متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 13 آذر 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 17 آذر 1399
  • ساعت برگشت: --:--
  • تاریخ رفت: 14 آذر 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 18 آذر 1399
  • ساعت برگشت: --:--
انتخاب طلایی رزرو تور 09151010115   تلفن 09151010115 - 31617  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل پارمیس
B.B

کیش
1,850,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه، ترانسفر رفت برگشت، عصرانه
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - دانش آموز 14 ، پلاک 54

آدرس آژانس مسافرتی انتخاب طلایی بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,200,000 تومان
تا 4,270,000 تومان
3 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/01
سپهران
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,210,000 تومان
تا 3,170,000 تومان
3 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/07
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,740,000 تومان
تا 2,050,000 تومان
2 شب از 1399/10/27 الی 1399/10/29
سپهران
دامون گشت قرن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,200,000 تومان
تا 4,130,000 تومان
3 شب از 1399/10/29 الی 1399/11/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,430,000 تومان
تا 3,760,000 تومان
3 شب از 1399/10/27 الی 1399/10/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 بهمن 99 مشهد 4 ستاره 3,330,000 تومان 4 شب از 1400/10/27 الی 1399/12/01
سپهران
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,350,000 تومان
تا 4,080,000 تومان
4 شب از 1399/11/12 الی 1399/11/16
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,455,000 تومان
تا 3,940,000 تومان
3 شب از 1399/11/01 الی 1399/11/04
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,850,000 تومان
تا 4,100,000 تومان
4 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/02
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,850,000 تومان
تا 4,100,000 تومان
4 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/02
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,220,000 تومان
تا 3,710,000 تومان
3 شب از 1399/11/02 الی 1399/11/05
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد 5 ستاره 3,480,000 تومان 3 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/01
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,670,000 تومان
تا 4,180,000 تومان
5 شب از 1399/11/04 الی 1399/11/09
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 دی 99 مشهد 5 ستاره از 4,450,000 تومان
تا 4,950,000 تومان
3 شب از 1399/10/30 الی 1399/11/03
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 بهمن 99 ویژه کنسرت رضا بهرام مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 2,670,000 تومان
تا 3,790,000 تومان
4 شب از 1399/11/01 الی 1399/11/05
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد 5 ستاره از 3,070,000 تومان
تا 3,300,000 تومان
3 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/01
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,590,000 تومان
تا 3,850,000 تومان
3 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/08
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 دی 99 ویژه کنسرت مسعود صادقلو مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,630,000 تومان
تا 6,600,000 تومان
4 شب از 1399/10/30 الی 1399/11/04
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,170,000 تومان
تا 3,630,000 تومان
3 شب از 1399/11/05 الی 1399/11/08
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد 3 ستاره 2,950,000 تومان 4 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/02
ایران ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 دی 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,630,000 تومان
تا 6,600,000 تومان
4 شب از 1399/10/30 الی 1399/11/04
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,280,000 تومان
تا 2,970,000 تومان
3 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,400,000 تومان
تا 3,360,000 تومان
3 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/06
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,080,000 تومان
تا 5,250,000 تومان
6 شب از 1399/11/03 الی 1399/11/09
کیش ایر
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 ویژه کنسرت مسعود صادقلو مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,850,000 تومان
تا 4,100,000 تومان
4 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/02
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,035,000 تومان
تا 2,550,000 تومان
2 شب از 1399/10/28 الی 1399/10/30
آتا
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,365,000 تومان
تا 3,890,000 تومان
3 شب از 1399/10/28 الی 1399/11/01
سپهران
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 بهمن 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 3,260,000 تومان
تا 5,460,000 تومان
6 شب از 1399/11/07 الی 1399/11/13
سپهران
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 دی 99 مشهد 2 ستاره 2,180,000 تومان 2 شب از 1399/10/30 الی 1399/11/02
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 بهمن 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,580,000 تومان
تا 4,000,000 تومان
3 شب از 1399/11/01 الی 1399/11/04
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد