متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران استانبول
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 28 دی 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 05 بهمن 1399
  • ساعت برگشت: --:--
سنجاقک آژانس سنجاقک 05131817  
به مدت اقامت توضیحات
استانبول 7 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:

تست  pcr  الزامی میباشد

آدرس:
مشهد - هاشمیه 1-پلاک 13

آدرس آژانس مسافرتی سنجاقک بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول 23 بهمن 99 تهران 3 ستاره 4,220,000 تومان 4 شب از 1399/11/23 الی 1399/11/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 20 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 6,300,000 تومان
4 شب از 1399/11/20 الی 1399/11/24
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,660,000 تومان
تا 10,510,000 تومان
5 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/15
ایران ایر
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 14 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,390,000 تومان
تا 8,190,000 تومان
6 شب از 1399/11/14 الی 1399/11/20
ایران ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,620,000 تومان
تا 9,330,000 تومان
4 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/14
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,930,000 تومان
تا 12,450,000 تومان
6 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/16
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 و 26 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 8,900,000 تومان
تا 10,300,000 تومان
3 شب از 1399/11/19 الی 1399/11/22
از 1399/11/26 الی 1399/11/29
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,990,000 تومان
تا 10,490,000 تومان
4 شب از 1399/11/19 الی 1399/11/23
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 بهمن 99 تهران 5 ستاره از 7,300,000 تومان
تا 12,000,000 تومان
5 شب از 1399/11/15 الی 1399/11/20
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,670,000 تومان
تا 11,870,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
آسمان
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران 5 ستاره 6,970,000 تومان 4 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/13
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 14 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,020,000 تومان
تا 12,540,000 تومان
6 شب از 1399/11/14 الی 1399/11/20
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 24 بهمن 99 ویژه ولنتاین تهران 5 ستاره 6,700,000 تومان 3 شب از 1399/11/24 الی 1399/11/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,670,000 تومان
تا 11,870,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران 4 ستاره 8,980,000 تومان 6 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/16
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,700,000 تومان
تا 13,590,000 تومان
7 شب از 1399/11/15 الی 1399/11/22
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,260,000 تومان
تا 8,060,000 تومان
3 شب از 1399/11/18 الی 1399/11/21
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 17 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 12,510,000 تومان
6 شب از 1399/11/17 الی 1399/11/23
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,990,000 تومان
تا 10,120,000 تومان
4 شب از 1399/11/18 الی 1399/11/22
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران 5 ستاره 7,920,000 تومان 5 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/14
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 12 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان
تا 9,900,000 تومان
4 شب از 1399/11/12 الی 1399/11/16
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,320,000 تومان
تا 13,210,000 تومان
7 شب از 1399/11/13 الی 1399/11/20
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,990,000 تومان
تا 12,690,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس سپهرسیر مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد