متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران آنتالیا
  • نوع سفر: هوایی SunExpress
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ رفت: 06 اردیبهشت 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 12 اردیبهشت 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
آنتالیا 6 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - تقاطع میدان سید رضی و بلوار فرهنگ پلاک 66 طبقه اول واحد یک - آی دی تلگرام @soroushagency

آدرس آژانس مسافرتی سروش بهاران بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور آنتالیا مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/10 الی 1398/05/16
از 1398/05/11 الی 1398/05/17
از 1398/05/12 الی 1398/05/18
از 1398/05/17 الی 1398/05/23
از 1398/05/18 الی 1398/05/24
از 1398/05/19 الی 1398/05/25
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 4 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/04 الی 1398/05/10
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 20 و 21 و 22 تیر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/04/20 الی 1398/04/26
از 1398/04/21 الی 1398/04/27
از 1398/04/22 الی 1398/04/28
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 8 تیر 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/04/08 الی 1398/05/14
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/17 الی 1398/05/26
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا مرداد و شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,250,000 تومان
تا 24,975,000 تومان
6 شب از 1398/05/10 الی 1398/06/02
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 4 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,690,000 تومان
تا 11,790,000 تومان
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/04 الی 1398/05/10
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 4 و 5 مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,050,000 تومان
تا 8,550,000 تومان
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/04 الی 1398/05/10
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
Atlas Global
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 10 و 11 و 12 مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 4 ستاره
از 7,340,000 تومان
تا 8,660,000 تومان
6 شب از 1398/05/10 الی 1398/05/16
از 1398/05/11 الی 1398/05/17
از 1398/05/12 الی 1398/05/18
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/02 الی 1398/05/08
قشم ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,740,000 تومان
تا 9,115,000 تومان
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
ایران ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 10 و 11 و 12 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,440,000 تومان
تا 22,750,000 تومان
6 شب از 1398/05/10 الی 1398/05/16
از 1398/05/11 الی 1398/05/17
از 1398/05/12 الی 1398/05/18
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/17 الی 1398/05/23
از 1398/05/18 الی 1398/05/24
از 1398/05/19 الی 1398/05/25
از 1398/05/24 الی 1398/05/30
از 1398/05/25 الی 1398/05/31
از 1398/05/26 الی 1398/06/01
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/04 الی 1398/05/10
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 مرداد 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/05 الی 1398/05/11
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 مرداد 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/05 الی 1398/05/11
SunExpress
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,690,000 تومان
تا 6,490,000 تومان
6 شب از 1398/04/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/05 الی 1398/05/10
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,690,000 تومان
تا 9,390,000 تومان
6 شب از 1398/05/04 الی 1398/05/12
از 1398/05/05 الی 1398/05/13
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
ایران ایر
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 و 5 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/04 الی 1398/05/10
از 1398/05/05 الی 1398/05/11
ایران ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 3 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/09
ایران ایر
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 14 و 15 و 16 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,650,000 تومان
تا 23,850,000 تومان
6 شب از 1398/06/14 الی 1398/06/20
از 1398/06/15 الی 1398/06/21
از 1398/06/16 الی 1398/06/22
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 5 مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,010,000 تومان
تا 22,650,000 تومان
6 شب از 1398/05/05 الی 1398/05/11
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 مرداد 98 تهران 3 ستاره 3,850,000 تومان 6 شب از 1398/05/02 الی 1398/05/10
ایران ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 مرداد 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,570,000 تومان
تا 14,950,000 تومان
6 شب از 1398/05/02 الی 1398/05/08
Atlas Global
داریوش سیاحت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 و 3 مرداد 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
6 شب از 1398/05/02 الی 1398/05/08
از 1398/05/03 الی 1398/05/09
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 2 مرداد 98 تهران 3 ستاره 3,640,000 تومان 6 شب از 1398/05/02 الی 1398/05/10
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور آنتالیا 4 مرداد 98 تهران 3 ستاره 3,790,000 تومان 6 شب از 1398/05/04 الی 1398/05/12
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد