متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران تفلیس
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 25 آبان 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 28 آبان 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
تفلیس 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - هاشمیه 1-پلاک 13

آدرس آژانس مسافرتی سنجاقک بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گرجستان باتومی آذر 98 دو شنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
تابان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 15 و 18 آذر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/15 الی 1398/09/19
از 1398/09/18 الی 1398/09/22
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/04 الی 1398/10/02
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,890,000 تومان
تا 2,890,000 تومان
3 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,090,000 تومان
تا 3,250,000 تومان
4 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,290,000 تومان
تا 4,250,000 تومان
7 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/08 الی 1398/09/30
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/08 الی 1398/09/30
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/08 الی 1398/09/30
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 15 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/15 الی 1398/09/18
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/19
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 آذر 98 تهران 3 ستاره 1,595,000 تومان 3 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/19
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس زمینی آذر 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
تابان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
تابان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی آذر 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/30
تابان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 23 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 3,680,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,580,000 تومان
تا 5,250,000 تومان
4 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/20
تابان
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 23 آذر 98 (هوایی-زمینی) تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 3,970,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی زمینی 8 دی 98 تبريز 4 ستاره 1,800,000 تومان 4 شب از 1398/10/08 الی 1398/10/12
VIP
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 23 آذر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 23 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/20
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 20 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/23
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/20
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 20 آذر 98 تهران 3 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/23
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 23 آذر 98 تهران 3 ستاره 1,830,000 تومان 3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 20 و 22 آذر 98 تهران 3 ستاره 2,050,000 تومان 4 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/24
از 1398/09/22 الی 1398/09/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 20 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/23
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 آذر 98 تهران 3 ستاره از 1,525,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
تابان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس دی 98 ویژه ژانویه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/13 الی 1398/10/20
قشم ایر
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/13 الی 1398/09/30
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 الی 29 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/13 الی 1398/09/29
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 20 آذر 98 تهران 3 ستاره 1,590,000 تومان 3 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/23
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 16 الی 29 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/13 الی 1398/09/29
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 4,150,000 تومان
4 شب از 1398/09/15 الی 1398/09/19
از 1398/09/16 الی 1398/09/20
از 1398/09/19 الی 1398/09/23
از 1398/09/22 الی 1398/09/26
از 1398/09/23 الی 1398/09/27
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس زمینی آذر 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 590,000 تومان
تا 3,310,000 تومان
3 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/30
VIP
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 9 دی 98 ویژه سال نو میلادی تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 3,990,000 تومان
4 شب از 1398/10/09 الی 1398/10/13
تابان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 2 دی 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,290,000 تومان
تا 3,550,000 تومان
4 شب از 1398/10/02 الی 1398/10/06
تابان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی پاییز 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,890,000 تومان
تا 2,990,000 تومان
3 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی پاییز 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,390,000 تومان
تا 4,350,000 تومان
7 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس پاییز 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,560,000 تومان
تا 5,550,000 تومان
3 شب از 1398/09/14 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 15 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,590,000 تومان
تا 4,260,000 تومان
4 شب از 1398/09/15 الی 1398/09/19
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس آذر 98 تهران 3 ستاره 1,990,000 تومان 4 شب از 1398/09/16 الی 1398/09/29
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس بیتا مشهد