تورهای فعال کوالالامپور

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 4,980,000 تومان
از 1396/12/08 الی 1396/11/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند و 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,100,000 تومان
تا 6,280,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی 27 و 28 اسفند و 1 و 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,790,000 تومان
تا 5,490,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/04
از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,990,000 تومان
تا 6,320,000 تومان
از 1396/12/24 الی 1397/01/04
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب 3 ستاره + 850 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/06
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 5,240,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,490,000 تومان
تا 4,880,000 تومان
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,020,000 تومان
تا 6,090,000 تومان
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 875 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/08
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 اسفند 96 مشهد 9 شب 3 ستاره 2,345,000 تومان از 1396/12/13 الی 1396/12/22
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 6 شب 3 ستاره 2,050,000 تومان از 1396/12/06 الی 1396/12/12
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 اسفند 96 مشهد 8 شب 3 ستاره 2,200,000 تومان از 1396/12/13 الی 1396/12/22
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 3,700 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/05
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی بالی نوروز 97 مشهد 9 شب 4 ستاره 5,890,000 تومان از 1397/01/01 الی 1397/01/15
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فرودین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 840 دلار از 1397/01/06 الی 1397/01/13
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 870 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/06
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 6,420,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 850 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/08
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 و 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,180,000 تومان
تا 6,640,000 تومان
از 1396/12/24 الی 1397/01/04
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 9 شب 3 ستاره 2,370,000 تومان از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 840 دلار از 1397/01/06 الی 1397/01/13
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 890 دلار از 1397/01/06 الی 1397/01/14
Emirates
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,520,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/02 الی 1397/01/08
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,350,000 تومان از 1397/01/01 الی 1396/11/09
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب 3 ستاره + 850 دلار از 1397/01/01 الی 1397/01/08
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور بهمن 96 تا فروردین 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 114 دلار از 1396/11/04 الی 1397/01/31
Qatar
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 865 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/06
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,920,000 تومان
تا 5,820,000 تومان
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,300,000 تومان
تا 6,580,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 865 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/06
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,920,000 تومان
تا 5,990,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,520,000 تومان
تا 4,630,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,220,000 تومان
تا 6,290,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 20 اسفند 96 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,460,000 تومان از 1396/12/20 الی 1396/12/27
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 8 اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 1,850,000 تومان از 1396/12/08 الی 1396/12/16
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,370,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 875 دلار از 1396/12/27 الی 1397/01/08
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 6 شب 3 ستاره 2,400,000 تومان از 1396/12/10 الی 1396/12/17
Qatar
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,920,000 تومان
تا 5,990,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده کوالالامپور

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
آفر مالزی کوالالامپور 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره 2,230,000 تومان از 1396/12/02 الی 1396/12/09
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور آفر مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,390,000 تومان از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
+ 850 دلار از 1396/12/28 الی 1397/01/08
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,450,000 تومان از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,490,000 تومان
تا 4,880,000 تومان
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,620,000 تومان
تا 4,730,000 تومان
از 1396/12/02 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 4,980,000 تومان
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,590,000 تومان از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 6 شب 3 ستاره 2,250,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/11/28
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره 2,390,000 تومان از 1396/11/21 الی 1396/11/30
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,530,000 تومان از 1396/11/26 الی 1396/12/04
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,770,000 تومان
تا 5,340,000 تومان
از 1396/11/29 الی 1396/12/08
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,440,000 تومان
تا 4,590,000 تومان
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 و 27 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,620,000 تومان
تا 4,930,000 تومان
از 1396/11/24 الی 1396/12/02
از 1396/11/27 الی 1396/12/05
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 23 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,440,000 تومان
تا 4,590,000 تومان
از 1396/11/23 الی 1396/11/30
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,520,000 تومان
تا 4,830,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,670,000 تومان
تا 5,240,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 17 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,400,000 تومان از 1396/11/17 الی 1396/11/25
Qatar
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن و 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,480,000 تومان
تا 3,260,000 تومان
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 15 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره 2,360,000 تومان از 1396/11/15 الی 1396/11/22
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب 3 ستاره 2,470,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره 2,500,000 تومان از 1396/11/26 الی 1396/12/04
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,530,000 تومان
تا 6,630,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,230,000 تومان
تا 6,330,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,480,000 تومان
تا 6,990,000 تومان
از 1397/01/01 الی 1397/01/09
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,230,000 تومان
تا 6,330,000 تومان
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,630,000 تومان
تا 7,140,000 تومان
از 1396/12/27 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب 3 ستاره 2,450,000 تومان از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 5 ستاره 3,350,000 تومان از 1396/11/26 الی 1396/12/04
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,690,000 تومان
تا 5,000,000 تومان
از 1396/11/26 الی 1396/12/05
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد