عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور آفاموسا مرداد و شهریور 97 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 330 دلار
تا + 1,480 دلار
از 1397/05/21 الی 1397/06/31
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 80 دلار از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,210,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
از 1397/06/03 الی 1397/06/09
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,060,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/07 الی 1397/06/14
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/02 الی 1397/06/09
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/04 الی 1397/06/11
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 290 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 630 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/09
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,980,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,650,000 تومان
تا 6,050,000 تومان
از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/08
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 330 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,120,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,120,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 100 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/10
oman air
کیهان سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 4 ستاره از 5,460,000 تومان
تا 5,850,000 تومان
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,550,000 تومان
تا 4,930,000 تومان
از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 150 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 5,440,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 120 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 500 دلار
از 1397/06/05 الی 1397/06/13
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,060,000 تومان+ 85 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 163 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 200 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 430 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,650,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سیم ریپ مرداد و شهریور 97 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 330 دلار
تا + 1,480 دلار
از 1397/05/21 الی 1397/06/31
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 290 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 630 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 22 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 6,450,000 تومان از 1397/06/22 الی 1397/06/30
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 23 و 30 مرداد و 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 170 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 340 دلار
از 1397/05/30 الی 1397/06/07
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان+ 80 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 150 دلار
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور استانبول مالزی 8 شهریور 97 مشهد 13 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/08 الی 1397/06/21
Turkish
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,390,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,390,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/04 الی 1397/06/12
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 200 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 430 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 70 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 6,450,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 115 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 490 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 70 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 5,290,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 23 و 30 مرداد و 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,290,000 تومان+ 110 دلار
تا 4,290,000 تومان+ 390 دلار
از 1397/05/30 الی 1397/06/07
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/31
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,190,000 تومان
تا 5,540,000 تومان
از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 21 و 31 مرداد 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مرداد 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,480,000 تومان+ 120 دلار
تا 4,480,000 تومان+ 500 دلار
از 1397/05/31 الی 1397/06/08
Qatar
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 116 دلار از 1397/06/01 الی 1397/06/09
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 5,440,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 شهریور 97 مشهد 7 شب 4 ستاره از 4,060,000 تومان+ 150 دلار
تا 4,060,000 تومان+ 200 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Emirates
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 280 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 590 دلار
از 1397/06/05 الی 1397/06/13
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 17 شهریور 97 (پرواز جداگانه) مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از + 70 دلار
تا + 275 دلار
از 1397/06/17 الی 1397/05/23
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مرداد و شهریور 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,190,000 تومان+ 190 دلار
تا 4,190,000 تومان+ 400 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
از 1397/06/07 الی 1397/06/16
از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 135 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/01 الی 1397/06/09
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,590,000 تومان+ 95 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 180 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 135 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 80 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Emirates
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 شهریور 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,500,000 تومان از 1397/06/02 الی 1397/06/10
ماهان
کیهان سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 18 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/06/18 الی 1397/06/26
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 شهریور 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,780,000 تومان+ 80 دلار
تا 3,780,000 تومان+ 320 دلار
از 1397/06/06 الی 1397/06/14
Emirates
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 7 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,790,000 تومان+ 135 دلار از 1397/06/07 الی 1397/06/14
oman air
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,690,000 تومان+ 100 دلار از 1397/06/14 الی 1397/06/22
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 شهریور 97 مشهد 7 شب 4 ستاره از 4,590,000 تومان+ 165 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 199 دلار
از 1397/06/02 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 9 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 3,870,000 تومان+ 255 دلار از 1397/06/09 الی 1397/06/17
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 100 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 شهریور 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 6,300,000 تومان از 1397/06/14 الی 1397/06/21
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 31 مرداد 97 مشهد 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان+ 70 دلار از 1397/05/31 الی 1397/06/07
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 شهریور 97 مشهد 6 شب 4 ستاره از 4,590,000 تومان+ 140 دلار
تا 4,590,000 تومان+ 170 دلار
از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 شهریور 97 مشهد 3 شب 3 ستاره 4,390,000 تومان+ 60 دلار از 1397/06/03 الی 1397/06/10
Qatar
آفتاب ساحلی توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 5 شهریور 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/06/05 الی 1397/06/12
ماهان
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 16 شهریور 97 مشهد 8 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان از 1397/06/16 الی 1397/06/24
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده مالزی

loader-plane.gif

تور مالزی از مشهد تابستان 97

در این صفحه جدیدترین لیست تور مالزی حرکت از مشهد مرداد 97 شهریور 97 را مشاهده می نمائید که قیمت تور مالزی آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود.با انتخاب تور مالزی مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور مالزی، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های مالزی، تاریخ رفت و برگشت ، نوع سفر(هوایی یا زمینی) ، مدت اقامت و همچنین تور مالزی سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

قیمت تور مالزی از مشهد , تور مالزی ارزان از مشهد

با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه مالزی یا کوالالامپور، لیست تور مالزی از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان مالزی به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای مالزی از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری مالزی را انتخاب نمود.

تور مالزی حرکت از مشهد

تور مالزی از مشهد
تور مالزی پرواز از مشهد
مالزی یکی از پیشرفته ترین و مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی ست که از تنوع فرهنگی بسیاری برخوردار است. تضاد های شدید موجود در مالزی از اصلی ترین جذابیت های این کشور محسوب می شود. آسمان خراش های مدرن در کنار خانه های چوبی ساخته شده بر روی پایه های چوبی بلند و هتل های لوکس 5 ستاره در مجاورت صخره های قدیمی ...
تور مالزی حرکت از مشهد
تور مالزی مستقیم از مشهد
تور ارزان مالزی از مشهد
از جنبه های دوست داشتنی کشور مالزی ساکنین آن هستند. بدون شک از بدو ورود به این کشور از مهمان نواز بودن مردم مالزی شگفت‌زده خواهید شد. مالایی ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست با مهمان‌نوازی گرم خود میزبان مردم از سرتاسر دنیا هستند بنابراین در این کشور این فرصت برای شما مهیاست که افرادی جدید از فرهنگ های مختلف را از نزدیک ببینید.
تور لحظه آخری مالزی از مشهد
تور مالزی ارزان از مشهد
تور مالزی لحظه آخری از مشهد
در مالزی شما می توانید در جشنواره های مختلف شرکت کنید، می توانید از مراکز خرید بزرگ و متنوع آن خرید کنید، به رستوران های مختلف آن سر بزنید و سرو غذاهای متنوع و لذیذ را تجربه کنید.
تور مالزی 96
مالزی برای تفریح و تجربه لحظه های ناب چیزی کم ندارد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... از جمله دیدنی های بسیار زیبای مالزی هستند و اگر به دنبال مکانی مناسب برای استراحت و آرامش روح هستید، ارتفاعات شگفت انگیز کوالالامپور گزینه مناسبی ست: محیطی آرام  همراه با مناظر طبیعی زیبا و معماری های باستانی و سنتی. از جمله محبوب ترین ارتفاعات کوالالامپور می توان به کامرون و تپه فریزر اشاره کرد.
تور مالزی از مشهد 96
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با دیدنی های این کشور زیبا به بخش مکان های دیدنی مالزی مراجعه نمائید. در این قسمت همچنین نکاتی در مورد سفر به مالزی وجود دارد که پیشنهاد می شود قبل از سفر از آن‌ها اطلاع کافی داشته باشید تا در طول مسافرت با مشکل مواجه نشوید.
قیمت تور مالزی از مشهد
قیمت تور مالزی آژانس های مشهد

انتخاب ارزان ترین قیمت تور مالزی حرکت از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای مالزی بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور مالزی در مشهد را می دهیم.
تور ترکیبی مالزی از مشهد
تور مالزی کوالالامپور پنانگ لنکاوی از مشهد

تور مالزی لحظه آخری از مشهد تابستان 97, تور مالزی پرواز از مشهد

جهت خرید و رزرو تور مالزی تابستان 97 پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید. همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان مالزی از مشهد و تور لحظه آخری مالزی حرکت از مشهد و تور چارتر مالزی پرواز از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس آسوده سیر مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس محمدزاده مشهد