متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران باکو
 • نوع سفر: هوایی ایران ایرتور
 • مدت تور: 3 شب
 • تاریخ رفت: 02 دی 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 05 دی 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 09 دی 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 12 دی 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 16 دی 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 19 دی 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 23 دی 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 26 دی 1398
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 30 دی 1398
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 03 بهمن 1398
 • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09019077165   تور داخلی 09019077239   تلفن 05138063000  
به مدت اقامت توضیحات
باکو 3 شب
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
جهت استعلام قیمت با شماره 31817-051 تماس حاصل فرمایید
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه - بين هاشميه 31 و 33 - ساختمان خليج فارس - طبقه 1

آدرس آژانس مسافرتی آریا پرواز ماندگار بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,899,000 تومان
تا 10,790,000 تومان
3 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/14
Azerbaijan
بیتا اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/09
Azerbaijan
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 27 و 28 و 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره از 4,730,000 تومان
تا 5,080,000 تومان
4 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/02
از 1398/12/28 الی 1399/01/03
از 1398/12/29 الی 1399/01/04
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور باکو ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/09
Azerbaijan
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی ویژه نوروز 99 آستارا 3 ستاره + 160 دلار 6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/15
VIP
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/09
Azerbaijan
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/03
buta
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 28 اسفند ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/04
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 6 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
6 شب از 1399/01/06 الی 1399/01/12
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,650,000 تومان
تا 3,290,000 تومان
6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/04
از 1399/01/03 الی 1399/01/08
از 1399/01/07 الی 1399/01/12
از 1399/01/11 الی 1399/01/15
VIP
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 21 بهمن 98 تهران 4 ستاره استعلام
قیمت
5 شب از 1398/11/21 الی 1398/11/26
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 29 و 30 دی 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/03
از 1398/10/30 الی 1398/12/04
ایران ایرتور
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 26 اسفند ویژه نوروز 99 مشهد 4 ستاره 3,000,000 تومان+ 60 دلار 3 شب از 1398/12/26 الی 1398/12/29
buta
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/31
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/31
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 30 دی 98 تهران 3 ستاره 2,895,000 تومان 3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 30 دی و 7 و 14 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
از 1398/11/07 الی 1398/11/10
از 1398/11/14 الی 1398/11/17
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 5 فروردین ویژه نوروز 99 مشهد 4 ستاره 1,450,000 تومان+ 150 دلار 6 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/11
VIP
وقت سفر آبتین اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 1 و 5 فروردین ویژه نوروز 99 مشهد 3 ستاره 1,500,000 تومان+ 120 دلار 6 شب از 1399/01/01 الی 1399/01/07
از 1399/01/05 الی 1399/01/11
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1399/01/07 الی 1399/01/10
buta
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 99 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/10
buta
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 27 و 28 و 29 و 30 دی 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/03
از 1398/10/30 الی 1398/12/04
از 1398/10/27 الی 1398/10/30
از 1398/10/28 الی 1398/11/01
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 28 اسفند ویژه نوزوز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,595,000 تومان
تا 8,795,000 تومان
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/17
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان ویژه نوروز 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,595,000 تومان
تا 6,695,000 تومان
5 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/17
ایران ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور گروهی باکو آذربایجان زمینی 29 اسفند و 4 و 8 فروردین 98 آستارا 4 ستاره + 195 دلار 4 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/04
از 1399/01/04 الی 1399/01/08
از 1399/01/08 الی 1399/01/12
VIP
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 3 بهمن 98 تهران 3 ستاره 3,095,000 تومان 4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 3 و 10 و 17 و 24 بهمن 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
از 1398/11/10 الی 1398/11/14
از 1398/11/17 الی 1398/11/21
از 1398/11/24 الی 1398/11/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 30 دی 98 تهران 3 ستاره استعلام
قیمت
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/12/04
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 6 و 13 و 20 و 27 بهمن 98 تهران 3 ستاره 2,890,000 تومان 4 شب از 1398/11/06 الی 1398/11/10
از 1398/11/13 الی 1398/11/17
از 1398/11/20 الی 1398/11/24
از 1398/11/27 الی 1398/12/01
ایران ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور گروهی باکو آذربایجان زمینی 19 بهمن 98 مشهد 4 ستاره 2,390,000 تومان 6 شب از 1398/11/19 الی 1398/11/25
VIP
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان بهمن 98 هر پنجشنبه تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
4 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/30
ایران ایر
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 26 اسفند الی 15 فروردین دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 60 دلار 3 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/15
buta
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 26 اسفند الی 15 فروردین دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 75 دلار 4 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/15
buta
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 26 اسفند الی 15 فروردین دوشنبه و پنجشنبه هر هفته ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 110 دلار 5 شب از 1398/12/26 الی 1399/01/15
buta
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 22 بهمن 98 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
3 شب از 1398/11/22 الی 1398/10/25
buta
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 6 بهمن 98 تهران 4 ستاره 2,795,000 تومان 3 شب از 1398/11/06 الی 1398/11/09
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 7 فروردین ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,650,000 تومان
تا 6,250,000 تومان
4 شب از 1399/01/07 الی 1399/01/11
buta
بیتا اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 29 اسفند ویژه نوروز 99 تهران از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,695,000 تومان
تا 3,395,000 تومان
5 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/04
VIP
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 8 و 21 بهمن 98 تهران 4 ستاره 1,690,000 تومان 5 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/13
از 1398/11/21 الی 1398/11/26
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان زمینی 28 اسفند و 3 فروردین ویژه نوروز 99 تهران 4 ستاره 2,490,000 تومان 6 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/04
از 1399/01/03 الی 1399/01/09
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور باکو آذربایجان 6 و 13 و 20 اسفند 98 تهران 4 ستاره از 2,795,000 تومان
تا 2,995,000 تومان
3 شب از 1398/12/06 الی 1398/12/09
از 1398/12/13 الی 1398/12/16
از 1398/12/20 الی 1398/12/23
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد