متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران آنتالیا
  • نوع سفر: هوایی SunExpress
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ شروع تور: 29 اسفند 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ پایان تور: 13 فروردین 1399
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
آنتالیا 6 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار شهید فکوری - بین هاشمیه و هنرستان - نبش فکوری 34

آدرس آژانس مسافرتی آنیل پرواز آریا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور آنتالیا 10 آبان الی 9 آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,810,000 تومان
تا 12,980,000 تومان
6 شب از 1398/08/10 الی 1398/09/09
SunExpress
بیتا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان و 1 آذر 98 ویژه نمایشگاه کشاورزی تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/06
از 1398/09/01 الی 1398/09/07
Atlas Global
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا آبان و آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/29
از 1398/08/24 الی 1398/08/30
از 1398/08/25 الی 1398/09/01
از 1398/08/30 الی 1398/09/06
از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/02 الی 1398/09/08
از 1398/09/07 الی 1398/09/13
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 23 آبان الی 9 آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 8,190,000 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/09/09
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان و 1 آذر 98 تهران 5 ستاره 4,590,000 تومان 6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/06
از 1398/09/01 الی 1398/09/07
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 7 و 8 و 9 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/13
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/06
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 7,890,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/02 الی 1398/09/08
از 1398/09/07 الی 1398/09/13
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/20
از 1398/09/15 الی 1398/09/21
از 1398/09/16 الی 1398/09/22
از 1398/09/21 الی 1398/09/27
از 1398/09/22 الی 1398/09/28
از 1398/09/23 الی 1398/09/29
SunExpress
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/02
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/06
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/08
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/08
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ترکیه 29 آبان 98 تهران 3 ستاره 2,690,000 تومان 6 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/06
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 14 و 15 و 16 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,150,000 تومان
تا 6,650,000 تومان
6 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/21
از 1398/09/15 الی 1398/09/22
از 1398/09/16 الی 1398/09/23
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 و 2 آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,150,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/02 الی 1398/09/08
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/06
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 و 6 آذر 98 ویژه نمایشگاه کشاورزی تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,265,000 تومان
تا 4,160,000 تومان
6 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/08
از 1398/09/06 الی 1398/09/12
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 30 آبان الی 9 آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/09
SunExpress
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,600,000 تومان
تا 3,590,000 تومان
6 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/05
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 الی 9 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/02 الی 1398/09/08
از 1398/09/07 الی 1398/09/14
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 و 2 آذر 98 تهران 3 ستاره 2,690,000 تومان 6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/08
از 1398/09/02 الی 1398/09/09
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/10
SunExpress
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 8 و 9 آذر 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/09
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 آذر 98 تهران 5 ستاره از 4,590,000 تومان
تا 5,890,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 6,090,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/03 الی 1398/09/09
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 الی 9 آذر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 7,890,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/09
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 و 2 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,390,000 تومان
تا 7,690,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/02 الی 1398/09/08
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 آبان 98 تهران 3 ستاره 2,760,000 تومان 6 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/06
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 و 7 و 8 و 9 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 8,790,000 تومان
6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
از 1398/09/07 الی 1398/09/13
از 1398/09/08 الی 1398/09/14
از 1398/09/09 الی 1398/09/15
SunExpress
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 آبان 98 تهران 5 ستاره از 3,390,000 تومان
تا 5,270,000 تومان
6 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/06
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 7,115,000 تومان
تا 16,880,000 تومان
6 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/31
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 آذر 98 تهران 4 ستاره 3,190,000 تومان 6 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/07
SunExpress
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد