متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران بدروم
  • نوع سفر: هوایی SunExpress
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ رفت: 11 مرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 17 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
بدروم 6 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی 78

آدرس آژانس مسافرتی کلبه سفر پارس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور بدروم ترکیه 29 مرداد و 1 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/29 الی 1398/06/04
از 1398/06/01 الی 1398/06/07
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 29 مرداد و 1 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,030,000 تومان
تا 24,660,000 تومان
6 شب از 1398/06/01 الی 1398/06/07
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور بدورم ترکیه 5 و 8 و 12 و 15 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/11
از 1398/06/08 الی 1398/06/14
از 1398/06/12 الی 1398/06/18
از 1398/06/15 الی 1398/06/21
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 2 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,850,000 تومان
تا 11,150,000 تومان
6 شب از 1398/06/02 الی 1398/06/09
Atlas Global
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 30 مرداد و 1 و 2 و 6 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/30 الی 1398/06/05
از 1398/06/01 الی 1398/06/07
از 1398/06/02 الی 1398/06/08
از 1398/06/06 الی 1398/06/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 7 و 8 و 9 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/07 الی 1398/06/13
از 1398/06/08 الی 1398/06/14
از 1398/06/09 الی 1398/06/15
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 31 مرداد و 1 و 2 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/31 الی 1398/06/06
از 1398/06/01 الی 1398/06/07
از 1398/06/02 الی 1398/06/08
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 31 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/31 الی 1398/06/06
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 2 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/02 الی 1398/06/08
ایران ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 14 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/14 الی 1398/06/20
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 6 شهریور 98 تهران 3 ستاره 6,350,000 تومان 6 شب از 1398/06/06 الی 1398/06/13
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 5 و 8 و 12 و 15 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,030,000 تومان
تا 24,660,000 تومان
6 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/11
از 1398/06/08 الی 1398/06/14
از 1398/06/12 الی 1398/06/19
از 1398/06/15 الی 1398/06/21
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 2 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/06/02 الی 1398/06/08
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 6 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,350,000 تومان
تا 9,260,000 تومان
6 شب از 1398/06/06 الی 1398/06/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 7 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,208,000 تومان
تا 12,890,000 تومان
6 شب از 1398/06/07 الی 1398/06/13
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 1 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,800,000 تومان
تا 13,400,000 تومان
6 شب از 1398/06/01 الی 1398/06/07
آسمان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور بدروم ترکیه 7 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,690,000 تومان
تا 9,290,000 تومان
6 شب از 1398/06/07 الی 1398/06/13
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد