متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران دبی
  • نوع سفر: هوایی ایران ایر
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 27 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 30 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
  • تاریخ رفت: 28 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 01 آبان 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
دبی 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

300/000 تومان کاهش نرخ

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه،نبش هاشمیه 6،مجتمع آبان، طبقه -1

آدرس آژانس مسافرتی بیتا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور دبی 4 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,500,000 تومان
تا 6,050,000 تومان
5 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/09
Air Arabia
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/27
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 18 و 19 و 25 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/18 الی 1398/08/21
از 1398/08/19 الی 1398/08/22
از 1398/08/25 الی 1398/08/28
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور دبی 23 آبان 98 مشهد 2 ستاره 4,990,000 تومان 4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور دبی 19 و 25 و 26 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/19 الی 1398/08/22
از 1398/08/25 الی 1398/08/28
از 1398/08/26 الی 1398/08/29
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 2 و 3 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/05
از 1398/09/03 الی 1398/09/06
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 30 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,185,000 تومان
تا 5,180,000 تومان
4 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/04
Air Arabia
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور دبی 29 آبان 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/02
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 25 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,290,000 تومان
تا 4,570,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 28 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/28 الی 1398/09/01
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور دبی 30 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
4 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/04
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور دبی 8 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور دبی 7 بهمن 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/10
Air Arabia
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 30 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 5,790,000 تومان
7 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/07
Air Arabia
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور دبی 4 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,390,000 تومان
تا 5,740,000 تومان
5 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/09
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور دبی 29 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,770,000 تومان
تا 5,780,000 تومان
5 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/04
Air Arabia
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور دبی 2 و 4 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/06
از 1398/09/04 الی 1398/09/08
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 4 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,170,000 تومان
تا 4,600,000 تومان
3 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/07
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور دبی 2 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,540,000 تومان
تا 5,340,000 تومان
4 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/06
Air Arabia
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور دبی 29 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,190,000 تومان
تا 7,250,000 تومان
7 شب از 1398/08/29 الی 1398/09/06
Air Arabia
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد 3 ستاره 4,190,000 تومان 3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
Air Arabia
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور دبی 2 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,650,000 تومان
تا 6,090,000 تومان
5 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/07
Air Arabia
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,300,000 تومان
تا 4,900,000 تومان
3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
Air Arabia
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 4 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان
تا 6,120,000 تومان
5 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/09
Air Arabia
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور دبی 25 و 26 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
از 1398/08/26 الی 1398/08/29
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 3 آذر 98 ویژه نمایشگاه صنعت ساختمان تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,830,000 تومان
تا 5,200,000 تومان
4 شب از 1398/09/03 الی 1398/09/07
flydubai
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور دبی 26 آبان 98 تهران 3 ستاره 3,050,000 تومان 3 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/29
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 30 آبان 98 مشهد 3 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/04
Air Arabia
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور دبی 28 آبان 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/08/28 الی 1398/09/02
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور دبی 4 آذر 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان
تا 6,200,000 تومان
5 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/09
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 22 آبان 98 مشهد 3 ستاره 4,050,000 تومان 3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 2 آذر 98 مشهد 3 ستاره 4,400,000 تومان 4 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/06
Air Arabia
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور دبی 7 آذر 98 مشهد 3 ستاره 3,900,000 تومان 3 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/10
Air Arabia
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد