تهران پاریسمونیخفرانکفورت
  • نوع سفر: هوایی Lufthansa
  • مدت تور: 10 شب
  • تاریخ رفت: 01 فروردین 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 11 فروردین 1399
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09059744823   تور داخلی 09059744825   پرواز خارجی 09059744820   پرواز داخلی 09059744824   تلفن 05138848014  
به مدت اقامت توضیحات
پاریس 5 شب
مونیخ 2 شب
فرانکفورت 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار شهید فکوری - بین هاشمیه و هنرستان - نبش فکوری 34

آدرس آژانس مسافرتی آنیل پرواز آریا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گروهی سوئیس ایتالیا 28 اسفند 98 ویژه نوروز ( هزینه پرواز جداگانه ) تهران 4 ستاره + 1,790 یورو 13 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/12
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 22 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 23 شب از 1398/12/22 الی 1399/01/13
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور مجارستان اتریش جمهوری چک آلمان 28 اسفند و 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 12 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/11
از 1399/01/02 الی 1399/01/14
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان فرانسه هلند 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,590 یورو 14 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/14
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور ایتالیا اسپانیا 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 11 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/11
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه آلمان 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,690 یورو 10 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/11
Lufthansa
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه هلند 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,390 یورو 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
ایران ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,890 یورو 10 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/12
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا اسپانیا 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,190 یورو 11 شب از 1399/01/03 الی 1399/01/14
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,990 یورو 11 شب از 1399/01/03 الی 1399/01/14
Austrian
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اسپانیا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,690 یورو 10 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/15
Turkish
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور اسپانیا پرتغال 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,790 یورو 11 شب از 1399/01/03 الی 1399/01/14
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,390 یورو 8 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/14
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 11 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/16
ایران ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا اسپانیا 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 13 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/13
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مجارستان چک 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 1,990 یورو 8 شب از 1399/01/04 الی 1399/01/12
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس هلند 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 9,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/07 الی 1399/01/15
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور یونان ایتالیا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
10,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/13
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اتریش 8 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,900,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/08 الی 1399/01/16
ایران ایرتور
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه بلژیک هلند 4 و 11 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 1,790 یورو 6 شب از 1399/01/04 الی 1398/09/10
از 1399/01/11 الی 1398/09/17
ایران ایرتور
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه سوئیس 28 اسفند و 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1399/01/07 الی 1399/01/15
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/09
Lufthansa
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1399/01/04 الی 1399/01/14
Turkish
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه بلژیک هلند 26 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/07
ایران ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 28 اسفند و 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 11 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/11
از 1399/01/02 الی 1399/01/14
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 22 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 23 شب از 1398/12/22 الی 1399/01/16
Turkish
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور فرانسه هلند 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,390 یورو 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور ایتالیا اسپانیا 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 11 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/11
Turkish
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور فرانسه آلمان 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,690 یورو 10 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور فرانسه بلژیک هلند 26 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,690 یورو 10 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/07
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,890 یورو 10 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/12
Turkish
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 27 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
11,990,000 تومان+ 3,390 یورو 23 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/21
Turkish
بیتا اطلاعات بيشتر
تور فرانسه سوئیس 28 اسفند و 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,190 دلار 8 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1399/01/07 الی 1399/01/15
Turkish
بیتا اطلاعات بيشتر
تور مجارستان اتریش 19 بهمن 98 تهران 4 ستاره 5,950,000 تومان+ 670 یورو 4 شب از 1398/11/19 الی 1398/11/27
ایران ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور گروهی سوئیس ایتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) مشهد 4 ستاره + 1,790 یورو 13 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/12
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان فرانسه 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,950,000 تومان+ 1,950 یورو 11 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/13
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اتریش 8 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,900,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/08 الی 1399/01/16
ایران ایرتور
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 27 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
11,990,000 تومان+ 3,390 یورو 23 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/21
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 1 فروردین 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,890 دلار 12 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/13
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه آلمان چک 27 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,290 یورو 10 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/08
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه سوئیس ایتالیا 2 فروردین 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,990 یورو 12 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/14
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اسپانیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/09
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مجارستان چک 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 1,990 یورو 8 شب از 1399/01/04 الی 1399/01/12
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه سوئیس 28 اسفند و 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/07
از 1399/01/07 الی 1399/01/15
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس اسپانیا 3 فروردین 99 ویژه نوروز تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1399/01/03 الی 1399/01/13
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور ایتالیا فرانسه 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,390 یورو 8 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/13
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور اسپانیا پرتغال 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 5 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,790 یورو 11 شب از 1399/01/03 الی 1399/01/14
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور یونان ایتالیا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
10,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/13
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه هلند آلمان 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,890 یورو 10 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/11
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/09
Lufthansa
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 4 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1399/01/04 الی 1399/01/14
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 11 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/16
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا اسپانیا 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 3,290 یورو 13 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/13
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس هلند 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 9,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/07 الی 1399/01/15
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه بلژیک هلند 26 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,590 یورو 10 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/07
ایران ایر
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه ایتالیا 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,790 یورو 11 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/12
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان فرانسه 13 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
11 شب از 1399/01/13 الی 1399/01/24
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اتریش 8 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,990,000 تومان+ 2,190 یورو 8 شب از 1399/01/08 الی 1398/12/16
ایران ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان فرانسه 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,950,000 تومان+ 1,950 یورو 11 شب از 1399/01/02 الی 1398/10/13
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور مجارستان اتریش 28 اسفند و 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 9,950,000 تومان+ 1,390 یورو 7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/06
از 1399/01/01 الی 1399/01/08
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور دور اروپا 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 9,890,000 تومان+ 2,390 یورو 9 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/14
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور فرانسه هلند 8 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 11,050,000 تومان+ 159 یورو 6 شب از 1399/01/08 الی 1399/01/14
ایران ایر
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور مجارستان اتریش اسفند و فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 9,950,000 تومان+ 1,390 یورو 7 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/06
از 1399/01/02 الی 1399/01/09
از 1399/01/06 الی 1399/01/13
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور مجارستان سوئیس فرانسه 5 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,000,000 تومان+ 1,990 یورو 9 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/14
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور سوییس فرانسه آلمان 2 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,950,000 تومان+ 1,990 یورو 11 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/13
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اسپانیا پرتغال 2 فروردین ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) تهران 4 ستاره + 2,550 یورو 11 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/13
Qatar
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اتریش 2 فرودین ویژه نوروز 99(هزینه پرواز جداگانه) تهران 4 ستاره + 1,490 یورو 7 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/09
SunExpress
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور سوئیس ایتالیا 1 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,950,000 تومان+ 1,690 یورو 7 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/08
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور سوئیس ایتالیا 28 اسفند ویژه نوروز 99 مشهد 4 ستاره 10,000,000 تومان+ 2,190 یورو 10 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/10
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کشتی کروز دور اروپا ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,790 یورو 13 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/15
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور سوئیس فرانسه 29 اسفند ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 4 ستاره + 1,640 یورو 8 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور ایتالیا سوئیس 28 اسفند ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) مشهد 4 ستاره + 2,190 یورو 10 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/08
از 1399/01/10 الی 1399/01/20
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس فرانسه اسپانیا 2 فروردین ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) مشهد 4 ستاره + 1,790 یورو 8 شب از 1399/01/02 الی 1399/01/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه اسپانیا ایتالیا 1 فروردین ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) مشهد 4 ستاره + 2,040 یورو 9 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/10
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور سوئیس آلمان اتریش چک 1 فروردین ویژه نوروز 99 ( هزینه پرواز جداگانه ) مشهد 4 ستاره + 2,190 یورو 12 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور فرانسه هلند بلژیک 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 10,000,000 تومان+ 1,590 یورو 6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/05
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد