متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران پاتایاپوکت
  • نوع سفر: هوایی ماهان
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 18 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 25 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09337914299   تور داخلی 09361612975  
به مدت اقامت توضیحات
پاتایا 3 شب
پوکت 4 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

خدمات رایگان:گشت شهری در پوکت و یک گشت شهری پاتایا.
پرواز داخلی.
ویزای توریستی.

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان کوهسنگی - حدفاصل کوهسنگی ۳ و ۵ پلاک 191

آدرس آژانس مسافرتی همسفر گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور تایلند پاتایا پوکت 1 و 15 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,790,000 تومان+ 265 دلار
تا 6,790,000 تومان+ 470 دلار
8 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/10
از 1398/12/15 الی 1398/12/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 1 و 15 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,790,000 تومان+ 265 دلار
تا 6,790,000 تومان+ 450 دلار
8 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/10
از 1398/12/15 الی 1398/12/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 10 و 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/17
از 1398/11/11 الی 1398/11/18
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/06
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/07
ماهان
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 28 اسفند ویژه نوروز 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 10,490,000 تومان+ 265 دلار
تا 10,490,000 تومان+ 470 دلار
8 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 1فروردین ویژه نوروز 99 مشهد 5 ستاره 10,000,000 تومان+ 1,190 دلار 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/30
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک سامویی ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 9 و 10 و 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/09 الی 1398/11/16
از 1398/11/10 الی 1398/11/17
از 1398/11/11 الی 1398/11/18
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 4 و 6 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/11
از 1398/11/06 الی 1398/11/13
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 4 بهمن 98 تهران 3 ستاره از 5,540,000 تومان
تا 6,650,000 تومان
7 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/11
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 4 و 6 بهمن 98 تهران 3 ستاره از 5,700,000 تومان
تا 6,140,000 تومان
7 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/11
از 1398/11/06 الی 1398/11/12
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 13 بهمن 98 تهران 3 ستاره 5,700,000 تومان 7 شب از 1398/11/13 الی 1398/11/21
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت پاتایا بانکوک 30 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
9 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/09
ماهان
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 1 و 10 فروردین ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 5 ستاره + 1,190 دلار 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
از 1399/01/10 الی 1399/01/19
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 28 اسفند ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 170 دلار
تا + 945 دلار
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 28 اسفند ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 325 دلار
تا + 1,180 دلار
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا ساموئی 28 اسفند ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 630 دلار
تا + 1,740 دلار
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 1 فروردین ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 5 ستاره + 1,190 دلار 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 16 و 17 و 18 و 20 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/16 الی 1398/11/23
از 1398/11/17 الی 1398/11/24
از 1398/11/18 الی 1398/11/25
از 1398/11/20 الی 1398/11/27
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 18 و 20 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/18 الی 1398/11/25
از 1398/11/20 الی 1398/11/27
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 15 و 16 و 17 بهمن 98 تهران از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 6,950,000 تومان
تا 7,650,000 تومان
7 شب از 1398/11/15 الی 1398/11/17
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 13 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 7,590,000 تومان
تا 8,030,000 تومان
7 شب از 1398/11/13 الی 1398/11/20
ماهان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 10 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/17
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت بهمن و اسفند 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/11 الی 1398/12/09
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 13 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/13 الی 1398/11/20
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/19
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 98 همه روزه تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت بهمن 98 همه روزه تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 11,330,000 تومان
تا 21,960,000 تومان
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1398/12/29 الی 1399/01/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 1 و 3 و 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 11,330,000 تومان
تا 15,880,000 تومان
7 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/09
از 1399/01/03 الی 1399/01/11
از 1399/01/04 الی 1399/01/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 9,320,000 تومان
تا 13,990,000 تومان
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1398/12/29 الی 1399/01/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند پاتایا 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 9,390,000 تومان
تا 15,890,000 تومان
7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1398/12/29 الی 1399/01/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 1 و 3 و 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 9,320,000 تومان
تا 13,990,000 تومان
7 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/09
از 1399/01/03 الی 1399/01/11
از 1399/01/04 الی 1399/01/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد