تورهای فعال مالزی

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,520,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/02 الی 1397/01/08
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فرودین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی بالی نوروز 97 مشهد 9 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/15
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 و 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/24 الی 1397/01/04
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 28 اسفند نوروز 97 مشهد 7 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
Qatar
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی بهمن 96 تا فروردین 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/03 الی 1397/01/31
Qatar
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 اسفند 96 مشهد 9 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/13 الی 1396/12/22
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 9 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1396/11/09
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,830,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/02 الی 1397/01/08
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
از 1397/01/08 الی 1397/01/14
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 16 اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 2,490,000 تومان از 1396/12/16 الی 1396/12/24
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
Qatar
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 8 اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/28 الی 1397/01/09
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/24 الی 1397/01/04
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/08
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور ویژه نوروز 97 تهران 6 شب 3 ستاره 4,370,000 تومان از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/03 الی 1397/01/09
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/08
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/08 الی 1396/11/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/10 الی 1396/12/17
Qatar
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ اسفند 96 مشهد 7 شب 3 ستاره 2,830,000 تومان از 1396/12/01 الی 1396/12/29
Emirates
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 24 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,830,000 تومان از 1396/12/24 الی 1397/01/03
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 20 اسفند 96 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/20 الی 1396/12/27
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/06
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی نوروز 97 مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/10
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/08
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 8 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/08 الی 1396/12/16
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/08
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز 97 مشهد 10 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/09
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/14
Emirates
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/13
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند و 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/07
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور بهمن 96 تا فروردین 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/04 الی 1397/01/31
Qatar
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
Qatar
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/12
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند نوروز 97 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/08
-
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/05
oman air
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96 مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/15
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی 27 و 28 اسفند و 1 و 6 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 6 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/04
از 1396/12/28 الی 1397/01/05
از 1397/01/01 الی 1397/01/07
از 1397/01/06 الی 1397/01/12
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی اسفند 96 تهران 7 شب 3 ستاره 2,870,000 تومان از 1396/12/16 الی 1396/12/23
از 1396/12/17 الی 1396/12/24
از 1396/12/23 الی 1397/01/01
از 1396/12/24 الی 1397/01/02
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/27 الی 1397/01/06
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 13 اسفند 96 مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/13 الی 1396/12/22
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 اسفند 96 مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/10 الی 1396/12/19
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده مالزی

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
آفر مالزی کوالالامپور 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/02 الی 1396/12/09
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور آفر مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 28 اسفند ویژه نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/08
-
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
دیبا گشت خاوران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 و 29 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 8 شب 3 ستاره 2,370,000 تومان از 1396/11/27 الی 1396/12/05
از 1396/11/29 الی 1396/12/07
oman air
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/02 الی 1396/11/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی ا اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/02 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 1 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/01 الی 1396/12/09
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/03 الی 1396/12/11
Qatar
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 بهمن و 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 بهمن 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب 3 ستاره 2,360,000 تومان از 1396/11/27 الی 1396/12/03
Air Asia
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 6 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/11/22 الی 1396/11/28
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/11/21 الی 1396/11/30
oman air
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 اسفند نوروز 97
(منقضی شد)
تهران 7 شب 4 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/29 الی 1397/01/07
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 26 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/11/26 الی 1396/12/04
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/29 الی 1396/12/08
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 24 و 27 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/24 الی 1396/12/02
از 1396/11/27 الی 1396/12/05
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 23 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/23 الی 1396/11/30
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
Emirates
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 29 بهمن و 2 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
از 1396/12/02 الی 1396/12/10
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/11/29 الی 1396/12/06
Qatar
کاکتوس سیر اطلاعات
بيشتر

تور مالزی از مشهد زمستان 96 نوروز 97

در این صفحه جدیدترین لیست تور مالزی حرکت از مشهد بهمن 96 اسفند 96 را مشاهده می نمائید که قیمت تور مالزی آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود.با انتخاب تور مالزی مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور مالزی، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های مالزی، تاریخ رفت و برگشت ، نوع سفر(هوایی یا زمینی) ، مدت اقامت و همچنین تور مالزی سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

قیمت تور مالزی از مشهد , تور مالزی ارزان از مشهد

با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه مالزی یا کوالالامپور، لیست تور مالزی از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان مالزی به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای مالزی از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری مالزی را انتخاب نمود.

تور مالزی حرکت از مشهد

تور مالزی از مشهد
تور مالزی پرواز از مشهد
مالزی یکی از پیشرفته ترین و مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی ست که از تنوع فرهنگی بسیاری برخوردار است. تضاد های شدید موجود در مالزی از اصلی ترین جذابیت های این کشور محسوب می شود. آسمان خراش های مدرن در کنار خانه های چوبی ساخته شده بر روی پایه های چوبی بلند و هتل های لوکس 5 ستاره در مجاورت صخره های قدیمی ...
تور مالزی حرکت از مشهد
تور مالزی مستقیم از مشهد
تور ارزان مالزی از مشهد
از جنبه های دوست داشتنی کشور مالزی ساکنین آن هستند. بدون شک از بدو ورود به این کشور از مهمان نواز بودن مردم مالزی شگفت‌زده خواهید شد. مالایی ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست با مهمان‌نوازی گرم خود میزبان مردم از سرتاسر دنیا هستند بنابراین در این کشور این فرصت برای شما مهیاست که افرادی جدید از فرهنگ های مختلف را از نزدیک ببینید.
تور لحظه آخری مالزی از مشهد
تور مالزی ارزان از مشهد
تور مالزی لحظه آخری از مشهد
در مالزی شما می توانید در جشنواره های مختلف شرکت کنید، می توانید از مراکز خرید بزرگ و متنوع آن خرید کنید، به رستوران های مختلف آن سر بزنید و سرو غذاهای متنوع و لذیذ را تجربه کنید.
تور مالزی 96
مالزی برای تفریح و تجربه لحظه های ناب چیزی کم ندارد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... از جمله دیدنی های بسیار زیبای مالزی هستند و اگر به دنبال مکانی مناسب برای استراحت و آرامش روح هستید، ارتفاعات شگفت انگیز کوالالامپور گزینه مناسبی ست: محیطی آرام  همراه با مناظر طبیعی زیبا و معماری های باستانی و سنتی. از جمله محبوب ترین ارتفاعات کوالالامپور می توان به کامرون و تپه فریزر اشاره کرد.
تور مالزی از مشهد 96
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با دیدنی های این کشور زیبا به بخش مکان های دیدنی مالزی مراجعه نمائید. در این قسمت همچنین نکاتی در مورد سفر به مالزی وجود دارد که پیشنهاد می شود قبل از سفر از آن‌ها اطلاع کافی داشته باشید تا در طول مسافرت با مشکل مواجه نشوید.
قیمت تور مالزی از مشهد
قیمت تور مالزی آژانس های مشهد

انتخاب ارزان ترین قیمت تور مالزی حرکت از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای مالزی بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور مالزی در مشهد را می دهیم.
تور ترکیبی مالزی از مشهد
تور مالزی کوالالامپور پنانگ لنکاوی از مشهد

تور مالزی لحظه آخری از مشهد نوروز 97, تور مالزی پرواز از مشهد

جهت خرید و رزرو تور مالزی زمستان 96 پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید. همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان مالزی از مشهد و تور لحظه آخری مالزی حرکت از مشهد و تور چارتر مالزی پرواز از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد