تورهای فعال ترکیبی تایلند

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور تایلند بانکوک پاتایا 27 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,285,000 تومان از 1396/12/27 الی 1397/01/06
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا نوروز 97 تهران 8 شب 3 ستاره 4,550,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/15
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 28 اسفند نوروز 97 مشهد 10 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,850,000 تومان
تا 7,080,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/10
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 2 فروردین نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,104 دلار از 1397/01/02 الی 1397/01/11
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت بهمن و اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,420,000 تومان
تا 6,140,000 تومان
از 1396/11/12 الی 1396/11/21
از 1396/11/19 الی 1396/11/28
از 1396/11/26 الی 1396/12/05
از 1396/12/03 الی 1396/12/12
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره 3,890,000 تومان+ 890 دلار از 1396/12/25 الی 1397/01/05
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 6,690,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1396/12/10
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 27 اسفند نوروز 97 مشهد 10 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,700,000 تومان
تا 6,800,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 4 ستاره 6,290,000 تومان از 1397/01/02 الی 1397/01/11
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت بهمن و اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,380,000 تومان
تا 5,570,000 تومان
از 1396/11/12 الی 1396/11/21
از 1396/11/19 الی 1396/11/28
از 1396/11/26 الی 1396/12/05
از 1396/12/03 الی 1396/12/12
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 6,690,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/11
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 3 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 3,990,000 تومان از 1397/01/03 الی 1397/01/11
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک نوروز 97 مشهد 8 شب --- 7,890,000 تومان از 1396/12/25 الی 1397/01/05
Qatar
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا اسفند 96 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,710,000 تومان از 1396/12/01 الی 1396/12/29
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 6,390,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 26 بهمن و 3 و 11 اسفند مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,850,000 تومان
تا 7,900,000 تومان
از 1396/11/26 الی 1396/12/05
از 1396/12/03 الی 1396/12/12
از 1396/12/11 الی 1396/12/19
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 2 فروردین نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,050,000 تومان
تا 4,350,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 16 اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 2,650,000 تومان از 1396/12/16 الی 1396/12/23
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 3 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,150 دلار از 1397/01/03 الی 1397/01/11
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 885 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/07
از 1396/12/28 الی 1397/01/10
از 1397/01/01 الی 1397/01/13
از 1397/01/05 الی 1397/01/14
از 1397/01/06 الی 1397/01/14
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,090,000 تومان از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک سامویی 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 7,990,000 تومان
تا 10,490,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1396/12/10
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,290,000 تومان
تا 7,490,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 25 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره از 3,890,000 تومان+ 890 دلار
تا 3,890,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1397/01/05
Qatar
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,790,000 تومان
تا 6,890,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 6 فروردین نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,120,000 تومان
تا 7,730,000 تومان
از 1397/01/06 الی 1397/01/14
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا نوروز 97 مشهد 25 شب 3 ستاره 4,200,000 تومان از 1396/12/19 الی 1397/01/15
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,290,000 تومان
تا 7,490,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1396/12/10
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 26 اسفند الی 1 فروردین ویژه نوروز 97همه روزه تهران 7 شب 3 ستاره 3,920,000 تومان از 1396/12/26 الی 1397/01/04
از 1396/12/27 الی 1397/01/05
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
از 1397/01/29 الی 1397/01/07
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 12 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,500,000 تومان
تا 7,590,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/13
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 28 اسفند نوروز 97 مشهد 10 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,370,000 تومان
تا 8,780,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/10
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,790,000 تومان
تا 6,890,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/11
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,320,000 تومان
تا 8,430,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
از 1397/01/05 الی 1397/01/14
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 28 اسفند نوروز 97 مشهد 9 شب 3 ستاره + 1,150 دلار از 1396/11/28 الی 1396/12/07
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا نوروز 97 تهران 7 شب --- 4,190,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/15
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 14 و 15 اسفند 96 تهران 7 شب --- 2,190,000 تومان از 1396/12/14 الی 1396/12/21
از 1396/12/15 الی 1396/12/22
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 1 فروردین نوروز 97 مشهد 12 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,490,000 تومان
تا 9,480,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/13
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,090,000 تومان از 1396/12/27 الی 1397/01/06
-
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت بهمن 96 تا فروردین 97 مشهد 7 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 441 دلار از 1396/11/04 الی 1397/01/31
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,290,000 تومان
تا 7,490,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/11
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پوکت بانکوک 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب 3 ستاره + 1,150 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/08
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 1فروردین ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,090,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/10
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک جزیره سامویی 2 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 6,990,000 تومان
تا 8,290,000 تومان
از 1397/01/02 الی 1397/01/11
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده ترکیبی تایلند

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,220,000 تومان از 1396/11/21 الی 1396/11/30
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 24 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- از 2,360,000 تومان
تا 3,225,000 تومان
از 1396/11/20 الی 1396/11/27
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 3,420,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پاتایا پوکت 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 3,380,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک جزیره سامویی 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,950,000 تومان
تا 5,800,000 تومان
از 1396/11/19 الی 1396/11/24
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 12 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,690,000 تومان از 1396/11/12 الی 1396/11/20
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت 12 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,630,000 تومان از 1396/11/12 الی 1396/11/20
Emirates
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 2,830,000 تومان از 1396/11/05 الی 1396/11/13
از 1396/11/12 الی 1396/11/20
از 1396/11/19 الی 1396/11/27
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 2,750,000 تومان از 1396/11/03 الی 1396/11/12
از 1396/11/10 الی 1396/11/19
از 1396/11/17 الی 1396/11/26
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 10 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 1,960,000 تومان از 1396/11/10 الی 1396/11/17
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 8 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 2,650,000 تومان از 1396/11/08 الی 1396/11/17
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- از 1,960,000 تومان
تا 2,825,000 تومان
از 1396/11/20 الی 1396/11/27
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 27 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- 2,590,000 تومان از 1396/10/27 الی 1396/11/07
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 1 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 1,890,000 تومان از 1396/11/01 الی 1396/11/09
ماهان
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 دی الی 10 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 3,150,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/11/10
-
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند پاتایا بانکوک 20دی الی 10 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 2,520,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/11/10
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 30 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 2,100,000 تومان از 1396/10/30 الی 1396/11/07
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 29 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 1,990,000 تومان از 1396/10/29 الی 1396/11/06
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 2,850,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 3,250,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,220,000 تومان
تا 5,600,000 تومان
از 1396/11/05 الی 1396/11/14
از 1396/11/12 الی 1396/11/21
از 1396/11/19 الی 1396/11/28
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره از 2,680,000 تومان
تا 5,300,000 تومان
از 1396/11/05 الی 1396/11/14
از 1396/11/12 الی 1396/11/21
از 1396/11/19 الی 1396/11/28
Qatar
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 26 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 1,940,000 تومان از 1396/10/26 الی 1396/11/04
ماهان
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 2,490,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/28
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پوکت دی و بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره 3,190,000 تومان از 1396/10/13 الی 1396/11/30
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا دی و بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- 2,550,000 تومان از 1396/10/13 الی 1396/11/30
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا پوکت 22دی 96
(منقضی شد)
مشهد 12 شب --- 3,650,000 تومان از 1396/10/22 الی 1396/11/05
Emirates
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- 2,590,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/28
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- 1,880,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/27
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور تایلند بانکوک پاتایا 20 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 2,720,000 تومان از 1396/10/20 الی 1396/10/30
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد