متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران تفلیس
  • نوع سفر: هوایی قشم ایر
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ شروع تور: 08 تیر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ پایان تور: 31 تیر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09037449602   تور داخلی 09365883845   بلیط پرواز و کربلا 09358718651  
به مدت اقامت توضیحات
تفلیس 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار قاسم آباد - چهار راه مخابرات - نبش شریعتی 28

آدرس آژانس مسافرتی پروند سیر بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گرجستان تفلیس 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/03
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی دی و بهمن 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/21 الی 1398/11/30
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی دی و بهمن 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/10/21 الی 1398/11/30
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی دی و بهمن 98 هر دوشنبه و جمعه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/10/21 الی 1398/11/30
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 4 و 11 و 18 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,190,000 تومان
تا 3,050,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
از 1398/11/11 الی 1398/11/14
از 1398/11/18 الی 1398/11/21
تابان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس دی و بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,760,000 تومان
تا 5,910,000 تومان
3 شب از 1398/10/01 الی 1398/11/10
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی 4 بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,890,000 تومان
تا 2,190,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
SunExpress
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 8 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 3 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
تابان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,490,000 تومان
تا 1,685,000 تومان
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/08
قشم ایر
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,670,000 تومان
تا 2,360,000 تومان
6 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/08
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 12 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
قشم ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 12 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/15
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 5 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/08
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/30
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس بهمن 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/30
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,240,000 تومان
تا 4,990,000 تومان
7 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/10
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/04
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 4 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,680,000 تومان 3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 7 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,980,000 تومان 3 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/10
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/04
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی بهمن 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/28
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان باتومی بهمن 98 دوشنبه و جمعه هر هفته تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/28
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 5 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,610,000 تومان 4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/09
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 4 بهمن 98 تهران 3 ستاره 2,660,000 تومان 7 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/11
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,200,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
تابان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,210,000 تومان
تا 1,310,000 تومان
3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
قشم ایر
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران 3 ستاره از 1,270,000 تومان
تا 1,325,000 تومان
4 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/06
تابان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,348,000 تومان
تا 2,648,000 تومان
6 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/10
تابان
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,450,000 تومان
تا 4,300,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 و 3 و 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,360,000 تومان
تا 4,420,000 تومان
3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
از 1398/11/03 الی 1398/11/06
از 1398/11/04 الی 1398/11/07
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 و 3 و 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,430,000 تومان
تا 6,530,000 تومان
5 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/07
از 1398/11/03 الی 1398/11/08
از 1398/11/04 الی 1398/11/09
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 و 3 و 4 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,390,000 تومان
تا 5,470,000 تومان
4 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/06
از 1398/11/03 الی 1398/11/07
از 1398/11/04 الی 1398/11/08
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,210,000 تومان 4 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/06
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 4,340,000 تومان
3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
تابان
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران 3 ستاره 1,300,000 تومان 3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
قشم ایر
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 8 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,930,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
تابان
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 2 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 7,800,000 تومان
6 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/08
تابان
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس زمینی بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 4,010,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
VIP
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 الی 18 بهمن 98 همه روزه تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,160,000 تومان
تا 4,640,000 تومان
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/18
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 1 الی 11 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,730,000 تومان
تا 4,590,000 تومان
3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/11
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد