متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 20 آذر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 27 آذر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
گردشگران تور داخلی 09153344609   تور خارجی 09335568033   تلفن 05138943774   تلفن 05138943773  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 7 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل سوئیت محوطه ارم
H.B

کیش
1,150,000 تومان 1,060,000 تومان 1,020,000 تومان 0 تومان صبحانه شام استقبال . نقد و اقساط
هتل ارم
H.B

کیش
1,380,000 تومان 1,270,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه نهاراستقبال . نقد و اقساط
هتل پانیذ
B.B

کیش
1,060,000 تومان 995,000 تومان 970,000 تومان 0 تومان صبحانه . نقد و اقساط
هتل تعطیلات
B.B

کیش
1,180,000 تومان 1,080,000 تومان 1,030,000 تومان 0 تومان صبحانه . نقد و اقساط
هتل پارس نیک
B.B

کیش
1,210,000 تومان 1,095,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه . نقد و اقساط
هتل آبادگران
B.B

کیش
1,280,000 تومان 1,170,000 تومان 1,150,000 تومان 0 تومان صبحانه . نقد و اقساط
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هفت تیر ساختمان کسری واحد43

آدرس آژانس مسافرتی گردشگران بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,405,000 تومان
3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/03
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد 5 ستاره 1,590,000 تومان 3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
ایران ایرتور
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
6 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/09
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 99 مشهد 5 ستاره از 1,620,000 تومان
تا 3,390,000 تومان
3 شب از 1399/07/07 الی 1399/07/10
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 3 ستاره از 920,000 تومان
تا 990,000 تومان
3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد 2 ستاره 770,000 تومان 3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
کیش ایر
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد 4 ستاره 1,050,000 تومان 4 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/03
ایران ایرتور
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/03
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره از 1,050,000 تومان
تا 1,150,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 690,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 2,260,000 تومان
4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 2,120,000 تومان
4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,620,000 تومان
4 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 2,020,000 تومان
4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد 5 ستاره از 1,360,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 3 ستاره از 920,000 تومان
تا 1,045,000 تومان
4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 4 ستاره 1,260,000 تومان 4 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/04
آتا
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 99 مشهد 3 ستاره از 850,000 تومان
تا 1,180,000 تومان
3 شب از 1399/06/31 الی 1399/07/03
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
4 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/06
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 و 30 و 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,230,000 تومان 3 شب از 1399/06/29 الی 1399/07/01
از 1399/06/30 الی 1399/07/02
از 1399/06/31 الی 1399/07/03
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 و 30 و 31 شهریور 99 مشهد 5 ستاره 1,430,000 تومان 4 شب از 1399/06/29 الی 1399/07/02
از 1399/06/30 الی 1399/07/03
از 1399/06/31 الی 1399/07/04
-
پرهام سیر شرق اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
4 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/03
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
3 شب از 1399/07/02 الی 1399/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
4 شب از 1399/07/04 الی 1399/07/08
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 99 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 790,000 تومان
تا 990,000 تومان
4 شب از 1399/06/29 الی 1399/07/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 975,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/06/04
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
6 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/09
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد 2 ستاره 770,000 تومان 3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
ایران ایرتور
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,930,000 تومان
4 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/07
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 99 مشهد 3 ستاره از 1,075,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
3 شب از 1399/07/01 الی 1399/07/04
ایران ایرتور
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,680,000 تومان
3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 99 مشهد 2 ستاره 770,000 تومان 3 شب از 1399/06/30 الی 1399/07/02
کیش ایر
آژانس معین درباری اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
3 شب از 1399/07/03 الی 1399/07/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس آژانس معین درباری مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس پرهام سیر شرق مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد