متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد قشم
  • نوع سفر: هوایی قشم ایر
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 19 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 23 مهر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تلفن 051-31807  
به مدت اقامت توضیحات
قشم 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل آتامان
B.B

قشم
1,600,000 تومان 1,350,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل بهشت
B.B

قشم
1,000,000 تومان 1,050,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ریحان
B.B

قشم
1,080,000 تومان 1,080,000 تومان 1,080,000 تومان 0 تومان
هتل آرکا
B.B

قشم
1,100,000 تومان 1,100,000 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

خدمات : اقامت/ صبحانه / ترانسفر استقبال

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 28 و 30 پلاک 166

آدرس آژانس مسافرتی آسا پرواز پارس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور قشم 7 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,160,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
4 شب از 1398/12/07 الی 1398/12/11
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار 11 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 650,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
5 شب از 1398/12/11 الی 1398/12/16
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,110,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار ویژه نوروز 99 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,270,000 تومان
تا 1,900,000 تومان
5 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/03
از 1399/01/02 الی 1399/01/06
از 1399/01/05 الی 1399/01/09
از 1399/01/08 الی 1399/01/12
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور قشم 18 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,220,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
3 شب از 1398/12/18 الی 1398/12/21
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,240,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور قشم 6 اسفند 98 مشهد 3 ستاره 1,620,000 تومان 3 شب از 1398/12/06 الی 1398/12/09
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور قشم 5 فروردین ویژه نوروز 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,080,000 تومان
تا 2,940,000 تومان
3 شب از 1399/01/05 الی 1399/01/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار ویژه نوروز 99 مشهد از 1 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,270,000 تومان
تا 1,900,000 تومان
5 شب از 1399/01/27 الی 1399/01/03
از 1399/01/02 الی 1399/01/07
از 1399/01/05 الی 1399/01/10
از 1399/01/08 الی 1399/01/13
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور قشم 13 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,680,000 تومان
تا 2,160,000 تومان
3 شب از 1398/12/13 الی 1398/12/16
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار 6 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
6 شب از 1398/12/06 الی 1398/12/12
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور قشم 11 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,180,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
3 شب از 1398/12/11 الی 1398/12/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,200,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
معراج
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,580,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار 2 اسفند 98 مشهد 3 ستاره 1,200,000 تومان 6 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/08
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,130,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,240,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد 3 ستاره 1,150,000 تومان 2 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/04
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,400,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
7 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
قشم ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار 12 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 600,000 تومان
تا 760,000 تومان
4 شب از 1398/12/12 الی 1398/11/17
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور قشم 7 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,220,000 تومان
تا 1,425,000 تومان
4 شب از 1398/12/07 الی 1398/12/11
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم 9 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,570,000 تومان
تا 1,860,000 تومان
4 شب از 1398/12/09 الی 1398/12/13
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم زمینی با قطار 10 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 870,000 تومان
تا 910,000 تومان
5 شب از 1398/12/10 الی 1398/12/15
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور قشم 6 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,540,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
3 شب از 1398/12/06 الی 1398/12/09
قشم ایر
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور قشم 18 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,700,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
3 شب از 1398/12/18 الی 1398/12/21
معراج
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور قشم 2 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,270,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
قشم ایر
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور قشم 4 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,380,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1398/12/04 الی 1398/12/07
-
بیتا اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد