متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران تفلیسباتومی
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 31 خرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 06 تیر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
تفلیس 4 شب
باتومی 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:

پکیج دارای 100.000 تومان افزایش نرخ است

آدرس:
مشهد - بلوار قاسم آباد - چهار راه مخابرات - نبش شریعتی 28

آدرس آژانس مسافرتی پروند سیر بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گرجستان تفلیس 18 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/18 الی 1398/07/21
تابان
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/18 الی 1398/07/30
تابان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس زمینی مهر 98 همه روزه تبريز از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 مهر 98 تهران 3 ستاره 2,090,000 تومان 3 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/25
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 مهر 98 تهران 3 ستاره 2,200,000 تومان 4 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 24 مهر 98 تهران 3 ستاره 2,460,000 تومان 4 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/25
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 24 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/28
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 22 و 23 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/29
از 1398/07/23 الی 1398/07/30
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 25 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,290,000 تومان
تا 3,100,000 تومان
4 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
تابان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 22 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/25
تابان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 22 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,280,000 تومان
تا 5,900,000 تومان
7 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/29
قشم ایر
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 26 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,229,000 تومان
تا 3,380,000 تومان
3 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 22 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
7 شب از 1398/07/22 الی 1398/07/29
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 26 مهر 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/29
تابان
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 26 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 6 ستاره
از 1,970,000 تومان
تا 2,630,000 تومان
3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 28 مهر 98 تهران 4 ستاره 2,100,000 تومان 4 شب از 1398/07/28 الی 1398/08/02
قشم ایر
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 25 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,280,000 تومان
تا 5,900,000 تومان
7 شب از 1398/07/25 الی 1398/08/02
قشم ایر
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران 3 ستاره 1,900,000 تومان 3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
قشم ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران 3 ستاره 1,980,000 تومان 3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران 3 ستاره 1,950,000 تومان 3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
تابان
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران 3 ستاره 1,970,000 تومان 3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 25 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,400,000 تومان
تا 2,850,000 تومان
5 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
تابان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 26 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,100,000 تومان
تا 6,470,000 تومان
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
قشم ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 26 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,990,000 تومان
تا 6,480,000 تومان
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
قشم ایر
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس باتومی 26 مهر 98 تهران 3 ستاره 3,385,000 تومان 7 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/03
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان 26 مهر 98 تهران 3 ستاره 2,090,000 تومان 3 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/29
تابان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,950,000 تومان
تا 3,890,000 تومان
3 شب از 1398/07/21 الی 1398/07/30
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور گرجستان تفلیس 27 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,950,000 تومان
تا 2,350,000 تومان
3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد