متاسفانه این تور منقضی شده است!

قزوين مشهد
  • نوع سفر: ریلی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 03 مرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 07 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل شمالی
F.B

مشهد
450,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل آپارتمان هومن
F.B

مشهد
540,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ستاره نگین
F.B

مشهد
585,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل جواهری
F.B

مشهد
690,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار 5 شهریور 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 610,000 تومان
تا 835,000 تومان
5 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 3 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
5 شب از 1398/06/03 الی 1398/06/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
5 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
5 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 شهریور 98 شيراز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,400,000 تومان
تا 1,630,000 تومان
3 شب از 1398/06/03 الی 1398/06/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 7 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
5 شب از 1398/06/07 الی 1398/06/12
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 8 شهریور 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,400,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1398/06/08 الی 1398/06/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 5 شهریور 98 شيراز از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,510,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 شهریور 98 ساری از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,370,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/06/03 الی 1398/06/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 3 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,180,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1398/06/03 الی 1398/06/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 8 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
5 شب از 1398/06/08 الی 1398/06/13
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 شهریور 98 تبريز از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,325,000 تومان
تا 1,415,000 تومان
3 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 9 شهریور 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
6 شب از 1398/06/09 الی 1398/06/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 شهریور 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 610,000 تومان
تا 835,000 تومان
5 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 شهریور 98 كرمانشاه از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,450,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
4 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,280,000 تومان
3 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/07
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 4 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 500,000 تومان
تا 800,000 تومان
4 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/08
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی 4 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 480,000 تومان
تا 780,000 تومان
4 شب از 1398/06/04 الی 1398/06/08
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 5 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 2 ستاره
از 475,000 تومان
تا 715,000 تومان
5 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 7 شهریور 98 قزوين از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 390,000 تومان
تا 470,000 تومان
3 شب از 1398/06/07 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 5 شهریور 98 تهران 1 ستاره 1,250,000 تومان 3 شب از 1398/06/05 الی 1398/06/08
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 شهریور 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 455,000 تومان
تا 710,000 تومان
4 شب از 1398/06/06 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 6 شهریور 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 555,000 تومان
تا 710,000 تومان
4 شب از 1398/06/06 الی 1398/06/10
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 10 شهریور 98 اصفهان 3 ستاره 1,500,000 تومان 4 شب از 1398/06/10 الی 1398/06/14
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 10 شهریور 98 اهواز 3 ستاره 1,560,000 تومان 4 شب از 1398/06/10 الی 1398/06/13
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 10 شهریور 98 تهران 3 ستاره 980,000 تومان 2 شب از 1398/06/10 الی 1398/06/12
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 10 شهریور 98 شيراز 3 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/06/10 الی 1398/06/13
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد