متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران استانبول
  • نوع سفر: هوایی Pegasus
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 25 دی 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 28 دی 1399
  • ساعت برگشت: --:--
  • تاریخ رفت: 26 دی 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 29 دی 1399
  • ساعت برگشت: --:--
آبی بال تلفن 05138580498   تلفن همراه 09337774070  
به مدت اقامت توضیحات
استانبول 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش امام خمینی 62

آدرس آژانس مسافرتی آبی بال بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول 17 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 12,510,000 تومان
6 شب از 1399/11/17 الی 1399/11/23
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 14 بهمن 99 تهران 4 ستاره 5,940,000 تومان 3 شب از 1399/11/14 الی 1399/11/17
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 14 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,390,000 تومان
تا 8,190,000 تومان
6 شب از 1399/11/14 الی 1399/11/20
ایران ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,670,000 تومان
تا 11,870,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 23 بهمن 99 تهران 3 ستاره 4,220,000 تومان 4 شب از 1399/11/23 الی 1399/11/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 20 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 6,300,000 تومان
4 شب از 1399/11/20 الی 1399/11/24
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,890,000 تومان
تا 10,740,000 تومان
5 شب از 1399/11/15 الی 1399/11/20
-
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,320,000 تومان
تا 13,210,000 تومان
7 شب از 1399/11/13 الی 1399/11/20
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 بهمن 99 تهران 5 ستاره از 7,300,000 تومان
تا 12,000,000 تومان
5 شب از 1399/11/15 الی 1399/11/20
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,670,000 تومان
تا 11,870,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
آسمان
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,930,000 تومان
تا 12,450,000 تومان
6 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/16
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 12 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان
تا 9,900,000 تومان
4 شب از 1399/11/12 الی 1399/11/16
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,660,000 تومان
تا 10,510,000 تومان
5 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/15
ایران ایر
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 24 بهمن 99 ویژه ولنتاین تهران 5 ستاره 6,700,000 تومان 3 شب از 1399/11/24 الی 1399/11/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران 5 ستاره 7,300,000 تومان 4 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/13
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 مشهد از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,990,000 تومان
تا 12,690,000 تومان
6 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/15
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,620,000 تومان
تا 9,330,000 تومان
4 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/14
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 21 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,850,000 تومان
تا 11,700,000 تومان
5 شب از 1399/11/21 الی 1399/11/26
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,990,000 تومان
تا 10,120,000 تومان
4 شب از 1399/11/18 الی 1399/11/22
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,590,000 تومان
تا 6,390,000 تومان
3 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/13
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,260,000 تومان
تا 8,060,000 تومان
3 شب از 1399/11/18 الی 1399/11/21
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,990,000 تومان
تا 10,490,000 تومان
4 شب از 1399/11/19 الی 1399/11/23
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 14 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,020,000 تومان
تا 12,540,000 تومان
6 شب از 1399/11/14 الی 1399/11/20
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,700,000 تومان
تا 13,590,000 تومان
7 شب از 1399/11/15 الی 1399/11/22
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران 5 ستاره 6,970,000 تومان 4 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/13
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 99 تهران 5 ستاره 7,920,000 تومان 5 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/14
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 و 26 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 8,900,000 تومان
تا 10,300,000 تومان
3 شب از 1399/11/19 الی 1399/11/22
از 1399/11/26 الی 1399/11/29
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 بهمن 99 تهران 4 ستاره 8,980,000 تومان 6 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/16
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,970,000 تومان
تا 8,010,000 تومان
3 شب از 1399/11/19 الی 1399/11/22
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 17 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,460,000 تومان
تا 11,310,000 تومان
5 شب از 1399/11/17 الی 1399/11/22
-
بیتا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس سپهرسیر مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد