متاسفانه این تور منقضی شده است!

تهران مسقط
 • نوع سفر: هوایی -
 • مدت تور: 7 شب
 • تاریخ رفت: 22 تیر 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 29 تیر 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 25 تیر 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 01 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 29 تیر 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 05 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 01 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 08 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 15 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 22 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 22 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 29 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 05 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 12 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 08 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 15 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 12 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 19 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 19 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 26 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
پرنیا گشت آژانس پرنیا گشت 05131817000  
به مدت اقامت توضیحات
مسقط 7 شب
loader-plane.gif
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان امام رضا,نبش امام رضا42

آدرس آژانس مسافرتی پرنیا گشت بر روی نقشه
loader-plane.gif
گزارش تخلف