متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران آنتالیا
 • نوع سفر: هوایی SunExpress
 • مدت تور: 6 شب
 • تاریخ رفت: 12 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 18 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 13 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 19 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 19 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 25 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 20 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 26 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
آنتالیا 6 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی 78

آدرس آژانس مسافرتی کلبه سفر پارس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,115,000 تومان
تا 16,880,000 تومان
6 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/10
SunExpress
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
از 1398/12/29 الی 1399/01/06
از 1399/01/01 الی 1399/01/07
از 1399/01/02 الی 1399/01/08
از 1399/01/06 الی 1399/01/12
از 1399/01/07 الی 1399/01/13
از 1399/01/08 الی 1399/01/14
قشم ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا زمینی 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 3,390,000 تومان
تا 4,190,000 تومان
7 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/09
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 3,390,000 تومان
تا 3,590,000 تومان
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/04
از 1398/12/29 الی 1399/01/05
از 1399/01/02 الی 1399/01/07
از 1399/01/03 الی 1399/01/08
از 1399/01/04 الی 1399/01/09
از 1399/01/05 الی 1399/01/10
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,100,000 تومان
تا 8,690,000 تومان
6 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/08
از 1398/12/28 الی 1399/01/07
قشم ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 7,445,000 تومان
تا 17,790,000 تومان
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/15
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,895,000 تومان
تا 8,995,000 تومان
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/06
از 1398/12/29 الی 1399/01/07
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 و 8 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 7,250,000 تومان
تا 13,505,000 تومان
6 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/07
از 1399/01/08 الی 1399/01/14
tailwind
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند الی 13 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره از 7,445,000 تومان
تا 17,540,000 تومان
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/13
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند الی 11 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/11
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 29 اسفند الی 10 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/10
SunExpress
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/13
ماهان
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا زمینی 28 اسفند و 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
9 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
از 1399/01/03 الی 1399/01/12
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
ماهان
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,150,000 تومان
تا 3,900,000 تومان
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 و 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/26 الی 1398/11/02
از 1398/10/27 الی 1398/11/03
از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 3 ستاره 2,690,000 تومان 6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/05
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 و 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
از 1398/10/26 الی 1398/11/02
از 1398/10/27 الی 1398/11/03
SunExpress
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
SunExpress
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 10 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
6 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/16
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 25 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 6 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 6,190,000 تومان
6 شب از 1398/11/25 الی 1398/11/02
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 1 اسفند 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 7,290,000 تومان
6 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/07
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/13
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 و 28 دی 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/26 الی 1398/11/02
از 1398/10/27 الی 1398/11/03
از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 بهمن 98 تهران 4 ستاره 3,290,000 تومان 6 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/09
SunExpress
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 و 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/10/26 الی 1398/11/02
از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/05
ماهان
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 3 ستاره 4,850,000 تومان 6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 26 و 27 و 28 دی 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,090,000 تومان
تا 6,290,000 تومان
6 شب از 1398/10/26 الی 1398/11/02
از 1398/10/27 الی 1398/11/03
از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 4 و 5 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,150,000 تومان
تا 6,990,000 تومان
6 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/09
از 1398/11/04 الی 1398/11/10
از 1398/11/05 الی 1398/11/11
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 19 بهمن 98 تهران 3 ستاره 2,995,000 تومان 6 شب از 1398/11/19 الی 1398/11/26
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 و 12 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/11
از 1398/11/12 الی 1398/11/18
SunExpress
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 5 ستاره از 4,850,000 تومان
تا 3,590,000 تومان
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 5 ستاره 4,900,000 تومان 6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 12 بهمن 98 تهران 3 ستاره 2,700,000 تومان 6 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/18
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 5 ستاره 4,900,000 تومان 6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
SunExpress
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 دی 98 تهران 3 ستاره 2,310,000 تومان 6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/04
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا دی و بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,599,000 تومان
تا 6,959,000 تومان
6 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/19
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 28 اسفند الی 11 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,895,000 تومان
تا 9,395,000 تومان
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/11
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد