سایر فیلتر ها

تورهای فعال مالزی

عنوان حرکت از قیمت از مدت اقامت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور 9 آذر 96 مشهد 2,500,000 تومان
8 شب از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 9 آذر 96 مشهد 2,650,000 تومان
8 شب از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 آذر 96 مشهد 2,550,000 تومان
8 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/11
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 4 آذر 96 مشهد 2,990,000 تومان
7 شب از 1396/09/04 الی 1396/09/12
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی 25 آبان و 9 آذر 96 مشهد 2,610,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 8 آذر 96 مشهد 2,560,000 تومان
7 شب از 1396/09/08 الی 1396/09/16
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 5 آذر 96 مشهد 2,250,000 تومان
8 شب از 1396/09/05 الی 1396/09/14
oman air
دیبا گشت خاوران جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 2 آذر 96 مشهد 2,690,000 تومان
7 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/09
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالامپور پنانگ 4 آذر 96 مشهد 2,560,000 تومان
7 شب از 1396/09/04 الی 1396/09/12
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 1 الی 20 آذر 96 مشهد 2,475,000 تومان
7 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/20
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 آذر 96 مشهد 2,510,000 تومان
8 شب از 1396/09/03 الی 1396/09/11
-
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آذر 96 مشهد 2,170,000 تومان
7 شب از 1396/09/06 الی 1396/09/13
از 1396/09/09 الی 1396/09/16
از 1396/09/13 الی 1396/09/20
از 1396/09/16 الی 1396/09/23
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 1 آذر 96 مشهد 2,380,000 تومان
7 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/08
Emirates
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 آذر 96 مشهد 2,370,000 تومان
7 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/08
Emirates
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی 2 آذر 96 مشهد 2,055,000 تومان
8 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/10
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 4 آذر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/09/04 الی 1396/09/12
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 1,750,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/30
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1 الی 20 آذر 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/20
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 3 آذر 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/09/03 الی 1396/09/11
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان و آذر 96 مشهد 2,070,000 تومان
9 شب از 1396/08/20 الی 1396/09/30
-
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 آذر 96 مشهد 2,670,000 تومان
7 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/09
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی 30 آبان 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/08/30 الی 1396/09/08
Qatar
دیبا گشت خاوران جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آذر 96 مشهد 2,180,000 تومان
8 شب از 1396/08/30 الی 1396/09/27
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 25 آبان و 9 آذر 96 مشهد 2,750,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 2,250,000 تومان
7 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/09
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 8 آذر 96 مشهد 2,990,000 تومان
7 شب از 1396/09/08 الی 1396/09/16
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 8 آذر 96 مشهد 2,140,000 تومان
7 شب از 1396/09/08 الی 1396/09/16
-
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان و آذر 96 مشهد 2,035,000 تومان
8 شب از 1396/08/20 الی 1396/09/30
-
کلبه سفر پارس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 1,990,000 تومان
8 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/11
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آذر 96 مشهد 2,400,000 تومان
9 شب از 1396/09/02 الی 1396/09/11
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 25 آبان 2 و 9 آذر 96 مشهد 3,140,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/09
Qatar
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 آذر 96 مشهد 1,990,000 تومان
6 شب از 1396/09/01 الی 1396/09/08
Emirates
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 2,180,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/30
Qatar
کلبه سفر پارس جزئیات

آخرین تورهای منقضی شده مالزی

عنوان حرکت از قیمت از مدت اقامت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 29 آبان 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/08/29 الی 1396/09/06
-
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 آبان 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/08/29 الی 1396/09/06
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 29 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
7 شب از 1396/08/29 الی 1396/09/06
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 27 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/27 الی 1396/08/04
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/03
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 24 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/24 الی 1396/09/01
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لحظه آخری 23 آبان 96 مشهد 1,980,000 تومان
8 شب از 1396/08/23 الی 1396/09/01
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 23 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/23 الی 1396/09/01
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 22 آبان 96 مشهد 2,380,000 تومان
7 شب از 1396/08/22 الی 1396/08/30
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 22 آبان 96 مشهد 1,960,000 تومان
7 شب از 1396/08/22 الی 1396/08/29
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 21 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/21 الی 1396/08/29
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 آبان 96 مشهد 2,180,000 تومان
7 شب از 1396/08/28 الی 1396/09/05
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 28 آبان 96 مشهد 2,790,000 تومان
7 شب از 1396/08/28 الی 1396/09/05
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 27 آبان 96 مشهد 2,790,000 تومان
7 شب از 1396/08/27 الی 1396/09/05
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 22 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/22 الی 1396/08/30
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 20 آبان 96 مشهد 2,390,000 تومان
7 شب از 1396/08/20 الی 1396/08/28
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20 آبان 96 مشهد 2,020,000 تومان
7 شب از 1396/08/20 الی 1396/08/28
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 9 آذر 96 مشهد 2,990,000 تومان
8 شب از 1396/09/09 الی 1396/09/18
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 و 18 و 20 آبان 96 مشهد 2,010,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/25
از 1396/08/20 الی 1396/08/27
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 19 و 22 و 23 و 25 آبان 96 مشهد 2,060,000 تومان
8 شب از 1396/08/19 الی 1396/08/25
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 18 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/18 الی 1396/08/26
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 25 آبان 96 مشهد 2,490,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,090,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 15 آبان 96 تهران 1,490,000 تومان
6 شب از 1396/08/15 الی 1396/08/21
-
راویس جزئیات
تور مالزی کوالالامپورپورت دیکسون 17 آبان 96 مشهد 2,770,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/25
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 16 و 18 و 19 آبان 96 مشهد 2,000,000 تومان
8 شب از 1396/08/16 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/27
از 1396/08/19 الی 1396/08/27
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور پنانگ 15 آبان 96 مشهد 2,350,000 تومان
7 شب از 1396/08/15 الی 1396/08/22
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
توز لحظه آخری مالزی 15 آبان 96 مشهد 1,990,000 تومان
7 شب از 1396/08/15 الی 1396/08/22
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور پنانگ 14 آبان 96 مشهد 2,420,000 تومان
8 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/17
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
8 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/22
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 آبان 96 مشهد 1,870,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
-
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 17 و 18 و 19 آبان 96 مشهد 2,000,000 تومان
7 شب از 1396/08/17 الی 1396/08/24
از 1396/08/18 الی 1396/08/25
از 1396/08/19 الی 1396/08/26
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
8 شب از 1396/08/25 الی 1396/09/04
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 11 آبان 96 مشهد 2,030,000 تومان
8 شب از 1396/08/11 الی 1396/08/19
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,250,000 تومان
9 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/23
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 10 آبان 96 مشهد 2,090,000 تومان
7 شب از 1396/08/10 الی 1396/08/17
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور 9 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
8 شب از 1396/08/09 الی 1396/08/17
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 آبان 96 مشهد 2,600,000 تومان
9 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/23
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 8 آبان 96 تهران 1,430,000 تومان
6 شب از 1396/08/08 الی 1396/08/14
-
فردوسی سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7 و 8 و 9 آبان 96 مشهد 2,170,000 تومان
8 شب از 1396/08/07 الی 1396/08/15
از 1396/08/08 الی 1396/08/16
از 1396/08/09 الی 1396/08/17
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 آبان 96 مشهد 2,490,000 تومان
8 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/22
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 آبان 96 مشهد 2,140,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/21
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 5 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/05 الی 1396/08/12
oman air
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 14 و 22 آبان 96 مشهد 2,400,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/21
از 1396/08/22 الی 1396/08/29
oman air
ژورک سعادت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 8 آبان 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/08/08 الی 1396/08/15
-
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 آبان 96 مشهد 2,150,000 تومان
8 شب از 1396/08/02 الی 1396/08/10
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 و 2 آبان 96 مشهد 2,110,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/08/08
از 1396/08/02 الی 1396/08/09
Qatar
سیدونیا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور ویژه آبان 96 مشهد 2,050,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/09/07
oman air
ژورک سعادت جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور پنانگ 1 آبان 96 مشهد 2,400,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/08/08
-
چترا گشت آریا جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور 1 آبان 96 مشهد 2,450,000 تومان
7 شب از 1396/08/01 الی 1396/08/08
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی 14 و 15 آبان 96 مشهد 2,100,000 تومان
7 شب از 1396/08/14 الی 1396/08/21
از 1396/08/15 الی 1396/08/22
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 28 و 29 مهر 96 مشهد 2,210,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
از 1396/07/29 الی 1396/08/06
Qatar
سیدونیا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 28 مهر 96 مشهد 2,130,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
Qatar
ژورک سعادت جزئیات
آفر تور مالزی 23 مهر 96 مشهد 2,060,000 تومان
8 شب از 1396/07/23 الی 1396/08/01
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 24 و26 مهر 96 مشهد 2,200,000 تومان
7 شب از 1396/07/24 الی 1396/08/01
از 1396/07/26 الی 1396/09/03
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی 26 مهر 96 مشهد 2,200,000 تومان
7 شب از 1396/07/26 الی 1396/08/03
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور مسقط 14 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/07/14 الی 1396/07/22
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 14 مهر 96 مشهد 2,250,000 تومان
8 شب از 1396/07/14 الی 1396/07/22
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 24 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/07/24 الی 1396/08/02
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی پنانگ 28 مهر 96 مشهد 2,540,000 تومان
7 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/05
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
6 شب از 1396/07/28 الی 1396/08/04
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7 مهر 96 تهران 1,890,000 تومان
7 شب از 1396/07/07 الی 1396/07/14
ماهان
چترا گشت آریا جزئیات
آفر تور مالزی کوالالامپور 10 و 14 مهر 96 مشهد 2,290,000 تومان
7 شب از 1396/07/10 الی 1396/07/17
از 1396/07/14 الی 1396/07/21
oman air
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه مهر 96 مشهد 2,710,000 تومان
8 شب از 1396/07/19 الی 1396/07/27
از 1396/07/20 الی 1396/07/29
از 1396/07/22 الی 1396/07/30
از 1396/07/23 الی 1396/08/01
Qatar
سیدونیا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور سنگاپور 17 مهر 96 مشهد 2,970,000 تومان
7 شب از 1396/07/17 الی 1396/06/27
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 10 مهر 96 مشهد 2,500,000 تومان
7 شب از 1396/07/10 الی 1396/07/18
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 3 مهر 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/07/03 الی 1396/07/11
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور ویژه شهریور 96 مشهد 2,490,000 تومان
8 شب از 1396/06/20 الی 1396/06/31
Qatar
راویس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 25 شهریور 96 مشهد 2,590,000 تومان
7 شب از 1396/06/25 الی 1396/07/01
Qatar
ایمان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور مرداد 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/05/12 الی 1396/05/31
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 تیر 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/04/28 الی 1396/05/05
oman air
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 2 مرداد 96 مشهد 2,450,000 تومان
7 شب از 1396/05/02 الی 1396/05/09
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور تابستان 96 مشهد 2,190,000 تومان
7 شب از 1396/04/28 الی 1396/05/04
از 1396/05/18 الی 1396/05/25
از 1396/05/25 الی 1396/06/01
از 1396/06/01 الی 1396/06/08
از 1396/06/08 الی 1396/06/15
از 1396/07/05 الی 1396/07/12
Qatar
محمدزاده جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 2 مرداد 96 مشهد 2,120,000 تومان
7 شب از 1396/05/02 الی 1396/05/09
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور آفاموسا 1 مرداد 96 مشهد 2,770,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 مرداد 96 مشهد 2,090,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1 مرداد 96 مشهد 2,150,000 تومان
7 شب از 1396/05/01 الی 1396/05/08
Qatar
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 15 تیر 96 مشهد 2,350,000 تومان
8 شب از 1396/04/15 الی 1396/04/23
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 تیر 96 مشهد 2,290,000 تومان
8 شب از 1396/04/13 الی 1396/04/21
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 28 خرداد 96 مشهد 2,299,000 تومان
8 شب از 1396/03/28 الی 1396/04/05
Emirates
آتی جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 28 خرداد 96 مشهد 1,899,000 تومان
8 شب از 1396/03/28 الی 1396/04/05
Emirates
آتی جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 24 خرداد 96 مشهد 2,190,000 تومان
8 شب از 1396/03/24 الی 1396/04/01
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور خرداد 96 هر هفته مشهد 1,870,000 تومان
7 شب از 1396/03/01 الی 1396/03/31
oman air
آتی جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 20و27 خرداد 96 مشهد 2,770,000 تومان
7 شب از 1396/03/20 الی 1396/03/27
از 1396/03/27 الی 1396/04/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 20و27 خرداد 96 مشهد 2,430,000 تومان
7 شب از 1396/03/20 الی 1396/03/27
از 1396/03/27 الی 1396/04/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20و27 خرداد 96 مشهد 2,050,000 تومان
7 شب از 1396/03/20 الی 1396/03/27
از 1396/03/27 الی 1396/04/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 اردیبهشت 96 مشهد 2,050,000 تومان
10 شب از 1396/02/13 الی 1396/02/23
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 96 مشهد 1,890,000 تومان
7 شب از 1396/02/01 الی 1396/02/31
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور اردیبهشت 96 هر هفته تهران 1,520,000 تومان
6 شب از 1396/02/14 الی 1396/02/20
از 1396/02/15 الی 1396/02/21
از 1396/02/18 الی 1396/02/24
از 1396/02/20 الی 1396/02/26
از 1396/02/21 الی 1396/02/27
از 1396/02/22 الی 1396/02/28
از 1396/02/25 الی 1396/02/31
Air Asia
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 27 اردیبهشت 96 مشهد 1,950,000 تومان
7 شب از 1396/02/27 الی 1396/03/03
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 13 اردیبهشت 96 تهران 1,590,000 تومان
6 شب از 1396/02/13 الی 1396/02/19
Air Asia
چترا گشت آریا جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20و27 اردیبهشت 96 مشهد 1,955,000 تومان
7 شب از 1396/02/20 الی 1396/02/27
از 1396/02/27 الی 1396/03/03
oman air
جاودان سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 20 اردیبهشت 96 مشهد 1,899,000 تومان
6 شب از 1396/02/20 الی 1396/02/26
oman air
چترا گشت آریا جزئیات
تور کوالالامپور مالزی 26 فروردین 96 مشهد 2,290,000 تومان
8 شب از 1396/01/26 الی 1396/02/04
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 3 فروردین96 مشهد 3,380,000 تومان
9 شب از 1396/01/03 الی 1396/01/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 3 فروردین96 مشهد 3,650,000 تومان
9 شب از 1396/01/03 الی 1396/01/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور لحظه آخری مالزی کوالالامپور پنانگ 5اسفند95 مشهد 2,440,000 تومان
7 شب از 1395/12/05 الی 1395/12/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور لحظه آخری مالزی 5اسفند95 مشهد 1,970,000 تومان
7 شب از 1395/12/05 الی 1395/12/13
oman air
آرامیس جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 28 اسفند95 مشهد + 940 دلار
7 شب از 1395/12/28 الی 1396/01/06
oman air
سپید پرواز جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ نوروز96 مشهد 2,690,000 تومان
+ 230 دلار
7 شب از 1396/01/02 الی 1396/01/08
oman air
افرا گشت جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 7فروردین 96 مشهد 3,430,000 تومان
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
oman air
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 1فروردین 96 مشهد 4,020,000 تومان
9 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
Emirates
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور پنانگ 29 اسفند95 مشهد 3,620,000 تومان
8 شب از 1395/12/29 الی 1396/01/07
oman air
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 7فروردین96 مشهد 3,895,000 تومان
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
oman air
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 1فروردین96 مشهد 4,500,000 تومان
9 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
Emirates
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور لنکاوی 29 اسفند95 مشهد 3,995,000 تومان
8 شب از 1395/12/29 الی 1396/01/07
oman air
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 7فروردین 96 مشهد 3,080,000 تومان
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 1فروردین 96 مشهد 3,410,000 تومان
9 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 29 اسفند 95 مشهد 3,280,000 تومان
8 شب از 1395/12/29 الی 1396/01/07
-
آرام سیر شفیعیان جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز96 مشهد + 920 دلار
8 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/10
oman air
سپید پرواز جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز96 مشهد 3,050,000 تومان
8 شب از 1396/01/01 الی 1396/01/09
oman air
جاودان سیر جزئیات
تور مالزی کوالالامپور 23 بهمن 95 مشهد 2,490,000 تومان
7 شب از 1395/11/23 الی 1395/12/01
Qatar
فرزانگان اشگذری جزئیات
تور مالزی کوالالامپور نوروز 96 مشهد 2,490,000 تومان
+ 55 دلار
7 شب از 1396/01/07 الی 1396/01/14
از 1396/01/10 الی 1396/01/17
oman air
آتی جزئیات

تور مالزی از مشهد پاییز 96

در این صفحه جدیدترین لیست تور مالزی حرکت از مشهد آبان 96 آذر 96 را مشاهده می نمائید که قیمت تور مالزی آژانس های مسافرتی مشهد در این لیست به صورت روزانه بررسی می شود.با انتخاب تور مالزی مورد نظر از تمامی اطلاعات تور از جمله نرخ تور مالزی، خدمات آژانس مسافرتی، هتل های مالزی، تاریخ رفت و برگشت ، نوع سفر(هوایی یا زمینی) ، مدت اقامت و همچنین تور مالزی سایر آژانس های مسافرتی مشهد مطلع شوید.

قیمت تور مالزی از مشهد , تور مالزی ارزان از مشهد

با استفاده از فیلد موتور جستجو در قسمت بالای سایت تنها با تایپ کلمه مالزی یا کوالالامپور، لیست تور مالزی از مشهد برای شما نمایش داده میشود. با استفاده از فیلتر ترتیب نمایش علاوه بر مرتب سازی لیست طبق جدیدترین تورها، مدت اقامت و تاریخ حرکت میتوانید تورها را براساس قیمت از تور ارزان مالزی به صورت صعودی مرتب نمایید. در قسمت سایر فیلتر ها نام آژانس و ایرلاین مدنظر خود را انتخاب نمایید تا از بین تمامی تورهای مالزی از مشهد تنها موارد دلخواه برای شما نمایش داده شوند. همچنین می توان از منوی بالای صفحه تور لحظه آخری مالزی را انتخاب نمود.

تور مالزی حرکت از مشهد

تور مالزی از مشهد
تور مالزی پرواز از مشهد
مالزی یکی از پیشرفته ترین و مدرن ‌ترین کشورهای آسیای جنوب شرقی ست که از تنوع فرهنگی بسیاری برخوردار است. تضاد های شدید موجود در مالزی از اصلی ترین جذابیت های این کشور محسوب می شود. آسمان خراش های مدرن در کنار خانه های چوبی ساخته شده بر روی پایه های چوبی بلند و هتل های لوکس 5 ستاره در مجاورت صخره های قدیمی ...
تور مالزی حرکت از مشهد
تور مالزی مستقیم از مشهد
تور ارزان مالزی از مشهد
از جنبه های دوست داشتنی کشور مالزی ساکنین آن هستند. بدون شک از بدو ورود به این کشور از مهمان نواز بودن مردم مالزی شگفت‌زده خواهید شد. مالایی ها بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ پوست با مهمان‌نوازی گرم خود میزبان مردم از سرتاسر دنیا هستند بنابراین در این کشور این فرصت برای شما مهیاست که افرادی جدید از فرهنگ های مختلف را از نزدیک ببینید.
تور لحظه آخری مالزی از مشهد
تور مالزی ارزان از مشهد
تور مالزی لحظه آخری از مشهد
در مالزی شما می توانید در جشنواره های مختلف شرکت کنید، می توانید از مراکز خرید بزرگ و متنوع آن خرید کنید، به رستوران های مختلف آن سر بزنید و سرو غذاهای متنوع و لذیذ را تجربه کنید.
تور مالزی 96
مالزی برای تفریح و تجربه لحظه های ناب چیزی کم ندارد. محله چینی ها، روستای فرانسوی، پارک دریاچه، موزه ملی،  برج های دوقلوی پتروناس و ... از جمله دیدنی های بسیار زیبای مالزی هستند و اگر به دنبال مکانی مناسب برای استراحت و آرامش روح هستید، ارتفاعات شگفت انگیز کوالالامپور گزینه مناسبی ست: محیطی آرام  همراه با مناظر طبیعی زیبا و معماری های باستانی و سنتی. از جمله محبوب ترین ارتفاعات کوالالامپور می توان به کامرون و تپه فریزر اشاره کرد.
تور مالزی از مشهد 96
شما می توانید برای آشنایی بیشتر با دیدنی های این کشور زیبا به بخش مکان های دیدنی مالزی مراجعه نمائید. در این قسمت همچنین نکاتی در مورد سفر به مالزی وجود دارد که پیشنهاد می شود قبل از سفر از آن‌ها اطلاع کافی داشته باشید تا در طول مسافرت با مشکل مواجه نشوید.
قیمت تور مالزی از مشهد
قیمت تور مالزی آژانس های مشهد

انتخاب ارزان ترین قیمت تور مالزی حرکت از مشهد

از اهداف تی فور تی تهیه لیست کامل و به روز از تورهای مالزی بهترین آژانس های مسافرتی مشهد می باشد تا بهترین انتخاب در کمترین زمان ممکن را برای شما کاربران فراهم نماید. بنابراین ما به شما تضمین بهترین قیمت تور مالزی در مشهد را می دهیم.
تور ترکیبی مالزی از مشهد
تور مالزی کوالالامپور پنانگ لنکاوی از مشهد

تور مالزی لحظه آخری از مشهد , تور مالزی پرواز از مشهد

جهت خرید و رزرو تور مالزی پاییز 96 پرواز از مشهد می توانید با آژانس مسافرتی مربوطه تماس حاصل نمائید.همچنین در تمام ایام سال برای شما پیشنهادات شگفت انگیزی از جمله تور ارزان مالزی از مشهد  و تور لحظه آخری مالزی حرکت از مشهد و تور چارتر مالزی پرواز از مشهد در نظر گرفته شده است که بهتر است از آنها غافل نمانید.
دیبا گشت خاوران
سیدونیا
ژورک سعادت
کلبه سفر پارس
فردوسی سیر
چترا گشت آریا