عنوان حرکت از مدت تور هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 و 7 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,850,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
ماهان
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 29 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,300,000 تومان+ 260 دلار از 1397/07/29 الی 1397/08/07
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور ماالزی کوالالامپور لنکاوی 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,650,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,650,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 و 7 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 210 دلار
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,820,000 تومان+ 230 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 و 16 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,450,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,450,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/14 الی 1397/08/22
از 1397/08/16 الی 1397/08/24
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مهر و آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,280,000 تومان
تا 9,130,000 تومان
از 1397/07/24 الی 1397/08/30
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,820,000 تومان+ 230 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 3 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,490,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,490,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,410,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,410,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,460,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,460,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,570,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,570,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/09 الی 1397/08/17
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7 و 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,550,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,550,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 6,450,000 تومان
تا 7,290,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 25 و 27 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,720,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,720,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 و 6 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,590,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,590,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/02 الی 1397/08/10
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,320,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,320,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/02 الی 1397/08/10
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 12 و 13 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 6,190,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 10 و 17 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,750,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,750,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/10 الی 1397/08/18
از 1397/08/17 الی 1397/08/25
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 260 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 13 و 18 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,390,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,390,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
از 1397/08/18 الی 1397/08/26
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,570,000 تومان+ 165 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 25 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,570,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,570,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/07/01 الی 1397/07/30
ماهان
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 25 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
3,600,000 تومان+ 275 دلار از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 5,790,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 4 و 5 و 6 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,950,000 تومان+ 260 دلار
تا 2,950,000 تومان+ 440 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
از 1397/08/05 الی 1397/08/13
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,320,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,320,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 9 و 11 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,620,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,620,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/09 الی 1397/08/17
از 1397/08/11 الی 1397/08/19
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,400,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,400,000 تومان+ 210 دلار
از 1397/08/10 الی 1397/08/18
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 12 و 13 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,100,000 تومان
تا 5,990,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس سپید پرواز مشهد