تهران کوش آداسی
  • نوع سفر: هوایی قشم ایر
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ رفت: 30 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 07 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کوش آداسی 6 شب
نام هتل درجه هتل مقصد توضیحات
Grand Kurdoğlu Otel
B.B

کوش آداسی
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - بلوار هاشمیه - نبش هاشمیه ۱۶ - ساختمان کریستال - طبقه اول - واحد ۲

آدرس آژانس مسافرتی کیهان سیر بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور و 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/07/05 الی 1398/07/11
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور و 5 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/07/05 الی 1398/07/11
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 5 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/06
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 5 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/03
قشم ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 30 شهریور 98 تهران 4 ستاره 4,070,000 تومان 6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
Atlas Global
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ایران ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 30 شهریور 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/07
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 30 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,490,000 تومان
تا 4,390,000 تومان
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ایران ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 12 مهر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 7,750,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,420,000 تومان
تا 10,240,000 تومان
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/12
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 31 شهریور و 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/06
از 1398/07/05 الی 1398/07/11
قشم ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران 4 ستاره 4,990,000 تومان 6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 12 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 8,210,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 6 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/12
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 12 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/18
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/06
ایران ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,890,000 تومان
تا 9,590,000 تومان
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/14
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 و 30 و 31 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
از 1398/06/31 الی 1398/07/06
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/12
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 و 30 و31 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
از 1398/06/30 الی 1398/07/05
از 1398/06/31 الی 1398/07/06
قشم ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 12 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 7,620,000 تومان
6 شب از 1398/07/12 الی 1398/07/19
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,135,000 تومان
تا 9,825,000 تومان
6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/11
ایران ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 31 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/06
قشم ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران 5 ستاره از 8,390,000 تومان
تا 9,999,000 تومان
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/04
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مهر 98 تهران 3 ستاره 3,800,000 تومان 6 شب از 1398/07/05 الی 1398/07/13
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,210,000 تومان
تا 8,990,000 تومان
6 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/05
آسمان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,590,000 تومان
تا 8,290,000 تومان
6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/14
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 6 مهر 98 تهران 3 ستاره 3,690,000 تومان 6 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/15
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد