متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران مشهد
  • نوع سفر: ریلی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 04 تیر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 08 تیر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل والا
B.B

مشهد
495,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل تبسم
B.B

مشهد
570,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ستاره نگین
B.B

مشهد
585,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل جواهری
B.B

مشهد
735,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

خدمات: صبحانه نهار شام

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار 29 تیر 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 680,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
5 شب از 1398/04/29 الی 1398/05/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 29 تیر 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 680,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
4 شب از 1398/04/29 الی 1398/05/02
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 تیر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 975,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
3 شب از 1398/04/28 الی 1398/04/31
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 تیر 98 اصفهان از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,380,000 تومان
تا 1,870,000 تومان
3 شب از 1398/04/28 الی 1398/04/31
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 تیر 98 شيراز از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,550,000 تومان
تا 2,000,000 تومان
3 شب از 1398/04/28 الی 1398/04/31
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 تیر 98 كيش از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,320,000 تومان
تا 1,780,000 تومان
3 شب از 1398/04/28 الی 1398/04/31
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 تیر 98 همدان 4 ستاره از 1,800,000 تومان
تا 2,200,000 تومان
4 شب از 1398/04/28 الی 1398/05/01
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 تیر 98 تبريز از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,255,000 تومان
5 شب از 1398/04/27 الی 1398/05/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 تیر 98 تهران از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 486,000 تومان
تا 610,000 تومان
4 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 تیر 98 تهران 1 ستاره 600,000 تومان 3 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 تیر 98 تهران از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 435,000 تومان
تا 858,000 تومان
4 شب از 1398/04/27 الی 1398/04/31
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 زنجان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 586,000 تومان
تا 786,000 تومان
5 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/31
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 تیر 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 385,000 تومان
تا 490,000 تومان
3 شب از 1398/04/27 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 مرداد 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 580,000 تومان
تا 820,000 تومان
4 شب از 1398/05/12 الی 1398/05/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 تیر 98 زنجان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 470,000 تومان
تا 710,000 تومان
4 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 470,000 تومان
تا 630,000 تومان
3 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 تیر 98 ساری از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 535,000 تومان
تا 685,000 تومان
6 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/31
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 576,000 تومان
تا 717,000 تومان
4 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 تیر 98 همدان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 642,000 تومان
تا 742,000 تومان
5 شب از 1398/04/27 الی 1398/05/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مرداد 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 470,000 تومان
تا 695,000 تومان
4 شب از 1398/05/01 الی 1398/05/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 مرداد 98 كرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 450,000 تومان
تا 600,000 تومان
2 شب از 1398/05/05 الی 1398/05/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 مرداد 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 460,000 تومان
تا 685,000 تومان
4 شب از 1398/05/03 الی 1398/05/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 مرداد 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 561,000 تومان
تا 801,000 تومان
3 شب از 1398/05/01 الی 1398/05/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 همدان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 490,000 تومان
تا 610,000 تومان
4 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 زنجان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 525,000 تومان
تا 645,000 تومان
4 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 كرج از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 405,000 تومان
تا 525,000 تومان
4 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 تیر 98 ساری از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 410,000 تومان
تا 530,000 تومان
4 شب از 1398/04/26 الی 1398/04/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 28 تیر 98 سمنان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 290,000 تومان
تا 505,000 تومان
4 شب از 1398/04/28 الی 1398/05/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 25 تیر 98 تهران 5 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/28
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مشهد 25 تیر 98 همدان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,015,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
3 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 تیر 98 همدان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 530,000 تومان
تا 1,055,000 تومان
4 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/29
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی 25 تیر 98 همدان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 330,000 تومان
تا 855,000 تومان
4 شب از 1398/04/25 الی 1398/04/29
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 مرداد 98 اصفهان 1 ستاره از 665,000 تومان
تا 790,000 تومان
4 شب از 1398/05/05 الی 1398/05/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 تیر 98 كرج 1 ستاره از 480,000 تومان
تا 600,000 تومان
4 شب از 1398/04/27 الی 1398/04/31
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 28 تیر 98 تهران 1 ستاره از 440,000 تومان
تا 560,000 تومان
4 شب از 1398/04/28 الی 1398/05/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 مرداد 98 رشت 1 ستاره از 610,000 تومان
تا 700,000 تومان
4 شب از 1398/05/04 الی 1398/05/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد