متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 4 شب
  • تاریخ رفت: 08 خرداد 1399
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 12 خرداد 1399
  • ساعت برگشت: --:--
بارثاوا پرواز کهن تلفن 05138482580   داخلی 09305697880  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل خاتم
B.B

کیش
0 تومان 830,000 تومان 800,000 تومان 785,000 تومان صبحانه استقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل تعطیلات
B.B

کیش
1,090,000 تومان 990,000 تومان 940,000 تومان 910,000 تومان صبحانه استقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل سوئیت محوطه ارم
B.B

کیش
1,100,000 تومان 1,000,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه شام استقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل سانرایز
B.B

کیش
1,140,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه استقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل ریان قائم
B.B

کیش
1,130,000 تومان 1,010,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه استقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل ارم
B.B

کیش
1,315,000 تومان 1,170,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه نهاراستقبال گشت دور جزیره رایگان
هتل کوروش
B.B

کیش
1,485,000 تومان 1,370,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه نهاراستقبال گشت دور جزیره رایگان شارژچای داخل اتاق
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - چهارراه راهنمایی-برج سلمان-طبقه دوم-واحد5

آدرس آژانس مسافرتی بارثاوا پرواز کهن بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,720,000 تومان
6 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد 2 ستاره 680,000 تومان 3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
ایران ایرتور
آژانس معین درباری اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
3 شب از 1399/04/28 الی 1399/04/31
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,090,000 تومان
3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
ایران ایرتور
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 620,000 تومان
تا 1,040,000 تومان
3 شب از 1399/04/27 الی 1399/04/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 868,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
4 شب از 1399/04/27 الی 1399/04/31
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 650,000 تومان
تا 1,095,000 تومان
3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد 5 ستاره 950,000 تومان 3 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/27
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,415,000 تومان
5 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 735,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 695,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
6 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/28
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 640,000 تومان
تا 1,175,000 تومان
4 شب از 1399/04/26 الی 1399/04/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد 4 ستاره 1,030,000 تومان 7 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مرداد 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,395,000 تومان
3 شب از 1399/05/01 الی 1399/05/04
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد 5 ستاره 1,150,000 تومان 4 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/28
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 730,000 تومان
تا 990,000 تومان
4 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/27
ایران ایرتور
آژانس معین درباری اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 تیر 99 مشهد 4 ستاره از 830,000 تومان
تا 995,000 تومان
3 شب از 1399/04/27 الی 1399/04/30
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,280,000 تومان
3 شب از 1399/04/26 الی 1399/04/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,720,000 تومان
6 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/30
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/28
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 و 24 تیر 99 مشهد 3 ستاره 1,150,000 تومان 4 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/27
از 1399/04/24 الی 1399/04/28
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 700,000 تومان
تا 1,280,000 تومان
4 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 620,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
4 شب از 1399/04/26 الی 1399/04/30
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 و 24 تیر 99 مشهد 3 ستاره 950,000 تومان 3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
از 1399/04/24 الی 1399/04/27
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
5 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/28
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,655,000 تومان
7 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 700,000 تومان
تا 1,365,000 تومان
5 شب از 1399/04/25 الی 1399/04/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 710,000 تومان
تا 1,135,000 تومان
3 شب از 1399/04/24 الی 1399/04/27
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 965,000 تومان
تا 1,619,000 تومان
5 شب از 1399/04/25 الی 1399/04/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 615,000 تومان
تا 1,175,000 تومان
4 شب از 1399/04/26 الی 1399/04/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
4 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 750,000 تومان
تا 1,545,000 تومان
6 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/29
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1399/04/30 الی 1399/05/02
آتا
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 850,000 تومان
تا 970,000 تومان
3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 تیر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,310,000 تومان
4 شب از 1399/04/25 الی 1399/04/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 635,000 تومان
تا 1,055,000 تومان
3 شب از 1399/04/23 الی 1399/04/26
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 تیر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 670,000 تومان
تا 920,000 تومان
3 شب از 1399/04/27 الی 1399/04/30
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس آژانس معین درباری مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد