متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران باتومی
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ شروع تور: 08 آذر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ پایان تور: 30 آذر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
داخلی و خارجی 09018375281   تور خارجی 09154014044   تور داخلی 09018375306  
به مدت اقامت توضیحات
باتومی 4 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - خیابان احمدآباد - بلوار ابوذر غفاری - بین ابوذر 10 و 12

آدرس آژانس مسافرتی موج آبی بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گرجستان تفلیس بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
از 1398/11/15 الی 1398/11/18
از 1398/11/16 الی 1398/11/19
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/30
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,240,000 تومان
تا 4,990,000 تومان
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/10
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 7 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,900,000 تومان 3 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/10
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی بهمن 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,090,000 تومان
تا 2,950,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/28
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی بهمن 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,290,000 تومان
تا 3,450,000 تومان
4 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/28
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 8 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,930,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
تابان
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس زمینی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 4,010,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
VIP
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 الی 18 بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/18
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 الی 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/11
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 6 الی 16 بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/06 الی 1398/11/16
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,420,000 تومان
تا 3,420,000 تومان
6 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/15
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 و 12 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,825,000 تومان 3 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/14
از 1398/11/12 الی 1398/11/15
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 15 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,770,000 تومان 3 شب از 1398/11/15 الی 1398/11/18
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,380,000 تومان 4 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/15
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,395,000 تومان
تا 4,260,000 تومان
3 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/14
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 18 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,790,000 تومان 4 شب از 1398/11/18 الی 1398/11/22
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره 2,660,000 تومان 7 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/18
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 12 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/15
تابان
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 7 و 14 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/10
از 1398/11/14 الی 1398/11/17
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 7 و 14 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/11
از 1398/11/14 الی 1398/11/18
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 7 و 14 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/10
از 1398/11/14 الی 1398/11/17
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,460,000 تومان 3 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/14
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,530,000 تومان
تا 1,820,000 تومان
3 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/14
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 18 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,350,000 تومان
تا 3,250,000 تومان
5 شب از 1398/11/18 الی 1398/11/23
تابان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 12 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,750,000 تومان
تا 2,290,000 تومان
3 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/15
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,760,000 تومان
تا 2,490,000 تومان
4 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/15
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 11 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,880,000 تومان
تا 2,650,000 تومان
3 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/14
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی بهمن 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 4,690,000 تومان
7 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/28
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 11 و 18 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,860,000 تومان
تا 4,050,000 تومان
4 شب از 1398/11/11 الی 1398/11/15
از 1398/11/18 الی 1398/11/22
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد