متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 04 بهمن 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 07 بهمن 1398
  • ساعت برگشت: --:--
آنیل پرواز آریا تور خارجی 09059744823   تور داخلی 09059744825   پرواز خارجی 09059744820   پرواز داخلی 09059744824   تلفن 05138848014  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل لوتوس
B.B

کیش
1,440,000 تومان 1,320,000 تومان 1,260,000 تومان 0 تومان صبحانه
هتل جام جم
B.B

کیش
1,380,000 تومان 1,300,000 تومان 1,260,000 تومان 0 تومان صبحانه
هتل آفتاب شرق
B.B

کیش
1,380,000 تومان 1,300,000 تومان 1,260,000 تومان 1,230,000 تومان صبحانه
هتل آرامیس
B.B

کیش
1,700,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل شایگان
B.B

کیش
1,790,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه
هتل پارمیس
H.B

کیش
2,200,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه ناهار
هتل میراژ
B.B

کیش
1,900,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه - استخر_ سونا _ جکوزي
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار شهید فکوری - بین هاشمیه و هنرستان - نبش فکوری 34

آدرس آژانس مسافرتی آنیل پرواز آریا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,360,000 تومان 3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,190,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
6 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/09
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,550,000 تومان 4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,220,000 تومان
3 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/10
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,590,000 تومان 4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد 2 ستاره 800,000 تومان 3 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/10
ایران ایرتور
آژانس معین درباری اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,545,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 2,030,000 تومان
4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 2,300,000 تومان
5 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/08
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 و 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
از 1399/07/03 الی 1399/07/06
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,690,000 تومان 4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,590,000 تومان 4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,590,000 تومان 4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره از 1,550,000 تومان
تا 5,400,000 تومان
4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,250,000 تومان 3 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/07
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 2,300,000 تومان
5 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/08
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 2,880,000 تومان
6 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/10
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,390,000 تومان 3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
ایران ایرتور
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 3 ستاره از 920,000 تومان
تا 990,000 تومان
3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,500,000 تومان 3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
ایران ایرتور
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,010,000 تومان
تا 2,060,000 تومان
4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
آتا
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
3 شب از 1399/07/05 الی 1399/07/08
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,610,000 تومان
3 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/10
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 مهر 99 مشهد 4 ستاره 1,060,000 تومان 4 شب از 1399/07/05 الی 1399/07/09
ایران ایرتور
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
6 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/13
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,550,000 تومان 4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد 2 ستاره 990,000 تومان 6 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/13
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,240,000 تومان
3 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/07
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
3 شب از 1399/07/06 الی 1399/07/09
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,450,000 تومان 4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,490,000 تومان 4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 2,400,000 تومان
5 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/08
آتا
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور و 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,390,000 تومان 3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
از 1399/07/01 الی 1399/07/04
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,550,000 تومان 4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره 1,170,000 تومان 5 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/06
ایران ایرتور
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,185,000 تومان
3 شب از 1399/07/05 الی 1399/07/08
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره از 1,075,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,450,000 تومان 3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,640,000 تومان 4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور و 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
از 1399/07/01 الی 1399/07/04
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,550,000 تومان 4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 2,030,000 تومان
4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
5 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/07
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,290,000 تومان 3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,500,000 تومان 4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 15 مهر 99 مشهد 4 ستاره از 1,190,000 تومان
تا 1,700,000 تومان
3 شب از 1399/07/15 الی 1399/07/18
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره از 950,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,290,000 تومان 3 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/07
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 مهر 99 مشهد 2 ستاره 810,000 تومان 3 شب از 1399/07/05 الی 1399/07/08
ایران ایرتور
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از ساری 4 مهر 99 ساری از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,280,000 تومان
تا 2,090,000 تومان
4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
وارش
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/07
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,450,000 تومان 4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,290,000 تومان 3 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/07
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,300,000 تومان 3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,650,000 تومان 4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره از 945,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
5 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 3 ستاره از 1,030,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
ایران ایرتور
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,340,000 تومان 3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 2,130,000 تومان
4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
کیش ایر
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,290,000 تومان 3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس آژانس معین درباری مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد