متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 12 آذر 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 16 آذر 1399
  • ساعت برگشت: --:--
پرهام سیر شرق تلفن 05138903430  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل پارمیس
B.B

کیش
1,960,000 تومان 1,950,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل پانیذ
B.B

کیش
1,440,000 تومان 1,380,000 تومان 1,350,000 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل قائم
B.B

کیش
1,490,000 تومان 1,470,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل سانرایز
B.B

کیش
1,490,000 تومان 1,450,000 تومان 1,390,000 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل سوئیت محوطه ارم
H.B

کیش
1,590,000 تومان 1,490,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه ناهار و استقبال فرودگاهی
هتل پارسیان
B.B

کیش
1,690,000 تومان 1,590,000 تومان 1,470,000 تومان 1,450,000 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل ارم
H.B

کیش
1,760,000 تومان 1,660,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه ناهار و استقبال فرودگاهی
هتل آریان
B.B

کیش
1,760,000 تومان 1,660,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل گامبرون
H.B

کیش
1,820,000 تومان 1,750,000 تومان 1,690,000 تومان 0 تومان صبحانه ناهار و استقبال فرودگاهی
هتل شایگان
B.B

کیش
2,150,000 تومان 2,090,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
هتل کوروش
B.B

کیش
2,390,000 تومان 2,090,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و استقبال فرودگاهی
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار وکیل آباد - بلوار هنرستان - نبش هنرستان 15

آدرس آژانس مسافرتی پرهام سیر شرق بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,070,000 تومان
تا 2,560,000 تومان
2 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/07
ساها
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,250,000 تومان
تا 4,450,000 تومان
4 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/09
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 9 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
3,570,000 تومان 5 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/14
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,350,000 تومان
تا 2,650,000 تومان
2 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/07
ساها
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,350,000 تومان
تا 3,100,000 تومان
3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
ایران ایرتور
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,700,000 تومان
تا 5,050,000 تومان
6 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/11
ساها
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,230,000 تومان
تا 5,000,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/09
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,800,000 تومان
تا 2,130,000 تومان
2 شب از 1399/11/07 الی 1399/11/09
کیش ایر
دامون گشت قرن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,650,000 تومان
تا 5,030,000 تومان
3 شب از 1399/11/06 الی 1399/11/12
ایران ایرتور
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,230,000 تومان
تا 5,000,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/09
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,850,000 تومان
تا 2,550,000 تومان
2 شب از 1399/11/07 الی 1399/11/09
ایران ایرتور
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,160,000 تومان
تا 3,740,000 تومان
4 شب از 1399/11/10 الی 1399/11/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,660,000 تومان
تا 5,800,000 تومان
3 شب از 1399/11/08 الی 1399/11/11
ساها
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,230,000 تومان
تا 5,000,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/09
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,990,000 تومان
تا 4,290,000 تومان
4 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/06
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد 5 ستاره 3,350,000 تومان 3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
ایران ایرتور
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد 3 ستاره 2,700,000 تومان 4 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/09
ساها
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 3,790,000 تومان
تا 5,070,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/10
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,900,000 تومان
تا 3,315,000 تومان
3 شب از 1399/11/06 الی 1399/11/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,000,000 تومان
تا 3,180,000 تومان
4 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,985,000 تومان
تا 3,175,000 تومان
3 شب از 1399/11/11 الی 1399/11/14
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 9 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,010,000 تومان
تا 3,340,000 تومان
3 شب از 1399/11/09 الی 1399/11/12
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,890,000 تومان
تا 2,740,000 تومان
3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,950,000 تومان
تا 3,900,000 تومان
4 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/06
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد 5 ستاره 2,630,000 تومان 2 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/07
ساها
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد 5 ستاره 3,300,000 تومان 3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,450,000 تومان
تا 4,580,000 تومان
3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
کاسپین
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد 2 ستاره 2,470,000 تومان 3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
ایران ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,090,000 تومان
تا 6,200,000 تومان
4 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/06
آتا
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,920,000 تومان
تا 4,300,000 تومان
4 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/08
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,950,000 تومان
تا 3,900,000 تومان
4 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/06
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد 5 ستاره 3,250,000 تومان 3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
ایران ایرتور
ایمان امین زائران اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد