تورهای فعال ترکیبی مالزی

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,990,000 تومان
تا 5,380,000 تومان
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,970,000 تومان
تا 5,640,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 2,870,000 تومان از 1396/12/16 الی 1396/12/23
از 1396/12/17 الی 1396/12/24
از 1396/12/23 الی 1397/01/01
از 1396/12/24 الی 1397/01/02
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی بهمن 96 تا فروردین 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 167 دلار از 1396/11/03 الی 1397/01/31
Qatar
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ اسفند 96 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,830,000 تومان از 1396/12/01 الی 1396/12/29
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,910,000 تومان
تا 5,170,000 تومان
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,010,000 تومان
تا 5,270,000 تومان
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,010,000 تومان
تا 5,270,000 تومان
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97 مشهد 9 شب --- 5,790,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/10
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,950,000 تومان
تا 4,930,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,500 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/09
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 16 اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 2,490,000 تومان از 1396/12/16 الی 1396/12/24
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 24 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,830,000 تومان از 1396/12/24 الی 1397/01/03
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,990,000 تومان
تا 5,530,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 28 اسفند نوروز 97 مشهد 7 شب 5 ستاره از 3,890,000 تومان+ 590 دلار
تا 3,890,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
Qatar
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,900,000 تومان
تا 5,020,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,890,000 تومان
تا 5,280,000 تومان
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,830,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/02 الی 1397/01/08
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
از 1397/01/08 الی 1397/01/14
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
+ 1,500 دلار از 1396/11/28 الی 1397/01/09
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده ترکیبی مالزی

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,910,000 تومان
تا 5,170,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,050,000 تومان
تا 5,030,000 تومان
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 و 29 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 8 شب 3 ستاره 2,370,000 تومان از 1396/11/27 الی 1396/12/05
از 1396/11/29 الی 1396/12/07
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,890,000 تومان
تا 5,280,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,000,000 تومان
تا 5,120,000 تومان
از 1396/12/02 الی 1396/11/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی ا اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,990,000 تومان
تا 5,380,000 تومان
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,495,000 تومان از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 2,995,000 تومان از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 بهمن و 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,900,000 تومان
تا 3,550,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب 3 ستاره 2,360,000 تومان از 1396/11/27 الی 1396/12/03
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 اسفند نوروز 97
(منقضی شد)
تهران 7 شب 4 ستاره 4,820,000 تومان از 1396/12/29 الی 1397/01/07
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 29 بهمن و 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,920,000 تومان
تا 3,580,000 تومان
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,800,000 تومان
تا 3,520,000 تومان
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 بهمن و 6 اسفند
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,880,000 تومان
تا 3,970,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 49,300,000 تومان
تا 7,010,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,630,000 تومان
تا 6,570,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,350,000 تومان
تا 7,620,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,790,000 تومان
تا 6,790,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/10
oman air
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 25 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,770,000 تومان
تا 3,330,000 تومان
از 1396/11/25 الی 1396/12/03
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 25 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,750,000 تومان
تا 3,710,000 تومان
از 1396/11/25 الی 1396/12/03
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 5 ستاره 3,890,000 تومان+ 590 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/07
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,820,000 تومان
تا 4,010,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,850,000 تومان
تا 3,730,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 3,395,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/27
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 19 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره 2,950,000 تومان از 1396/11/19 الی 1396/11/27
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 25 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
2,390,000 تومان از 1396/11/25 الی 1396/12/03
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 5 ستاره از 3,890,000 تومان+ 590 دلار
تا 3,290,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 3,250,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- 2,850,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
Qatar
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 15 دی 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب --- 1,900,000 تومان از 1396/10/15 الی 1396/10/21
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد