عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/05 الی 1397/06/12
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 70 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 116 دلار از 1397/06/01 الی 1397/06/09
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,650,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,390,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,390,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/10
oman air
کیهان سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,650,000 تومان
تا 6,050,000 تومان
از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,550,000 تومان
تا 4,930,000 تومان
از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان+ 80 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 150 دلار
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 23 و 30 مرداد و 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 110 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 390 دلار
از 1397/05/30 الی 1397/06/07
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,480,000 تومان+ 120 دلار
تا 4,480,000 تومان+ 500 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Qatar
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,120,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,120,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Emirates
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,060,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 100 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/02 الی 1397/06/09
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/08
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,780,000 تومان+ 80 دلار
تا 3,780,000 تومان+ 320 دلار
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 80 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان+ 95 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 180 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,060,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/07 الی 1397/06/14
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/04 الی 1397/06/11
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 17 شهریور 97 (پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 70 دلار
تا + 275 دلار
از 1397/06/17 الی 1397/05/23
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 120 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 500 دلار
از 1397/06/05 الی 1397/06/13
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 115 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 490 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/31
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 70 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 70 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,980,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,210,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
از 1397/06/03 الی 1397/06/09
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 3 شب 3 ستاره 4,390,000 تومان+ 60 دلار از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 80 دلار از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,500,000 تومان از 1397/06/02 الی 1397/06/10
ماهان
کیهان سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده کوالالامپور

loader-plane.gif
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس محمدزاده مشهد