تورهای فعال ترکیه

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور آنتالیا 28 و 29 و 30 تیر 97 تهران 8 شب 4 ستاره 4,390,000 تومان از 1397/04/28 الی 1397/05/03
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
از 1397/04/30 الی 1397/05/05
SunExpress
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 27 تیر 97 مشهد 4 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/04/27 الی 1397/04/31
Turkish
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 27 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/04/27 الی 1397/05/02
ایران ایر
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 27 و 28 و 29 تیر 97 تهران 6 شب از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,395,000 تومان
تا 3,645,000 تومان
از 1397/04/27 الی 1397/05/02
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
Atlas Global
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 29 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره 3,350,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/04
ایران ایر
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 11 و 12 و 13 مرداد 97 تهران 6 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,890,000 تومان
تا 14,550,000 تومان
از 1397/05/11 الی 1397/05/17
از 1397/05/12 الی 1397/05/18
از 1397/05/13 الی 1397/05/19
SunExpress
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا مرداد 97 تهران 6 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/05/01 الی 1397/05/31
ایران ایر
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 28 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,600,000 تومان از 1397/04/28 الی 1397/05/03
ایران ایر
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا ترکیه 28 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,100,000 تومان از 1397/04/28 الی 1397/05/05
آتا
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 27 و 28 و 29 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره 2,400,000 تومان از 1397/04/27 الی 1397/05/02
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
Atlas Global
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 30 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/04/30 الی 1397/05/05
ایران ایر
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 30 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,190,000 تومان از 1397/04/30 الی 1397/05/07
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 1 و 4 مرداد 97 مشهد 5 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,800,000 تومان
تا 14,130,000 تومان
از 1397/05/01 الی 1397/05/06
از 1397/05/04 الی 1397/05/10
Turkish
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور آنکارا ترکیه 7 مرداد 97 تهران 3 شب 3 ستاره 2,170,000 تومان از 1397/05/07 الی 1397/05/10
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 5 مرداد 97 تهران 6 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,395,000 تومان
تا 5,095,000 تومان
از 1397/05/05 الی 1397/05/11
آتا
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
قشم ایر
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 4 مرداد 97 مشهد 3 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/05/04 الی 1397/05/07
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 3 مرداد 97 تهران 3 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/05/03 الی 1397/05/06
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 31 تیر 97 تهران 4 شب 3 ستاره 2,210,000 تومان از 1397/04/31 الی 1397/05/04
ایران ایر
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 28 تیر 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/04/28 الی 1397/04/04
Turkish
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 29 تیر 97 مشهد 4 شب 3 ستاره 3,490,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 21 و 24 و 28 تیر 97 مشهد 5 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,200,000 تومان+ 190 دلار
تا 3,200,000 تومان+ 526 دلار
از 1397/04/21 الی 1397/04/26
از 1397/04/24 الی 1397/04/30
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
Turkish
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
قشم ایر
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 31 تیر 97 تهران 4 شب 3 ستاره 3,230,000 تومان از 1397/04/31 الی 1397/05/04
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 28 تیر 97 تهران 4 شب 3 ستاره 3,190,000 تومان از 1397/04/28 الی 1397/05/01
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 7 مرداد 97 مشهد 5 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,190,000 تومان
تا 3,470,000 تومان
از 1397/05/07 الی 1397/05/12
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 28 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,280,000 تومان
تا 8,890,000 تومان
از 1397/04/28 الی 1397/05/05
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مارماریس ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره 3,540,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 28 و 29 و 30 تیر 97 تهران 6 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 12,890,000 تومان
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
از 1397/04/30 الی 1397/05/05
SunExpress
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 4 و 5 مرداد 97 تهران 6 شب 5 ستاره 4,600,000 تومان از 1397/05/04 الی 1397/05/10
از 1397/05/05 الی 1397/05/11
SunExpress
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 4 مرداد 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,280,000 تومان
تا 3,640,000 تومان
از 1397/05/04 الی 1397/05/10
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور آنکارا ترکیه 31 تیر 97 تهران 3 شب 3 ستاره 1,820,000 تومان از 1397/04/31 الی 1397/05/03
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 4 مرداد 97 مشهد 4 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,100,000 تومان
تا 3,350,000 تومان
از 1397/05/04 الی 1397/05/08
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور استانبول تیر و مرداد 97 مشهد 3 شب 3 ستاره 3,300,000 تومان از 1397/04/25 الی 1397/05/03
Turkish
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور بدروم ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,370,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور کاپادوکیا ترکیه 1 مرداد 97 مشهد 4 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/05/01 الی 1397/05/05
Turkish
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مارماریس ترکیه 5 مرداد 97 تهران 6 شب 3 ستاره 3,590,000 تومان از 1397/05/05 الی 1397/05/12
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 8 مرداد 97 مشهد 4 شب 3 ستاره 2,460,000 تومان+ 78 دلار از 1397/05/08 الی 1397/05/12
Turkish
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 28 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,490,000 تومان
تا 7,490,000 تومان
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
Atlas Global
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 31 تیر و 1 و 4 مرداد 97 مشهد 4 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,520,000 تومان
تا 9,520,000 تومان
از 1397/04/31 الی 1397/05/04
از 1397/05/01 الی 1397/05/05
از 1397/05/04 الی 1397/05/08
Turkish
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 1 مرداد 97 تهران 4 شب 3 ستاره 3,055,000 تومان از 1397/05/01 الی 1397/05/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 31 تیر و 1 و 4 مرداد 97 مشهد 7 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,380,000 تومان
تا 14,130,000 تومان
از 1397/04/31 الی 1397/05/07
از 1397/05/01 الی 1397/05/08
از 1397/05/04 الی 1397/05/11
Turkish
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور ازمیر ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,690,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/05
آتا
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 31 تیر و 1 و 4 مرداد 97 مشهد 5 شب --- از 4,800,000 تومان
تا 11,050,000 تومان
از 1397/04/31 الی 1397/05/05
از 1397/05/01 الی 1397/05/06
از 1397/05/04 الی 1397/05/09
Turkish
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 27 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,495,000 تومان
تا 6,820,000 تومان
از 1397/04/27 الی 1397/05/02
Atlas Global
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 2 و 4 مرداد 97 مشهد 4 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,980,000 تومان
تا 3,650,000 تومان
از 1397/05/02 الی 1397/05/06
از 1397/05/04 الی 1397/05/08
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 5 مرداد 97 مشهد 5 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,120,000 تومان
تا 4,170,000 تومان
از 1397/05/05 الی 1397/05/10
Turkish
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 28 و 29 و 30 تیر 97 تهران 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/04/28 الی 1397/05/03
از 1397/04/29 الی 1397/05/04
از 1397/04/30 الی 1397/05/05
آتا
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا ترکیه 29 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 2,990,000 تومان از 1397/04/29 الی 1397/05/05
کیش ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور استانبول 1 مرداد 97 مشهد 4 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/05/01 الی 1397/05/05
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور آنتالیا 30 تیر 97 تهران 6 شب 5 ستاره 4,250,000 تومان از 1397/04/30 الی 1397/05/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور آلانیا ترکیه 27 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,980,000 تومان از 1397/04/27 الی 1397/05/02
قشم ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور آلانیا ترکیه 27 تیر 97 تهران 6 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/04/27 الی 1397/05/02
ایران ایر
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور کوش آداسی ترکیه 27 تیر 97 تهران 6 شب 3 ستاره 2,520,000 تومان از 1397/04/27 الی 1397/05/02
Atlas Global
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور بدروم ترکیه 30 تیر 97 تهران 6 شب 4 ستاره 3,690,000 تومان از 1397/04/30 الی 1397/05/07
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده ترکیه

loader-plane.gif
آژانس ایران اینجوی مشهد
آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس آهنگ سفر توس مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس محمدزاده مشهد