عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 شهریور 97 مشهد 7 شب 4 ستاره از 4,590,000 تومان+ 165 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 199 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 150 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 255 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/05 الی 1397/06/13
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 100 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 شهریور 97 مشهد 7 شب 4 ستاره از 4,060,000 تومان+ 150 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 200 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 290 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 630 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/09
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 135 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور آفاموسا مرداد و شهریور 97 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 330 دلار
تا + 1,480 دلار
از 1397/05/21 الی 1397/06/31
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 5,440,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 23 و 30 مرداد و 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 170 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 340 دلار
از 1397/05/30 الی 1397/06/07
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 5,440,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 290 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 630 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 330 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 200 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 430 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 135 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 190 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 400 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سیم ریپ مرداد و شهریور 97 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 330 دلار
تا + 1,480 دلار
از 1397/05/21 الی 1397/06/31
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 شهریور 97 مشهد 6 شب 4 ستاره از 4,590,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 170 دلار
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 6,450,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 5,290,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور استانبول مالزی 8 شهریور 97 مشهد 13 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/08 الی 1397/06/21
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 4 ستاره از 5,460,000 تومان
تا 5,850,000 تومان
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 200 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 430 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 100 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 6,300,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 135 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 6,450,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,190,000 تومان
تا 5,540,000 تومان
از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده ترکیبی مالزی

loader-plane.gif
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس محمدزاده مشهد