تهران کوالالامپور
 • نوع سفر: هوایی ماهان
 • مدت تور: 7 شب
 • تاریخ رفت: 22 شهریور 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 29 شهریور 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 23 شهریور 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 30 شهریور 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 24 شهریور 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 31 شهریور 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 25 شهریور 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 01 مهر 1398
 • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کوالالامپور 7 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - بلوار پیروزی - نبش پیروزی 78

آدرس آژانس مسافرتی کلبه سفر پارس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/06/01 الی 1398/06/31
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مهر 98 تهران 3 ستاره 5,150,000 تومان 7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/30
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 مهر 98 تهران 3 ستاره 5,180,000 تومان 7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/14
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/13
ماهان
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 و 23 و 24 و 25 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/06/22 الی 1398/06/29
از 1398/06/23 الی 1398/06/30
از 1398/06/24 الی 1398/06/31
از 1398/06/25 الی 1398/07/01
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,200,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/06
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,320,000 تومان
تا 10,600,000 تومان
7 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/15
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,770,000 تومان
تا 10,850,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/04
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 مهر 98 تهران 3 ستاره 5,200,000 تومان 7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/15
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,770,000 تومان
تا 9,110,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/13
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,700,000 تومان+ 64 دلار
تا 4,700,000 تومان+ 141 دلار
7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/15
از 1398/07/10 الی 1398/07/18
از 1398/07/11 الی 1398/07/19
از 1398/07/13 الی 1398/07/21
از 1398/07/14 الی 1398/07/22
ماهان
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 و 8 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/14
از 1398/07/08 الی 1398/07/15
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,390,000 تومان
تا 6,740,000 تومان
7 شب از 1398/06/27 الی 1398/07/04
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 30 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,220,000 تومان
تا 10,500,000 تومان
7 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/08
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/14
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,590,000 تومان
تا 7,950,000 تومان
6 شب از 1398/06/25 الی 1398/07/02
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,890,000 تومان
تا 7,540,000 تومان
7 شب از 1398/06/23 الی 1398/07/02
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 11 مهر 98 تهران 3 ستاره 5,200,000 تومان 7 شب از 1398/07/11 الی 1398/07/19
ماهان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,500,000 تومان+ 64 دلار
تا 5,500,000 تومان+ 141 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/20
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/20
ماهان
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 30 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,200,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
7 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/08
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 11 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,390,000 تومان
تا 6,390,000 تومان
7 شب از 1398/07/11 الی 1398/07/19
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 8 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,600,000 تومان
تا 7,500,000 تومان
7 شب از 1398/07/08 الی 1398/07/16
ماهان
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/06/25 الی 1398/07/01
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/06/25 الی 1398/07/01
ماهان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 11 مهر 98 تهران 5 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/11 الی 1398/07/18
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,300,000 تومان
تا 8,200,000 تومان
7 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/13
Air Arabia
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,400,000 تومان+ 60 دلار
تا 5,400,000 تومان+ 220 دلار
7 شب از 1398/07/13 الی 1398/07/20
Air Arabia
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,770,000 تومان
تا 9,110,000 تومان
7 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/11
Air Arabia
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 و 28 شهریور 98 تهران 3 ستاره 5,370,000 تومان 7 شب از 1398/06/27 الی 1398/07/03
از 1398/06/28 الی 1398/07/04
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 30 شهریور 98 مشهد 4 ستاره 7,900,000 تومان 7 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/06
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 و 28 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,980,000 تومان
تا 9,060,000 تومان
7 شب از 1398/06/27 الی 1398/07/03
از 1398/06/28 الی 1398/07/04
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,300,000 تومان
تا 8,200,000 تومان
7 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
Air Arabia
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 شهریور 98 تهران 3 ستاره 5,000,000 تومان 7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/07
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 و 28 شهریور 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,220,000 تومان
تا 6,190,000 تومان
7 شب از 1398/06/27 الی 1398/07/04
از 1398/06/28 الی 1398/07/05
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 مهر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,150,000 تومان
تا 8,745,000 تومان
7 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/11
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 شهریور 98 تهران 3 ستاره 4,980,000 تومان 7 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/04
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد