متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران استانبول
  • نوع سفر: هوایی قشم ایر
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 01 اردیبهشت 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 04 اردیبهشت 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
استانبول 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - رضا شهر - بلوار دعبل خزایی بین 3 و 5 - جنب هایپرمارکت باران | www.takranseir.ir | تلگرام takranseirshargh@ | اینستاگرام takranseirshargh2

آدرس آژانس مسافرتی تکران سیر شرق بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول فروردین و اردیبهشت 98 هر یکشنبه و چهارشنبه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/01/21 الی 1398/01/25
از 1398/01/26 الی 1398/01/30
از 1398/01/28 الی 1398/02/01
از 1398/02/02 الی 1398/02/06
از 1398/02/04 الی 1398/02/08
معراج
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
ماهان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 3,300,000 تومان 3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
Atlas Global
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/18 الی 1398/02/25
-
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 و 8 و 10 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/01 الی 1398/02/05
از 1398/02/08 الی 1398/02/12
از 1398/02/10 الی 1398/02/14
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 و 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/10
از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/17 الی 1398/02/25
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/10 الی 1398/02/15
ماهان
داریوش سیاحت مشهد اطلاعات بيشتر
تور استانبول 4 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,400,000 تومان 4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 4 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,690,000 تومان 5 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 10 خرداد 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/03/10 الی 1398/03/17
-
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 و 7 و 8 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,880,000 تومان
تا 4,510,000 تومان
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
از 1398/02/07 الی 1398/02/10
از 1398/02/08 الی 1398/02/11
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 و 4 اردیبشهت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/01 الی 1398/02/05
از 1398/02/04 الی 1398/02/08
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول فروردین و اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/01/30 الی 1398/02/02
از 1398/02/01 الی 1398/02/04
از 1398/02/06 الی 1398/02/09
از 1398/02/08 الی 1398/02/11
معراج
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/08
قشم ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,080,000 تومان 3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
معراج
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 30 فروردین و 6 و 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/01/30 الی 1398/02/03
از 1398/02/06 الی 1398/02/10
از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 و 14 خرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/03/13 الی 1398/03/18
از 1398/03/14 الی 1398/03/19
ماهان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور اسپانیا بارسلون 5 خرداد 98 (هزینه پرواز جداگانه) تهران 4 ستاره + 890 یورو 7 شب از 1398/03/05 الی 1398/03/12
ماهان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 4 و 5 و 6 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/04 الی 1398/02/08
از 1398/02/05 الی 1398/02/09
از 1398/02/06 الی 1398/02/10
آسمان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 و 9 اردیبهشت 98 تهران از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,930,000 تومان
تا 2,920,000 تومان
3 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/11
از 1398/02/09 الی 1398/02/12
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 و 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/11
از 1398/02/07 الی 1398/02/12
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,280,000 تومان 4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 و 14 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,350,000 تومان 5 شب از 1398/02/13 الی 1398/02/18
از 1398/02/14 الی 1398/02/19
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/01 الی 1398/02/31
معراج
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 5 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/10
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/05 الی 1398/02/08
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 11 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/17
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 3 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/03 الی 1398/02/06
معراج
داریوش سیاحت مشهد اطلاعات بيشتر
تور استانبول 11 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/15
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 و 7 و 8 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/10
از 1398/02/07 الی 1398/02/11
از 1398/02/08 الی 1398/02/12
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 1,790,000 تومان 3 شب از 1398/02/13 الی 1398/02/16
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 11 اردیبهشت 98 تهران 3 ستاره 2,090,000 تومان 4 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/15
Atlas Global
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/07 الی 1398/02/11
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/12
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,365,000 تومان
تا 4,955,000 تومان
4 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/12
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/13 الی 1398/02/18
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 16 اردیبهشت الی 15 خرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/02/16 الی 1398/03/15
ماهان
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 8 و 9 و 10 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/02/08 الی 1398/02/12
از 1398/02/09 الی 1398/02/13
از 1398/02/10 الی 1398/02/14
Atlas Global
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 13 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/02/13 الی 1398/02/18
ماهان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 17 اردیبهشت 98 مشهد 3 ستاره 4,900,000 تومان 4 شب از 1398/02/17 الی 1398/02/21
Turkish
سپهر طلایی اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 و 7 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,980,000 تومان
تا 3,160,000 تومان
3 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/09
از 1398/02/07 الی 1398/02/10
ماهان
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 6 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,050,000 تومان
تا 6,150,000 تومان
6 شب از 1398/02/06 الی 1398/02/12
معراج
داریوش سیاحت مشهد اطلاعات بيشتر
تور استانبول 11 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,380,000 تومان
تا 6,630,000 تومان
5 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/16
قشم ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول زمینی 9 خرداد 98 مشهد 3 ستاره 2,960,000 تومان 7 شب از 1398/03/09 الی 1398/03/16
VIP
تکران سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور استانبول 11 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,280,000 تومان
تا 6,530,000 تومان
5 شب از 1398/02/11 الی 1398/02/16
قشم ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور استانبول 12 اردیبهشت 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,150,000 تومان
تا 6,400,000 تومان
5 شب از 1398/02/12 الی 1398/02/17
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس تکران سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد