متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد شیراز
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 21 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 24 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
شیراز 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته - - - توضیحات
هتل پارسیان
B.B

شیراز
1,520,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل الیزه
B.B

شیراز
1,600,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل زندیه
B.B

شیراز
1,900,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه،نبش هاشمیه 6،مجتمع آبان، طبقه -1

آدرس آژانس مسافرتی بیتا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور شیراز زمینی با قطار مهر 98 روزهای زوج مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 750,000 تومان
تا 1,215,000 تومان
5 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 865,000 تومان
تا 1,210,000 تومان
3 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/27
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,200,000 تومان
تا 2,050,000 تومان
3 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/27
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور شیراز 30 مهر 98 مشهد 4 ستاره 1,540,000 تومان 4 شب از 1398/07/30 الی 1398/08/04
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,300,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
3 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور شیراز 3 آبان 98 مشهد 4 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1398/08/03 الی 1398/08/06
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور شیراز 26 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
4 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد 5 ستاره 1,460,000 تومان 4 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/28
آتا
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور شیراز 25 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
3 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/28
کاسپین
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور شیراز 5 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,540,000 تومان
تا 1,900,000 تومان
3 شب از 1398/08/05 الی 1398/08/08
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور شیراز زمینی با قطار 8 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 700,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
5 شب از 1398/08/08 الی 1398/08/13
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز زمینی با قطار 8 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,536,000 تومان
7 شب از 1398/08/08 الی 1398/08/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 24 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
3 شب از 1398/07/24 الی 1398/07/27
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور شیراز 5 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
3 شب از 1398/08/05 الی 1398/08/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 15 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
3 شب از 1398/08/15 الی 1398/08/18
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 25 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
3 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/28
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور شیراز 25 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
4 شب از 1398/07/25 الی 1398/07/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز زمینی با قطار 1 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 700,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
5 شب از 1398/08/01 الی 1398/08/06
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 30 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,315,000 تومان
تا 2,435,000 تومان
7 شب از 1398/07/30 الی 1398/08/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز زمینی با قطار 1 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,536,000 تومان
8 شب از 1398/08/01 الی 1398/08/09
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 12 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
3 شب از 1398/08/12 الی 1398/08/15
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور شیراز 26 مهر 98 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/29
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور شیراز 26 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/07/26 الی 1398/07/29
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور شیراز زمینی با قطار 6 آبان 98 مشهد 3 ستاره 960,000 تومان 6 شب از 1398/08/06 الی 1398/08/12
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد