متاسفانه این تور منقضی شده است!

تبريز مشهد
  • نوع سفر: ریلی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 01 مرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 04 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
آژانس آذین گشت 05131817  
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته - - - توضیحات
هتل شمالی
B.B

مشهد
595,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ثامن السرور
B.B

مشهد
625,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل هرند
B.B

مشهد
760,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل جواهری
B.B

مشهد
820,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

صبحانه،ناهار،شام

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 تهران 3 ستاره 350,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 قم 3 ستاره 370,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 اصفهان 3 ستاره 550,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 قزوين 3 ستاره 380,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 رشت 3 ستاره 620,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 كرمان 3 ستاره 450,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 اهواز 3 ستاره 590,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 شيراز 3 ستاره 550,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 كاشان 3 ستاره 350,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 بندرعباس 3 ستاره 550,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 تبريز 3 ستاره 380,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 همدان 3 ستاره 430,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 زنجان 3 ستاره 410,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 اراک 3 ستاره 440,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 كرج 3 ستاره 350,000 تومان 5 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 کرمانشاه 3 ستاره 450,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار دی 98 يزد 3 ستاره 530,000 تومان 6 شب از 1398/10/05 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 بهمن 98 زنجان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 620,000 تومان
تا 850,000 تومان
6 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 255,000 تومان
تا 435,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 305,000 تومان
تا 555,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 395,000 تومان
تا 535,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 تبريز از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 شيراز از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 اصفهان از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
4 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/04
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 265,000 تومان
تا 445,000 تومان
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 375,000 تومان
تا 555,000 تومان
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 385,000 تومان
تا 565,000 تومان
5 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/17
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 قم از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 335,000 تومان
تا 515,000 تومان
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 13 بهمن 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 375,000 تومان
تا 555,000 تومان
5 شب از 1398/11/14 الی 1398/11/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 410,000 تومان
تا 530,000 تومان
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 13 بهمن 98 کرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 440,000 تومان
تا 680,000 تومان
6 شب از 1398/11/13 الی 1398/11/19
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 2 بهمن 98 شيراز از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 570,000 تومان
تا 665,000 تومان
6 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 540,000 تومان
تا 710,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 تهران 3 ستاره 710,000 تومان 2 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 610,000 تومان
تا 1,090,000 تومان
5 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/09
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 375,000 تومان
تا 555,000 تومان
5 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 بهمن 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 375,000 تومان
تا 555,000 تومان
5 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 305,000 تومان
تا 555,000 تومان
4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 255,000 تومان
تا 435,000 تومان
4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 545,000 تومان
تا 715,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 740,000 تومان
تا 920,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 30 دی 98 کرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 640,000 تومان
تا 815,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 265,000 تومان
تا 445,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 335,000 تومان
تا 515,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 10 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 485,000 تومان
تا 665,000 تومان
5 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی 1 بهمن 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 350,000 تومان
تا 575,000 تومان
6 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 1 بهمن 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 655,000 تومان
تا 880,000 تومان
6 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 2 بهمن 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,055,000 تومان
3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 8 بهمن 98 اصفهان از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 549,000 تومان
تا 670,000 تومان
4 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 375,000 تومان
تا 555,000 تومان
4 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/16
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 12 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 740,000 تومان
6 شب از 1398/11/12 الی 1398/11/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 665,000 تومان
تا 845,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 بهمن 98 کرمانشاه از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 695,000 تومان
تا 875,000 تومان
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 775,000 تومان
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 بهمن 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,065,000 تومان
3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 بهمن 98 شيراز از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 595,000 تومان
تا 735,000 تومان
6 شب از 1398/11/06 الی 1398/11/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 بهمن 98 زنجان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 408,000 تومان
تا 575,000 تومان
5 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 بهمن 98 كرمان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 408,000 تومان
تا 575,000 تومان
5 شب از 1398/11/04 الی 1398/10/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 تهران از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 600,000 تومان
تا 865,000 تومان
2 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/06
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 5 بهمن 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
4 شب از 1398/11/05 الی 1398/11/09
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 بهمن 98 شيراز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,120,000 تومان
3 شب از 1398/11/04 الی 1398/11/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد