متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی ایران ایرتور
  • مدت تور: 2 شب
  • تاریخ رفت: 12 آبان 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 14 آبان 1399
  • ساعت برگشت: --:--
آبی بال تلفن 05138580498   تلفن همراه 09337774070  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 2 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل شایگان
B.B

کیش
1,795,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان ویلایی
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

صبحانه - استقبال

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - نبش امام خمینی 62

آدرس آژانس مسافرتی آبی بال بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 13 و 14 و 15 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,590,000 تومان 3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
از 1399/09/14 الی 1399/09/17
از 1399/09/15 الی 1399/09/18
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,300,000 تومان
تا 2,130,000 تومان
4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,880,000 تومان 4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
از 1399/09/14 الی 1399/09/18
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 16 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,090,000 تومان
تا 1,590,000 تومان
3 شب از 1399/09/16 الی 1399/09/19
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,780,000 تومان 3 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/18
وارش
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,120,000 تومان
تا 1,640,000 تومان
3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
از 1399/09/14 الی 1399/09/17
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد 4 ستاره 1,550,000 تومان 4 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/19
وارش
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,620,000 تومان 3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
از 1399/09/14 الی 1399/09/17
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,245,000 تومان
تا 2,235,000 تومان
6 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/20
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 14 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,200,000 تومان
تا 2,130,000 تومان
5 شب از 1399/09/14 الی 1399/09/19
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 14 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1399/09/14 الی 1399/09/17
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,135,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/18
ایران ایرتور
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,880,000 تومان 4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
از 1399/09/14 الی 1399/09/18
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,630,000 تومان 3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
از 1399/09/14 الی 1399/09/17
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,370,000 تومان
تا 2,000,000 تومان
4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
6 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/19
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,170,000 تومان
تا 4,390,000 تومان
3 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/18
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,730,000 تومان 3 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/15
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,140,000 تومان
تا 1,810,000 تومان
4 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/19
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,230,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
3 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/15
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
2 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/17
ایران ایرتور
فردیس پرواز اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد 3 ستاره از 1,280,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
3 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/16
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,420,000 تومان
تا 2,420,000 تومان
4 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/16
وارش
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 آذر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
3 شب از 1399/09/11 الی 1399/09/14
سپهران
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,120,000 تومان
تا 1,860,000 تومان
4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
3 شب از 1399/09/15 الی 1399/09/18
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,500,000 تومان
تا 2,580,000 تومان
5 شب از 1399/09/11 الی 1399/09/16
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 و 13 آذر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,320,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
4 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/16
از 1399/09/13 الی 1399/09/17
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
2 شب از 1399/09/22 الی 1399/09/24
زاگرس
دامون گشت قرن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 2,490,000 تومان
5 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/18
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,270,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
5 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/17
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 و 14 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,850,000 تومان 4 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/17
از 1399/09/14 الی 1399/09/18
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,350,000 تومان
تا 2,390,000 تومان
4 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/16
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,490,000 تومان
تا 2,090,000 تومان
5 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/17
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,210,000 تومان
تا 1,980,000 تومان
3 شب از 1399/09/11 الی 1399/09/14
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 17 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,090,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1399/09/17 الی 1399/09/20
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,320,000 تومان
تا 2,320,000 تومان
4 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/16
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 13 آذر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 2,430,000 تومان
5 شب از 1399/09/13 الی 1399/09/18
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 و 11 و 12 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,700,000 تومان 3 شب از 1399/09/10 الی 1399/09/13
از 1399/09/11 الی 1399/09/14
از 1399/09/12 الی 1399/09/15
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 و 11 و 12 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,950,000 تومان 4 شب از 1399/09/10 الی 1399/09/14
از 1399/09/11 الی 1399/09/15
از 1399/09/12 الی 1399/09/16
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 آذر 99 مشهد 5 ستاره 1,740,000 تومان 3 شب از 1399/09/12 الی 1399/09/15
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس فردیس پرواز مشهد
آژانس دامون گشت قرن مشهد
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد