تورهای فعال قشم

نرخ تًورهای قشم هر روز صبح از ساعت 9:30 الی 11 در این صفحه قرار گرفته و تا پایان روز نمایش داده میشود.به دلیل نوسانات قیمت، نرخ ها روزانه آپدیت میگردند.

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تورقشم 7 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 3 شب 3 ستاره از 760,000 تومان
تا 710,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 7 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 3 شب 2 ستاره از 745,000 تومان
تا 820,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور قشم 7 فروردین 97 ویژه نوروز مشهد 3 شب 3 ستاره از 715,000 تومان
تا 780,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور قشم 10 فروردین 97 ویژه نوروز مشهد 4 شب 3 ستاره از 840,000 تومان
تا 930,000 تومان
از 1397/01/10 الی 1397/01/14
-
پارسیس اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده قشم

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور قشم 7 فروردین ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 715,000 تومان
تا 780,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
-
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور قشم 1 فروردین ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره 1,180,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/05
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور قشم 7 فروردین ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 730,000 تومان
تا 810,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور قشم 29 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 995,000 تومان از 1396/12/29 الی 1397/01/03
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 4 شب از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,080,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/03
-
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 29 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 830,000 تومان از 1396/12/29 الی 1397/01/03
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 840,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور قشم 7 فروردین ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 760,000 تومان
تا 810,000 تومان
از 1397/01/07 الی 1397/01/10
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 870,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/02
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره از 485,000 تومان
تا 490,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/03
-
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 4 ستاره 1,330,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/02
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور قشم 29 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 850,000 تومان از 1396/12/29 الی 1397/01/03
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 660,000 تومان
تا 800,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/02
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 480,000 تومان
تا 570,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور قشم 27 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 580,000 تومان
تا 660,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/01
-
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره از 490,000 تومان
تا 510,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 2 ستاره از 475,000 تومان
تا 490,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور قشم 24 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره 630,000 تومان از 1396/12/24 الی 1396/12/28
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 2 ستاره از 580,000 تومان
تا 600,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 24 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 650,000 تومان
تا 915,000 تومان
از 1396/12/24 الی 1396/12/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 2 ستاره 570,000 تومان از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره از 479,000 تومان
تا 490,000 تومان
از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور قشم 24 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره از 620,000 تومان
تا 740,000 تومان
از 1396/12/24 الی 1396/12/28
-
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور قشم 3 فروردین ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 720,000 تومان
تا 890,000 تومان
از 1397/01/03 الی 1397/01/06
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره 640,000 تومان از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور قشم 29 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 2 ستاره از 795,000 تومان
تا 900,000 تومان
از 1396/12/29 الی 1397/01/03
-
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور قشم 24 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره 740,000 تومان از 1396/12/24 الی 1396/12/28
-
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور قشم 25 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 4 شب 3 ستاره 490,000 تومان از 1396/12/25 الی 1396/12/29
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور قشم 22 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره 465,000 تومان از 1396/12/22 الی 1396/12/25
-
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور قشم 22 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 3 شب 3 ستاره از 650,000 تومان
تا 775,000 تومان
از 1396/12/22 الی 1396/12/25
-
آسوده سیر اطلاعات
بيشتر

تور قشم از مشهد نوروز 97

در این صفحه جدیدترین لیست تور قشم از مشهد بهمن 96 اسفند 96 را مشاهده نمایید که قیمت تور قشم آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود. با انتخاب تور قشم مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور قشم، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های قشم، تاریخ رفت و برگشت ، نوع ایرلاین ، مدت اقامت و همچنین تور قشم سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

تور قشم ارزان از مشهد , تور قشم پرواز از مشهد

ضمنا با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه قشم، لیست تور قشم پرواز از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان قشم به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای قشم از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری قشم را انتخاب نمود.

تور قشم حرکت از مشهد

تور قشم از مشهد
تور قشم حرکت از مشهد
جزیره زیبا و فوق العاده آرام قشم بزرگترین جزیره ایران و واقع در تنگه هرمز می باشد. جایی که می توانید ساعت ها در کنار ساحل آرامش بخش و بکر دریای عمان قدم بزنید و و به آرامشی درونی دست یابید.
غار نمک
تور قشم پرواز از مشهد
تور قشم از مشهد با آژانس های مسافرتی از مشهد
یکی از دلایل اصلی محبوبیت جزیره قشم وجود بازارهای ارزان قیمت و بزرگ آن می باشد. علاوه بر این به دلیل جاذبه های باستانی و طبیعی بسیار مانند جنگل حرا، غار خریس، انجیر معابد، غار نمکی و ...هر ساله گردشگران بسیاری به قشم سفر می کنند.
تور لحظه آخری قشم از مشهد
چاه های تل آب یا طلا
قیمت تور قشم از مشهد
ساکنین قشم به مهربانی و خونگرمی بسیار معروف هستند. سفر به این جزیره و آشنایی با مردم آن باعث می‌شود تا مدت‌ها مهمان نوازیشان در ذهن تان باقي بماند.
کانال تور قشم
تور ارزان قیمت قشم از مشهد
 اگر قصد خرید دارید حتما سری به مهم‌ترین مراکز خرید درگهان از جمله دو دلفین، مروارید، صدف، نگین، زمرد و اطلس بزنید. این بازارها در جنب بازار بزرگ قدیم این شهر قرار گرفته‌اند. در بیشتر این بازارها قسمتی جهت استراحت مسافران نیز در نظر گرفته شده است تا ساعتی در آن بنشینند و استراحت کنند.
تور ارزان قشم هوایی
غار خربز
تور چارتر قشم از مشهد
از بازارهای درگهان که دل بکنید و به سمت جزیره قشم حرکت کنید، بعد از طی مسیر 30 کیلومتر، به شهر قشم خواهید رسید. بازارهای این شهر با وجود اینکه بسیار مدرن هستند و اکثر مغازه‌های آن مخصوص فروش برندهای معروف هستند، اما خرید از این بازارها با قیمت‌های ارزان و باورنکردنی‌شان برای تمام افراد خانواده بسیار لذت‌بخش است، پس به یاد داشته باشید  که تمام خرید خود را در درگهان انجام ندهید و در برنامه خریدتان بازارهای قشم را هم قرار دهید
جنگل حرا
تور قشم لحظه آخری از مشهد
تنگه چاهکوه
تور قشم ارزان از مشهد
بعد از خستگی خرید نیز می توانید شب را در کنار ساحل زیبای قشم سپری کنید و از نسیم خنکی که صورتتان نوازش میکند لذت ببرید.
دره ستاره
تور جزیره قشم از مشهد
از بندر عباس می توان توسط قایق های تندرو و همچنین لنج به جزیره قشم رسید. این مسیر توسط قایق های تندرو حدود 30 دقیقه و با استفاده از لنج بیش از یک ساعت و نیم زمان می برد. به یاد داشته باشید استفاده از قایق های تندرو تا قبل از تاریک شدن هوا امکان پذیر است.
لیست تورهای قشم از مشهد

تور قشم لحظه آخری از مشهد زمستان 96

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای قشم بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور قشم در مشهد را می دهیم.

ارزانترین قیمت تور قشم از مشهد

جهت خرید و رزرو تور قشم زمستان 96 پرواز از مشهد بعد از مشاهده اطلاعات کامل تور از طریق سایت می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید. همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان قشم حرکت از مشهد  و تور لحظه آخری قشم از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد