تورهای فعال استانبول

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول 6 بهمن 96 تهران 4 شب 3 ستاره از 990,000 تومان تا 1,150,000 تومان از 1396/11/06 الی 1396/11/10
Atlas Global
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 96 مشهد 5 شب 3 ستاره 1,390,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/04
Turkish
دیبا گشت خاوران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 96 مشهد 4 شب 4 ستاره 1,890,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/03
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 مشهد 5 شب 4 ستاره 1,660,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/03
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 17 بهمن 96 مشهد 5 شب --- 1,795,000 تومان از 1396/11/17 الی 1396/11/22
Turkish
فردوسی سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 مشهد 5 شب 3 ستاره 1,695,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/03
Turkish
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 تهران 7 شب از 3 ستاره تا 4 ستاره از 1,010,000 تومان تا 1,190,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/05
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 مشهد 4 شب 4 ستاره 1,580,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/02
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 27 و 28 دی 96 مشهد 6 شب 4 ستاره 1,580,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/03
از 1396/10/28 الی 1396/11/04
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
توراستانبول صربستان 15 و 20 بهمن 96 تهران 7 شب --- 2,650,000 تومان از 1396/11/15 الی 1396/11/22
از 1396/11/20 الی 1396/11/27
Pegasus
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 17 بهمن 96 مشهد 5 شب 3 ستاره 1,790,000 تومان از 1396/11/17 الی 1396/11/22
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 بهمن 96 تهران 4 شب --- 795,000 تومان از 1396/10/18 الی 1396/10/22
-
فردوسی سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 96 تهران 6 شب از 3 ستاره تا 4 ستاره از 950,000 تومان تا 1,120,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/05
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 مشهد 6 شب 4 ستاره 1,750,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/04
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 1 بهمن 96 مشهد 5 شب 3 ستاره 1,590,000 تومان از 1396/11/01 الی 1396/11/06
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 28 دی 96 تهران 6 شب 3 ستاره 910,000 تومان از 1396/10/28 الی 1396/11/04
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 2 بهمن 96 مشهد 4 شب 3 ستاره 1,580,000 تومان از 1396/11/02 الی 1396/11/06
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 96 تهران 6 شب 3 ستاره 950,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/05
-
سپهر سیاحان اطلاعات بيشتر
تور استانبول 29 دی 96 مشهد 3 شب 4 ستاره 1,490,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/02
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده استانبول

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور استانبول 27 دی 96 مشهد 5 شب 4 ستاره 1,490,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/02
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 26 دی 96 مشهد 4 شب 3 ستاره 1,480,000 تومان از 1396/10/26 الی 1396/10/30
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول دی و بهمن 96 تهران 5 شب از 3 ستاره تا 4 ستاره از 920,000 تومان تا 1,100,000 تومان از 1396/10/26 الی 1396/11/06
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 24 و 27 دی 96 تهران 6 شب از 3 ستاره تا 4 ستاره از 890,000 تومان تا 1,065,000 تومان از 1396/10/24 الی 1396/10/30
از 1396/10/27 الی 1396/11/03
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 27 دی 96 تهران 6 شب 3 ستاره از 995,000 تومان تا 995,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/03
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 24 دی 96 تهران 3 شب --- 760,000 تومان از 1396/10/24 الی 1396/10/27
آتا
دیبا گشت خاوران اطلاعات بيشتر
تور استانبول 25 دی 96 مشهد 4 شب --- 1,490,000 تومان از 1396/10/25 الی 1396/10/29
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 25 دی 96 تهران 3 شب --- از 730,000 تومان تا 830,000 تومان از 1396/10/25 الی 1396/10/28
آسمان
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 25 دی 96 تهران 7 شب --- از 900,000 تومان تا 1,100,000 تومان از 1396/10/25 الی 1396/11/02
آسمان
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 25 دی 96 مشهد 4 شب --- 1,490,000 تومان از 1396/10/25 الی 1396/10/29
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 دی 96 تهران 3 شب --- 660,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/10/25
-
فردوسی سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 26 دی 96 مشهد 4 شب --- 1,620,000 تومان از 1396/10/26 الی 1396/10/30
Turkish
آرامیس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 و 23 دی 96 مشهد 5 شب --- 1,470,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/10/27
از 1396/10/23 الی 1396/10/28
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 دی 96 تهران 6 شب --- 810,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/10/28
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 21 دی 96 تهران 5 شب --- 690,000 تومان از 1396/10/21 الی 1396/10/26
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 دی 96 تهران 3 شب --- 630,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/10/25
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 22 دی 96 تهران 3 شب --- 850,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/10/25
تابان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 دی 96 مشهد 4 شب --- 1,480,000 تومان از 1396/10/19 الی 1396/10/23
Turkish
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 19 دی 96 تهران 5 شب --- 830,000 تومان از 1396/10/19 الی 1396/10/24
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 دی 96 مشهد 4 شب --- 1,570,000 تومان از 1396/10/18 الی 1396/10/22
Turkish
سیدونیا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 دی 96 تهران 3 شب --- 850,000 تومان از 1396/10/18 الی 1396/10/21
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 18 دی 96 تهران 7 شب --- 950,000 تومان از 1396/10/18 الی 1396/10/25
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 21 دی 96 تهران 4 شب --- 1,300,000 تومان از 1396/10/21 الی 1396/10/25
Atlas Jet
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 20 دی 96 تهران 6 شب --- 890,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/26
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
استانبول 14 دی 96 مشهد 3 شب --- 1,500,000 تومان از 1396/10/14 الی 1396/10/17
Turkish
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
استانبول 19 دی 96 تهران 5 شب --- 810,000 تومان از 1396/10/19 الی 1396/10/24
-
ژورک سعادت اطلاعات بيشتر
تور استانبول 20 دی 96 تهران 6 شب --- 880,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/26
-
خادمان اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 و 16 دی 96 مشهد 5 شب --- 1,420,000 تومان از 1396/10/15 الی 1396/10/20
از 1396/10/16 الی 1396/10/21
Turkish
فردوسی سیر اطلاعات بيشتر
تور استانبول 16 دی 96 مشهد 5 شب --- 1,390,000 تومان از 1396/10/16 الی 1396/10/21
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور استانبول 15 دی 96 مشهد 5 شب --- 1,420,000 تومان از 1396/10/15 الی 1396/10/20
Turkish
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر

تور استانبول از مشهد زمستان ۹۶

در این صفحه جدیدترین لیست تور استانبول از مشهد دی ۹۶ بهمن 96 را مشاهده می نمایید که قیمت تور استانبول آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود. با انتخاب تور استانبول مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور استانبول، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های استانبول، تاریخ رفت و برگشت ، نوع ایرلاین ، مدت اقامت و همچنین تور استانبول سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

تور لحظه آخری استانبول از مشهد , تور ارزان استانبول از مشهد

ضمنا با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه استانبول، لیست تور استانبول پرواز از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان استانبول به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای استانبول از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری استانبول را انتخاب نمود.

تور استانبول حرکت از مشهد

تور استانبول از مشهد
تور استانبول پرواز از مشهد
تنها کافیست یکبار به این استانبول سفر کنید و خاطرات آن برای همیشه در ذهنتان باقی خواهد ماند. دریا با سواحل رویایی در کنار تپه های سرسبز، پل های بلند و مدرن، بناهای باستانی و موزه ها و مساجد با شکوه باعث شده است که استانبول  هرساله گردشگران زیادی را به خود جذب کند به طوری که در حال حاضر سومین شهر توریستی جهان به حساب می آید.استانبول بین دو قاره آسیا و اروپا و در کنار تنگه بسفر قرار گرفته است. به همین دلیل از لحاظ جغرافیایی و همچنین فرهنگی آمیخته ای از آسیا و اروپا می باشد. استانبول به این جهت که بر روی هفت تپه بنا شده است به آن شهر هفت تپه نیز می گویند. این شهر دارای تابستان های گرم و شرجی و زمستان های سرد و برفی است.
تور استانبول حرکت از مشهد
تور لحظه آخری استانبول از مشهد
استانبول به دلیل توریستی بودن هتل ها و اقامت گاه های بسیاری را در خود دارد. بهترین هتل های 5 ستاره آن که هزینه های نسبتا بالایی دارند عبارتند از هتل هیلتون، هتل سویسوتل، هتل سیراگان پالاس کمپینسکی، هتل اینترکانتیننتال و هتل فور سیزن سلطان احمد که امکانات بسیار کاملی را ارائه می دهند. اما اگر تمایل به اقامت در هتل هایی با قیمت های مناسبتری دارید می توانید هتل خود را از بین هتل های سه و چهار ستاره مانند هتل امین سلطان ، هتل آلاهان، هتل رامادا، هتل کروانسرای، هتل بلک برد، هتل لارس پارک برگزینید.
تور ارزان استانبول از مشهد
تور استانبول لحظه آخری از مشهد
از آنجایی که فرهنگ و ذائقه غذایی مردم استانبول بسیار شبیه به ایرانی هاست می توانید با خیال آسوده غذاهایی که برایتان وسوسه انگیز هستند را امتحان نمائید.  پیشنهاد می کنیم اولین کاری که در استانبول انجام می دهید تست غذاها و شیرینی های بی نظیر آن باشد، به خصوص کباب های معروف ترکی! بله کباب های ترکی مانند ساچ کباب، آدانا کباب، اسکندر کباب، دونر کباب و ....  بهترین و لذیذ ترین کباب هایی هستند که می توانید در استانبول امتحان کنید. همچنین غذاهایی مثل انواع بورک ها ، سیمیت، نان و ماهی، کنفه، باسلوق ترکی، باقلوای استانبولی، کوفته، لاهماجون، پیده و بسیاری از  غذاها و شیرینی های دیگر را از جمله غذاهای محبوب ترکی هستند . استانبول رستوران های بسیاری دارد که نمونه آنها  رستوران اولوس ۲۹، رستوران یاکا بالک،رستوران پندلی، کباب خانه سلطان احمد، کافه رستوران الد اوتومان، رستوران آلیو آناتولیان، خانه استیک نصرت اتیلر، رستوران درالیه اوتامان، رستوران تورکارت و کافه رستوران ماسا بیسترو هستند همچنین اگر در سفر خود هوس غذای ایرانی کردید می توانید سری به رستوران خراسانی بزنید.
تور استانبول ارزان از مشهد
پرواز ترکیش از مشهد به استانبول
بسیاری از مسافران به دنبال بهترین و ارزانترین مراکز خرید استانبول هستند. برای خرید بهتر است به منطقه تکسیم مراجعه نمائید چرا که در اینجا می توانید بسیاری از بازارهای رنگارنگ با قیمت های مناسب را بیابید. هزینه پوشاک و کیف و کفش در استانبول و دیگر شهرهای ترکیه مناسب هستند اما وسایل برقی مانند تلفن همراه از ایران گرانتر می باشد.اگر قصد خرید سوغاتی برای عزیزانتان را دارید می توانید به سراغ مهم ترین سوغات استانبول که انواع صنایع دستی، سفالینه ها، ظروف مسی و برنجی و پارچه و ... هستند و در بین گردشگران نیز بسیار محبوب اند بروید.
قیمت تور استانبول از مشهد
آفر تور استانبول از مشهد
از جمله معروفترین و بهترین مراکز خرید استانبول می توان مرکز خرید جواهر، مرکز خرید اولیویوم، مرکز خرید فروم، مرکزخرید ایستینیه پارک، مرکز خرید کانیون، بازار بزرگ کاپالی چارشی، خیابان استقلال، بازار ادویه ها و  بازار بزرگ استانبول  را نام برد.
تور استانبول آژانس های مسافرتی مشهد
علاوه بر مراکز خرید استانبول مکان های گردشگری و باستانی بسیاری را در خود جای داده است. از جمله این جاذبه ها ی دیدنی می توان به قلعه دخترکه در تنگه زیبای بسفر قرار دارد و دوست داشتنی ترین بنای استانبول به حساب میاد، میدان تکسیم که از اصلی ترین مکان های تفریحی استانبول است، مسجد آبی یا مسجد سلطان احمد، که یکی از زیباترین و خاص ترین مساجد دنیاست، کاخ توپقاپی که محل اقامت سلاطین عثمانی و مقر دولت ترکیه بوده است، کاخ فوق العاده زیبای دلماباهچه که از نظر زیبایی با کاخ ورسای رقابت می کند، برج گالاتا که از جمله برج های کهن جهان است، مسجد سلیمانیه که به دستور پادشاه عثمانی سلطان سلیمان اول بنا شده است، موزه باستانن شناسی استانبول که  از غنی ترین موزه های جهان می باشد، موزه کلیسای کاریه که قدمت آن به قرن ششم باز می گردد و همچنین بازیلیکا سیسترن، مسجد رستم پاشا، پارک گلهانه، موزه مدرن استانبول، مسجد و موزه ایاصوفیه اشاره کرد. بد نیست بدانید بهترین گزینه برای دیدن جاذبه های استانبول استفاده از اتوبوس های از هاپ آن هاپ آف می باشد . این اتوبوس ها به صورت گردشی حرکت می کنند و شما می توانید در هر مرکزی که دوست دارید پیاده شوید و بعد از اینکه بازدید و یا خرید خود را انجام دادید می توانید بعد از پانزده تا نیم ساعت انتظار در ایستگاه مخصوص به مرکز بعدی بروید. این اتوبوس ها هر روزه در دسترس هستند و بلیت آن را می توانید از میدان تکسیم یا سلطان احمد تهیه نمائید و تمام مکان های دیدنی و باستانی استانبول را بازدید نمائید.
تور استانبول 96

ارزان ترین قیمت تور استانبول حرکت از مشهد , آفر تور استانبول از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای استانبول بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور استانبول در مشهد را می دهیم.جهت خرید و رزرو تور استانبول بهار و زمستان ۹۶ پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید.

قیمت تور استانبول از مشهد , تور استانبول پرواز از مشهد

همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان استانبول حرکت از مشهد  و تور لحظه آخری استانبول از مشهد و آفر تور استانبول پرواز از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد