متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران استانبول
  • نوع سفر: زمینی VIP
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ شروع تور: 01 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ پایان تور: 31 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
آریا پرواز ماندگار آژانس آریا پرواز ماندگار 05131817  
به مدت اقامت توضیحات
استانبول 4 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه - بين هاشميه 31 و 33 - ساختمان خليج فارس - طبقه 1

آدرس آژانس مسافرتی آریا پرواز ماندگار بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,500,000 تومان
تا 6,050,000 تومان
4 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/07
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 99 تهران 4 ستاره 4,940,000 تومان 3 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/08
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,070,000 تومان
تا 8,470,000 تومان
4 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/07
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,550,000 تومان
تا 10,280,000 تومان
5 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/08
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان
تا 6,250,000 تومان
4 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/07
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,050,000 تومان
تا 7,120,000 تومان
3 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/06
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 8,390,000 تومان
6 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/09
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,480,000 تومان
تا 7,480,000 تومان
5 شب از 1399/11/08 الی 1399/11/13
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران 5 ستاره 5,900,000 تومان 6 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 4 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,640,000 تومان
تا 10,370,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,430,000 تومان
تا 11,490,000 تومان
6 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/09
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,980,000 تومان
تا 7,050,000 تومان
3 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/06
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 2 بهمن 99 تهران 5 ستاره 7,670,000 تومان 4 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/06
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 11,400,000 تومان
تا 13,900,000 تومان
4 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/09
Turkish
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,070,000 تومان
تا 8,470,000 تومان
4 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/07
ایران ایر
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,640,000 تومان
تا 13,030,000 تومان
7 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/10
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 بهمن 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,920,000 تومان
تا 7,990,000 تومان
3 شب از 1399/11/06 الی 1399/11/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد