تورهای فعال کوالالامپور

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 تهران 7 شب 3 ستاره از 2,020,000 تومان
تا 2,320,000 تومان
از 1397/02/05 الی 1397/02/13
ماهان
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,720,000 تومان از 1397/02/01 الی 1397/02/08
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/05 الی 1397/02/12
oman air
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اردیبهشت 97 مشهد 6 شب 3 ستاره 2,430,000 تومان از 1397/02/02 الی 1397/02/08
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 تهران 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/02/05 الی 1397/02/12
ماهان
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/07 الی 1397/02/15
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/02/01 الی 1397/02/31
Emirates
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 مشهد 6 شب 3 ستاره 2,200,000 تومان از 1397/02/05 الی 1397/02/11
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/05 الی 1397/02/13
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 97 پنج شنبه هر هفته مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/02/06 الی 1397/02/27
oman air
سیدونیا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 و 22 اردیبهشت 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/09 الی 1397/02/18
از 1397/02/22 الی 1397/03/03
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/02/05 الی 1397/02/12
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 اردیبهشت 97 مشهد 6 شب 3 ستاره 2,290,000 تومان از 1397/02/05 الی 1397/02/11
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور فروردین و اردیبهشت 97 همه روزه مشهد 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/27 الی 1397/02/31
oman air
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 و 9 اردیبهشت 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/02 الی 1397/02/11
از 1397/02/09 الی 1397/02/18
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اردیبهشت 97 مشهد 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/02/01 الی 1397/02/08
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اردیبهشت 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 2,240,000 تومان از 1397/02/02 الی 1397/02/10
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,210,000 تومان از 1397/02/07 الی 1397/02/14
-
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اردیبهشت 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/02 الی 1397/02/11
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/05 الی 1397/02/14
از 1397/02/07 الی 1397/02/15
از 1397/02/12 الی 1397/02/21
از 1397/02/14 الی 1397/02/22
از 1397/02/17 الی 1397/02/25
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 اردیبهشت 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,360,000 تومان از 1397/02/04 الی 1397/02/12
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور فروردین و اردیبهشت 97 همه روزه مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/27 الی 1397/02/31
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اردیبهشت 97 تهران 7 شب 3 ستاره 2,090,000 تومان از 1397/02/02 الی 1397/02/09
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/02/07 الی 1397/02/15
از 1397/02/12 الی 1397/02/21
از 1397/02/14 الی 1397/02/22
از 1397/02/17 الی 1397/02/25
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده کوالالامپور

در این لحظه موجود نمی باشد

آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس محمدزاده مشهد