سایر فیلتر ها

تورهای فعال کوالالامپور

عنوان حرکت از قیمت از مدت اقامت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 2,180,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/30
Qatar
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آذر 96 مشهد 2,170,000 تومان
7 شب از 1396/09/06 الی 1396/09/13
از 1396/09/09 الی 1396/09/16
از 1396/09/13 الی 1396/09/20
از 1396/09/16 الی 1396/09/23
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 1,750,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/30
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی 30 آبان 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/08/30 الی 1396/09/08
Qatar
دیبا گشت خاوران جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 8 آذر 96 مشهد 2,140,000 تومان
7 شب از 1396/09/08 الی 1396/09/16
-
آرامیس جزئیات
تور مالزی 2 آذر 96 مشهد 2,055,000 تومان
8 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/10
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 25 آبان و 9 آذر 96 مشهد 2,610,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان و آذر 96 مشهد 2,070,000 تومان
9 شب از 1396/08/20 الی 1396/09/30
-
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 آذر 96 مشهد 1,990,000 تومان
6 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/08
Emirates
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 3 آذر 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/09/03 الی 1396/09/11
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 1,990,000 تومان
8 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/11
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آذر 96 مشهد 2,180,000 تومان
8 شب از 1396/08/30 الی 1396/09/27
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 2,250,000 تومان
7 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/09
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان و آذر 96 مشهد 2,035,000 تومان
8 شب از 1396/08/20 الی 1396/09/30
-
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 9 آذر 96 مشهد 2,500,000 تومان
8 شب از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 4 آذر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/09/04 الی 1396/09/12
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 2,400,000 تومان
9 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/11
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 5 آذر 96 مشهد 2,250,000 تومان
8 شب از 1396/09/05 الی 1396/09/14
oman air
دیبا گشت خاوران جزئیات

آخرین تورهای منقضی شده کوالالامپور

عنوان حرکت از قیمت از مدت اقامت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور 29 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
7 شب از 1396/08/29 الی 1396/09/06
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 27 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/27 الی 1396/08/04
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/03
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 24 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/24 الی 1396/09/01
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 23 آبان 96 مشهد 1,980,000 تومان
8 شب از 1396/08/23 الی 1396/09/01
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 23 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/23 الی 1396/09/01
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 22 آبان 96 مشهد 1,960,000 تومان
7 شب از 1396/08/22 الی 1396/08/29
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 21 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/21 الی 1396/08/29
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 آبان 96 مشهد 2,180,000 تومان
7 شب از 1396/08/28 الی 1396/09/05
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 22 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/22 الی 1396/08/30
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20 آبان 96 مشهد 2,020,000 تومان
7 شب از 1396/08/20 الی 1396/08/28
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 و 18 و 20 آبان 96 مشهد 2,010,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/25
از 1396/08/20 الی 1396/08/27
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 19 و 22 و 23 و 25 آبان 96 مشهد 2,060,000 تومان
8 شب از 1396/08/19 الی 1396/08/25
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 18 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/18 الی 1396/08/26
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,090,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 15 آبان 96 تهران 1,490,000 تومان
6 شب از 1396/08/15 الی 1396/08/21
-
راویس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 16 و 18 و 19 آبان 96 مشهد 2,000,000 تومان
8 شب از 1396/08/16 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/27
از 1396/08/19 الی 1396/08/27
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
توز لحظه آخری مالزی 15 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/15 الی 1396/08/22
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/22
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 آبان 96 مشهد 1,870,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
-
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 و 18 و 19 آبان 96 مشهد 2,000,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/25
از 1396/08/19 الی 1396/08/26
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 11 آبان 96 مشهد 2,030,000 تومان
8 شب از 1396/08/11 الی 1396/08/19
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,250,000 تومان
9 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/23
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 10 آبان 96 مشهد 2,090,000 تومان
7 شب از 1396/08/10 الی 1396/08/17
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور 9 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
8 شب از 1396/08/09 الی 1396/08/17
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 8 آبان 96 تهران 1,430,000 تومان
6 شب از 1396/08/08 الی 1396/08/14
-
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7 و 8 و 9 آبان 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/08/07 الی 1396/08/15
از 1396/08/08 الی 1396/08/16
از 1396/08/09 الی 1396/08/17
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,140,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/21
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 5 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/05 الی 1396/08/12
oman air
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
8 شب از 1396/08/02 الی 1396/08/10
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 و 2 آبان 96 مشهد 2,110,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/08/08
از 1396/08/02 الی 1396/08/09
Qatar
سیدونیا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/09/07
oman air
ژورک سعادت جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور 1 آبان 96 مشهد 2,450,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/08/08
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی 14 و 15 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/21
از 1396/08/15 الی 1396/08/22
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 28 و 29 مهر 96 مشهد 2,210,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
از 1396/07/29 الی 1396/08/06
Qatar
سیدونیا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 28 مهر 96 مشهد 2,130,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
آفر تور مالزی 23 مهر 96 مشهد 2,060,000 تومان
8 شب از 1396/07/23 الی 1396/08/01
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 24 و26 مهر 96 مشهد 2,200,000 تومان
7 شب از 1396/07/24 الی 1396/08/01
از 1396/07/26 الی 1396/09/03
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 26 مهر 96 مشهد 2,200,000 تومان
7 شب از 1396/07/26 الی 1396/08/03
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور مسقط 14 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/07/14 الی 1396/07/22
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 مهر 96 مشهد 2,250,000 تومان
8 شب از 1396/07/14 الی 1396/07/22
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 24 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/07/24 الی 1396/08/02
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی پنانگ 28 مهر 96 مشهد 2,540,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
6 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/04
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7 مهر 96 تهران 1,890,000 تومان
7 شب از 1396/07/07 الی 1396/07/14
ماهان
چترا گشت آریا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 10 و 14 مهر 96 مشهد 2,290,000 تومان
7 شب از 1396/07/10 الی 1396/07/17
از 1396/07/14 الی 1396/07/21
oman air
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه مهر 96 مشهد 2,710,000 تومان
8 شب از 1396/07/19 الی 1396/07/27
از 1396/07/20 الی 1396/07/29
از 1396/07/22 الی 1396/07/30
از 1396/07/23 الی 1396/08/01
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 17 مهر 96 مشهد 2,970,000 تومان
7 شب از 1396/07/17 الی 1396/06/27
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 مهر 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/07/10 الی 1396/07/18
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 3 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/07/03 الی 1396/07/11
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه شهریور 96 مشهد 2,490,000 تومان
8 شب از 1396/06/20 الی 1396/06/31
Qatar
راویس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 96 مشهد 2,590,000 تومان
7 شب از 1396/06/25 الی 1396/07/01
Qatar
ایمان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور مرداد 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/05/12 الی 1396/05/31
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 تیر 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/04/28 الی 1396/05/05
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور تابستان 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/04/28 الی 1396/05/04
از 1396/05/18 الی 1396/05/25
از 1396/05/25 الی 1396/06/01
از 1396/06/01 الی 1396/06/08
از 1396/06/08 الی 1396/06/15
از 1396/07/05 الی 1396/07/12
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 مرداد 96 مشهد 2,120,000 تومان
7 شب از 1396/05/02 الی 1396/05/09
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور آفاموسا 1 مرداد 96 مشهد 2,770,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 مرداد 96 مشهد 2,090,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 مرداد 96 مشهد 2,150,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 15 تیر 96 مشهد 2,350,000 تومان
8 شب از 1396/04/15 الی 1396/04/23
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 تیر 96 مشهد 2,290,000 تومان
8 شب از 1396/04/13 الی 1396/04/21
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 خرداد 96 مشهد 1,899,000 تومان
8 شب از 1396/03/28 الی 1396/04/05
Emirates
آتی جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 24 خرداد 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/03/24 الی 1396/04/01
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور خرداد 96 هر هفته مشهد 1,870,000 تومان
7 شب از 1396/03/01 الی 1396/03/31
oman air
آتی جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20و27 خرداد 96 مشهد 2,050,000 تومان
7 شب از 1396/03/20 الی 1396/03/27
از 1396/03/27 الی 1396/04/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 اردیبهشت 96 مشهد 2,050,000 تومان
10 شب از 1396/02/13 الی 1396/02/23
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 96 مشهد 1,890,000 تومان
7 شب از 1396/02/01 الی 1396/02/31
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 96 هر هفته تهران 1,520,000 تومان
6 شب از 1396/02/14 الی 1396/02/20
از 1396/02/15 الی 1396/02/21
از 1396/02/18 الی 1396/02/24
از 1396/02/20 الی 1396/02/26
از 1396/02/21 الی 1396/02/27
از 1396/02/22 الی 1396/02/28
از 1396/02/25 الی 1396/02/31
Air Asia
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 27 اردیبهشت 96 مشهد 1,950,000 تومان
7 شب از 1396/02/27 الی 1396/03/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 اردیبهشت 96 تهران 1,590,000 تومان
6 شب از 1396/02/13 الی 1396/02/19
Air Asia
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20و27 اردیبهشت 96 مشهد 1,955,000 تومان
7 شب از 1396/02/20 الی 1396/02/27
از 1396/02/27 الی 1396/03/03
oman air
جاودان سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20 اردیبهشت 96 مشهد 1,899,000 تومان
6 شب از 1396/02/20 الی 1396/02/26
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور کوالالامپور مالزی 26 فروردین 96 مشهد 2,290,000 تومان
8 شب از 1396/01/26 الی 1396/02/04
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 3 فروردین96 مشهد 3,380,000 تومان
9 شب از 1396/01/03 الی 1396/01/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور لحظه آخری مالزی 5اسفند95 مشهد 1,970,000 تومان
7 شب از 1395/12/05 الی 1395/12/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7فروردین 96 مشهد 3,080,000 تومان
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1فروردین 96 مشهد 3,410,000 تومان
9 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 29 اسفند 95 مشهد 3,280,000 تومان
8 شب از 1395/12/29 الی 1396/01/07
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز96 مشهد + 920 دلار
8 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
oman air
سپید پرواز جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز96 مشهد 3,050,000 تومان
8 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/09
oman air
جاودان سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 23 بهمن 95 مشهد 2,490,000 تومان
7 شب از 1395/11/23 الی 1395/12/01
Qatar
فرزانگان اشگذری جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز 96 مشهد 2,490,000 تومان
+ 55 دلار
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
از 1396/01/10 الی 1396/01/17
oman air
آتی جزئیات
دیبا گشت خاوران
سیدونیا
ژورک سعادت
کلبه سفر پارس
فردوسی سیر
چترا گشت آریا