عنوان حرکت از مدت تور هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 6 و 7 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 12 آبان 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,950,000 تومان از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
کیهان سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 و 6 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,590,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,590,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/02 الی 1397/08/10
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور کوالالامپور پنانگ 30 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 5,180,000 تومان از 1397/07/30 الی 1397/08/07
ماهان
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 10 و 17 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,750,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,750,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/10 الی 1397/08/18
از 1397/08/17 الی 1397/08/25
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 3 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,490,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,490,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,250,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7 و 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,550,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,550,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,320,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,320,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/02 الی 1397/08/10
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 6 و 7 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 210 دلار
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی سنگاپور 4 و 5 و 6 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,950,000 تومان+ 260 دلار
تا 2,950,000 تومان+ 440 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
از 1397/08/05 الی 1397/08/13
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 2 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,160,000 تومان
تا 5,090,000 تومان
از 1397/08/02 الی 1397/08/10
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,850,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
ماهان
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,510,000 تومان+ 60 دلار
تا 3,510,000 تومان+ 115 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,460,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,460,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,260,000 تومان+ 260 دلار
تا 3,260,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,535,000 تومان
تا 5,490,000 تومان
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مکالزی کوالالامپور 19 و 20 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 4,990,000 تومان
از 1397/08/19 الی 1397/08/27
از 1397/08/20 الی 1397/08/28
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,400,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,400,000 تومان+ 210 دلار
از 1397/08/10 الی 1397/08/18
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,820,000 تومان+ 230 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,820,000 تومان+ 230 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 12 و 13 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,100,000 تومان
تا 5,990,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 آبان 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,990,000 تومان از 1397/08/06 الی 1397/08/14
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 30 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,050,000 تومان از 1397/07/30 الی 1397/08/07
ماهان
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 29 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,300,000 تومان+ 260 دلار از 1397/07/29 الی 1397/08/07
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور آبان 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,450,000 تومان از 1397/08/01 الی 1397/08/30
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ مهر و آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 5,280,000 تومان
تا 9,130,000 تومان
از 1397/07/24 الی 1397/08/30
ماهان
آریا پرواز ماندگار اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/07/01 الی 1397/07/30
ماهان
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,390,000 تومان
تا 5,090,000 تومان
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,510,000 تومان+ 60 دلار
تا 3,510,000 تومان+ 115 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 14 و 16 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,450,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,450,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/14 الی 1397/08/22
از 1397/08/16 الی 1397/08/24
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,320,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,320,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 25 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,050,000 تومان از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,590,000 تومان
تا 5,150,000 تومان
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 25 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,570,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,570,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 18 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,890,000 تومان
تا 4,890,000 تومان
از 1397/08/18 الی 1397/08/26
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 و 10 و 11 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 4,160,000 تومان
تا 5,900,000 تومان
از 1397/08/09 الی 1397/08/17
از 1397/08/10 الی 1397/08/18
از 1397/08/11 الی 1397/08/19
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 12 و 13 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 5,290,000 تومان
تا 6,190,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور ماالزی کوالالامپور لنکاوی 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,650,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,650,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 25 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
3,600,000 تومان+ 275 دلار از 1397/07/25 الی 1397/08/03
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 3 و 4 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,250,000 تومان
تا 4,890,000 تومان
از 1397/08/03 الی 1397/08/11
از 1397/08/04 الی 1397/08/12
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,410,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,410,000 تومان+ 365 دلار
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 و 12 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 5,130,000 تومان
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 27 و 30 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,375,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
از 1397/07/30 الی 1397/08/08
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 و 7 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,900,000 تومان
تا 4,790,000 تومان
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/07 الی 1397/08/15
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 9 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,570,000 تومان+ 140 دلار
تا 3,570,000 تومان+ 175 دلار
از 1397/08/09 الی 1397/08/17
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 3,570,000 تومان+ 165 دلار از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپهر سیاحان اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 6,450,000 تومان
تا 7,290,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 12 و 13 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,950,000 تومان
تا 4,850,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 6 و 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 4,090,000 تومان
تا 5,190,000 تومان
از 1397/08/06 الی 1397/08/14
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور مهر 97 همه روزه مشهد 7 شب 3 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/07/19 الی 1397/07/30
oman air
پروند سیر اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 25 و 27 مهر 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,720,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,720,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/07/25 الی 1397/08/03
از 1397/07/27 الی 1397/08/05
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 9 و 11 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,620,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,620,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/09 الی 1397/08/17
از 1397/08/11 الی 1397/08/19
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,790,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور 12 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,890,000 تومان
تا 5,690,000 تومان
از 1397/08/12 الی 1397/08/20
ماهان
سروش بهاران اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 13 و 18 آبان 97 تهران 7 شب از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,390,000 تومان+ 230 دلار
تا 3,390,000 تومان+ 330 دلار
از 1397/08/13 الی 1397/08/21
از 1397/08/18 الی 1397/08/26
ماهان
سپهر طلایی اطلاعات
بيشتر
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 27 مهر 97 تهران 7 شب 3 ستاره 5,790,000 تومان از 1397/07/27 الی 1397/08/04
-
سپید پرواز اطلاعات
بيشتر

تور مالزی از مشهد پاییز 97

در این صفحه جدیدترین لیست تور مالزی حرکت از مشهد مهر 97 آبان 97<strong 13px;"=""> را مشاهده می نمائید که قیمت تور مالزی آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود.با انتخاب تور مالزی مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور مالزی، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های مالزی، تاریخ رفت و برگشت ، نوع سفر(هوایی یا زمینی) ، مدت اقامت و همچنین تور مالزی سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

قیمت تور مالزی از مشهد , تور مالزی ارزان از مشهد

با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه مالزی یا کوالالامپور، لیست تور مالزی از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان مالزی به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای مالزی از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری مالزی را انتخاب نمود.

تور مالزی حرکت از مشهد

تور مالزی از مشهد
تور مالزی پرواز از مشهد
مالزی یکی از پیشرفته ترین و مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی ست که از تنوع فرهنگی بسیاری برخوردار است. تضاد های شدید موجود در مالزی از اصلی ترین جذابیت های این کشور محسوب می شود. آسمان خراش های مدرن در کنار خانه های چوبی ساخته شده بر روی پایه های چوبی بلند و هتل های لوکس 5 ستاره در مجاورت صخره های قدیمی ...
تور مالزی حرکت از مشهد
تور مالزی مستقیم از مشهد
تور ارزان مالزی از مشهد
از جنبه های دوست داشتنی کشور مالزی ساکنین آن هستند. بدون شک از بدو ورود به این کشور از مهمان نواز بودن مردم مالزی شگفت‌زده خواهید شد. مالایی ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست با مهمان‌نوازی گرم خود میزبان مردم از سرتاسر دنیا هستند بنابراین در این کشور این فرصت برای شما مهیاست که افرادی جدید از فرهنگ های مختلف را از نزدیک ببینید.
تور لحظه آخری مالزی از مشهد
تور مالزی ارزان از مشهد
تور مالزی لحظه آخری از مشهد
در مالزی شما می توانید در جشنواره های مختلف شرکت کنید، می توانید از مراکز خرید بزرگ و متنوع آن خرید کنید، به رستوران های مختلف آن سر بزنید و سرو غذاهای متنوع و لذیذ را تجربه کنید.
تور مالزی 96
مالزی برای تفریح و تجربه لحظه های ناب چیزی کم ندارد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... از جمله دیدنی های بسیار زیبای مالزی هستند و اگر به دنبال مکانی مناسب برای استراحت و آرامش روح هستید، ارتفاعات شگفت انگیز کوالالامپور گزینه مناسبی ست: محیطی آرام  همراه با مناظر طبیعی زیبا و معماری های باستانی و سنتی. از جمله محبوب ترین ارتفاعات کوالالامپور می توان به کامرون و تپه فریزر اشاره کرد.
تور مالزی از مشهد 96
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با دیدنی های این کشور زیبا به بخش مکان های دیدنی مالزی مراجعه نمائید. در این قسمت همچنین نکاتی در مورد سفر به مالزی وجود دارد که پیشنهاد می شود قبل از سفر از آن‌ها اطلاع کافی داشته باشید تا در طول مسافرت با مشکل مواجه نشوید.
قیمت تور مالزی از مشهد
قیمت تور مالزی آژانس های مشهد

انتخاب ارزان ترین قیمت تور مالزی حرکت از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای مالزی بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور مالزی در مشهد را می دهیم.
تور ترکیبی مالزی از مشهد
تور مالزی کوالالامپور پنانگ لنکاوی از مشهد

تور مالزی لحظه آخری از مشهد پاییز 97, تور مالزی پرواز از مشهد

جهت خرید و رزرو تور مالزی پاییز 97 پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید. همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان مالزی از مشهد و تور لحظه آخری مالزی حرکت از مشهد و تور چارتر مالزی پرواز از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس سپهر طلایی مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس سپید پرواز مشهد