متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران استانبول
  • نوع سفر: هوایی ایران ایرتور
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 28 مرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 31 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
آژانس کاکتوس سیر 05131817  
به مدت اقامت توضیحات
استانبول 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

 ترانسفر + گشت شهری + بیمه :: رایگان

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار پیروزی - بعد از پیروزی 55 - حاشیه میدان حکمت (میدان حافظ) - پلاک 95 - واحد 3

آدرس آژانس مسافرتی کاکتوس سیر بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول زمینی ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 4,390,000 تومان 9 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/15
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 اسفند ویژه نوروز 99 تبريز از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,480,000 تومان
تا 8,680,000 تومان
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/04
ایران ایرتور
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 اسفند ویژه نوروز 99 تبريز از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,390,000 تومان
تا 10,850,000 تومان
7 شب از 1398/12/28 الی 1398/11/06
ایران ایرتور
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 اسفند الی 14 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/14
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور استانبول زمینی ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,190,000 تومان
تا 4,590,000 تومان
9 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
از 1398/12/29 الی 1399/01/09
از 1399/01/02 الی 1399/01/11
از 1399/01/03 الی 1399/01/12
از 1399/01/04 الی 1399/01/13
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/22 الی 1398/10/25
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره 1,640,000 تومان 4 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,760,000 تومان 5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/04
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 30 دی 98 تهران 3 ستاره 1,630,000 تومان 3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 مشهد 1 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/04
Turkish
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 98 مشهد 1 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
Turkish
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/14
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 و 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/08
از 1398/11/04 الی 1398/11/09
ایران ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 تهران 3 ستاره از 1,480,000 تومان
تا 2,240,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/06
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/05
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 30 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/06
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/08
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
ایران ایرتور
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره 1,390,000 تومان 3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
Atlas Global
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 و 2 و 3 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
از 1398/11/02 الی 1398/11/07
از 1398/11/03 الی 1398/11/08
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,560,000 تومان
تا 3,180,000 تومان
4 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/03
ایران ایرتور
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 و 29 دی 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
از 1398/10/29 الی 1398/11/02
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 تهران 1 ستاره 1,900,000 تومان 4 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 98 تهران 1 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
ایران ایرتور
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور استانبول ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/14
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,790,000 تومان
تا 3,220,000 تومان
3 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/08
ایران ایرتور
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,200,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/11
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور استانبول بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 3,850,000 تومان
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/09
Atlas Global
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 و 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,750,000 تومان
تا 3,750,000 تومان
4 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/05
از 1398/11/02 الی 1398/11/06
قشم ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره از 1,200,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 و 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 2,360,000 تومان
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
از 1398/11/04 الی 1398/11/07
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره از 1,480,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
4 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/03
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,200,000 تومان
تا 3,900,000 تومان
4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 98 تهران 3 ستاره 1,550,000 تومان 3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
قشم ایر
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,720,000 تومان
تا 2,330,000 تومان
4 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/06
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,340,000 تومان
تا 6,430,000 تومان
4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
ایران ایرتور
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 9 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,290,000 تومان
تا 2,950,000 تومان
6 شب از 1398/11/09 الی 1398/11/15
Atlas Global
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 بهمن 98 تهران 3 ستاره از 2,645,000 تومان
تا 2,980,000 تومان
6 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/14
Pegasus
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,250,000 تومان
تا 5,150,000 تومان
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/03
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,990,000 تومان
تا 3,090,000 تومان
5 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/07
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 30 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,990,000 تومان
تا 2,590,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
ایران ایرتور
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 95 دلار
تا + 280 یورو
3 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/15
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,550,000 تومان
تا 3,950,000 تومان
4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/09
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 2,530,000 تومان
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/04
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد