متاسفانه این تور منقضی شده است!

قزوين مشهد
  • نوع سفر: ریلی -
  • مدت تور: 6 شب
  • تاریخ رفت: 31 خرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 07 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
مشهد 6 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته - - - توضیحات
هتل آپارتمان خاطره
F.B

مشهد
630,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل سام
F.B

مشهد
630,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل استقلال
F.B

مشهد
745,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل جاوید
F.B

مشهد
745,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل هرند
F.B

مشهد
805,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

صبحانه نهار شام

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش خیام جنوبی 10

آدرس آژانس مسافرتی آذین گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مشهد زمینی با قطار 25 مهر 98 يزد از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 415,000 تومان
تا 535,000 تومان
4 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 تبريز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 454,000 تومان
تا 664,000 تومان
5 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 آبان 98 اصفهان از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,220,000 تومان
تا 2,800,000 تومان
3 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 آبان 98 شيراز از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,000,000 تومان
تا 2,600,000 تومان
3 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 آبان 98 تهران از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,250,000 تومان
تا 2,800,000 تومان
3 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 4 آبان 98 رشت از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,100,000 تومان
تا 2,620,000 تومان
3 شب از 1398/08/04 الی 1398/08/07
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 24 مهر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 615,000 تومان
تا 775,000 تومان
6 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 مهر 98 شيراز 3 ستاره 1,200,000 تومان 4 شب از 1398/07/28 الی 1398/08/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 مهر 98 اصفهان 3 ستاره 1,120,000 تومان 4 شب از 1398/07/28 الی 1398/08/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 مهر 98 تهران 3 ستاره 920,000 تومان 4 شب از 1398/07/28 الی 1398/08/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد 28 مهر 98 تبريز 3 ستاره 1,100,000 تومان 4 شب از 1398/07/28 الی 1398/08/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 مهر 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 490,000 تومان
تا 610,000 تومان
4 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 27 مهر 98 تهران 1 ستاره 820,000 تومان 3 شب از 1398/07/27 الی 1398/07/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 480,000 تومان
تا 765,000 تومان
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 27 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 410,000 تومان
تا 695,000 تومان
4 شب از 1398/07/27 الی 1398/08/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 همدان از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 490,000 تومان
تا 775,000 تومان
5 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 قزوين از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 470,000 تومان
تا 660,000 تومان
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 26 مهر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
1,140,000 تومان 4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 مهر 98 كرمانشاه از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,150,000 تومان
3 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 مهر 98 اهواز از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,175,000 تومان
3 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 26 مهر 98 تهران از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,150,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
2 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/28
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 شيراز 1 ستاره 850,000 تومان 4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 مهر 98 شيراز از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
3 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/26
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 23 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
3 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 23 مهر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 800,000 تومان
5 شب از 1398/07/23 الی 1398/07/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 26 مهر 98 اهواز از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 550,000 تومان
تا 670,000 تومان
5 شب از 1398/07/26 الی 1398/08/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 24 مهر 98 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 450,000 تومان
تا 560,000 تومان
5 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 24 مهر 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 450,000 تومان
تا 570,000 تومان
5 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 مهر 98 كرج از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 455,000 تومان
تا 570,000 تومان
4 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد زمینی با قطار 25 مهر 984 تهران از 1 ستاره
تا 3 ستاره
از 460,000 تومان
تا 525,000 تومان
4 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور مشهد 25 مهر 98 اصفهان از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,465,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
2 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/27
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 25 مهر 98 تهران 3 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 25 مهر 98 ساری از 1 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,225,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
2 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/27
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور مشهد 6 آبان 98 اصفهان از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,530,000 تومان
تا 2,480,000 تومان
3 شب از 1398/08/06 الی 1398/08/09
وارش
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور مشهد 6 آبان 98 شيراز از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,530,000 تومان
تا 2,390,000 تومان
3 شب از 1398/08/06 الی 1398/08/09
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد