تهران کوالالامپورلنکاوی
 • نوع سفر: هوایی ماهان
 • مدت تور: 7 شب
 • تاریخ رفت: 07 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 15 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 10 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 18 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 11 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 19 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 13 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 21 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 14 مهر 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 22 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کوالالامپور 4 شب
لنکاوی 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان احمدآباد - بلوار ابوذر غفاری - بین ابوذر 10 و 12

آدرس آژانس مسافرتی موج آبی بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,260,000 تومان
تا 12,990,000 تومان
7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/06
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,150,000 تومان
تا 9,750,000 تومان
7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/06
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,340,000 تومان
تا 13,070,000 تومان
7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/15
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,240,000 تومان
تا 9,850,000 تومان
7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/15
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,780,000 تومان
تا 13,340,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,660,000 تومان
تا 10,100,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 و 7 مهر 98 تهران 3 ستاره 7,600,000 تومان 7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/14
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,700,000 تومان+ 108 دلار
تا 4,700,000 تومان+ 302 دلار
7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/18
از 1398/07/11 الی 1398/07/19
از 1398/07/13 الی 1398/07/21
از 1398/07/14 الی 1398/07/22
ماهان
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,700,000 تومان+ 123 دلار
تا 4,700,000 تومان+ 215 دلار
7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/18
از 1398/07/11 الی 1398/07/19
از 1398/07/13 الی 1398/07/21
از 1398/07/14 الی 1398/07/22
ماهان
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/13
از 1398/07/07 الی 1398/07/14
از 1398/07/08 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/17
از 1398/07/11 الی 1398/07/18
از 1398/07/12 الی 1398/07/19
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 8 و 10 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/08 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/17
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 8 و 10 و 11 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/08 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/17
از 1398/07/11 الی 1398/07/18
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,500,000 تومان+ 123 دلار
تا 5,500,000 تومان+ 215 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/22
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,500,000 تومان+ 108 دلار
تا 5,500,000 تومان+ 302 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/22
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 30 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,260,000 تومان
تا 12,990,000 تومان
7 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/08
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 30 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,150,000 تومان
تا 9,750,000 تومان
7 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/08
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,400,000 تومان+ 238 دلار
تا 5,400,000 تومان+ 425 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/22
Air Arabia
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,400,000 تومان+ 146 دلار
تا 5,400,000 تومان+ 220 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/22
Air Arabia
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 28 شهریور 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
6,220,000 تومان 7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/04
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مهر 98 تهران 3 ستاره 6,950,000 تومان 7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/30
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
5,420,000 تومان 7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/30
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7 مهر 98 تهران 3 ستاره 7,600,000 تومان 7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/14
ماهان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 4 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 6,990,000 تومان
تا 7,220,000 تومان
7 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 8,780,000 تومان
تا 13,341,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,660,000 تومان
تا 10,100,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد