متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران بانکوکپوکت
  • نوع سفر: هوایی ماهان
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 11 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 18 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
بانکوک 3 شب
پوکت 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد توضیحات
Nantra Ekamai
Patong Holiday
B.B

B.B

بانکوک
پوکت
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور تایلند پاتایا بانکوک 7 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,190,000 تومان+ 155 دلار
تا 7,190,000 تومان+ 420 دلار
8 شب از 1398/08/07 الی 1398/08/15
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 7 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 7,190,000 تومان+ 510 دلار
8 شب از 1398/08/07 الی 1398/08/15
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 7 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 7,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 7,190,000 تومان+ 510 دلار
8 شب از 1398/08/07 الی 1398/08/15
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 29 آبان 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/06
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 13 آبان 98 تهران 3 ستاره 7,980,000 تومان 7 شب از 1398/08/13 الی 1398/08/20
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 7 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
8 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/16
Qatar
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 7 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
8 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/16
Qatar
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 7 آذر 98 مشهد 3 ستاره 8,590,000 تومان 8 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک آذر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 3 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
11,100,000 تومان 14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره 12,550,000 تومان 14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت بانکوک 3 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
12,690,000 تومان 14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره 12,490,000 تومان 14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت پاتایا بانکوک 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت پاتایا 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 3 آذر 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
14 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/18
Qatar
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 10 آذر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/10 الی 1398/09/17
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 29 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 8,450,000 تومان
تا 9,420,000 تومان
8 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 29 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 8,490,000 تومان
تا 9,500,000 تومان
8 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 13 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/08/13 الی 1398/08/20
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 14 آذر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/21
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 10 آبان 98 تهران 3 ستاره 9,700,000 تومان 9 شب از 1398/08/10 الی 1398/08/20
ماهان
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 10 آبان 98 تهران 3 ستاره 8,100,000 تومان 9 شب از 1398/08/10 الی 1398/08/20
ماهان
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 10 آبان 98 تهران 3 ستاره 9,650,000 تومان 9 شب از 1398/08/10 الی 1398/08/20
ماهان
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 11 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,300,000 تومان
تا 9,300,000 تومان
7 شب از 1398/09/11 الی 1398/09/18
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک و پاتایا 13 و 14 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,930,000 تومان
تا 8,710,000 تومان
7 شب از 1398/09/13 الی 1398/09/21
از 1398/09/14 الی 1398/09/22
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 13 آبان 98 تهران 3 ستاره 9,580,000 تومان 7 شب از 1398/08/13 الی 1398/08/20
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 3 و 17 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 6,490,000 تومان+ 280 دلار
تا + 510 دلار
8 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/12
از 1398/11/17 الی 1398/11/26
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 3 و 17 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,490,000 تومان+ 165 دلار
تا + 420 دلار
8 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/12
از 1398/11/17 الی 1398/11/26
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 3 و 17 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,490,000 تومان+ 280 دلار
تا + 605 دلار
8 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/12
از 1398/11/17 الی 1398/11/26
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد