متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد قشم
  • نوع سفر: هوایی -ریلی -دریایی -
  • مدت تور: 5 شب
  • تاریخ رفت: 22 آذر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 27 آذر 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
قشم 4 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته - - - توضیحات
هتل بهشت
B.B

قشم
1,190,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

تـرانسـفر مشـهد - بنـدر  با قـطار 4 تـخته
تـرانسـفر برگشـت قـشم - مشـهد با پـرواز
تـرانسـفر دریایـی بنـدر - قـشم
4 شب اقامت در هتل 3 سـتاره با صبـحانه
بیـمه مسافرتی - لیـدر همـراه

گشت ها :
جـزیره هنگام - جزایر ناز -   غار نمـکی
گشـت خرید بازار درگهـان
جنـگل های حـرا - دره سـتارگان
غار خـربس - بازدید دلفیـن ها - قایق سـواری

نرخ تور : 1/190/000 تومان

****امـکان پرداخـت با اقسـاط دلخـواه ****

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار استقلال ، بین استقلال 4 و چهارراه میلاد روبروی شیرینی سرای نورالقائم

آدرس آژانس مسافرتی پارسیس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 845,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,220,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
5 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
4 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,085,000 تومان
تا 1,657,000 تومان
7 شب از 1398/09/24 الی 1398/10/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,660,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,700,000 تومان
3 شب از 1398/09/30 الی 1398/10/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد 5 ستاره 1,360,000 تومان 3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 5 ستاره 1,370,000 تومان 3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,330,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,960,000 تومان
4 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/29
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,280,000 تومان
تا 1,640,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,830,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,860,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
3 شب از 1398/09/27 الی 1398/09/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد 4 ستاره از 1,800,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 983,000 تومان
تا 1,517,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 955,000 تومان
تا 1,565,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,095,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
5 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/03
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,880,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,350,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
3 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 1,780,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
5 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/30
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,910,000 تومان
4 شب از 1398/09/29 الی 1398/10/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 985,000 تومان
تا 1,535,000 تومان
3 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,010,000 تومان
تا 2,005,000 تومان
3 شب از 1398/09/27 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 2,080,000 تومان
3 شب از 1398/09/27 الی 1398/09/30
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,090,000 تومان
تا 2,413,000 تومان
7 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 865,000 تومان
تا 1,025,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 995,000 تومان
تا 1,810,000 تومان
5 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 1,957,000 تومان
4 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 895,000 تومان
تا 1,185,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,265,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 8 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
5 شب از 1398/09/26 الی 1398/10/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد 5 ستاره 1,450,000 تومان 3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
کیش ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 ویژه شب یلدا مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,720,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/09/02
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,140,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
3 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/29
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,110,000 تومان
4 شب از 1398/10/01 الی 1398/10/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,410,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,590,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,190,000 تومان
تا 1,800,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
7 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/05
ایران ایرتور
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد 3 ستاره از 1,045,000 تومان
تا 1,315,000 تومان
3 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/29
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,330,000 تومان
3 شب از 1398/10/01 الی 1398/10/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,010,000 تومان
تا 1,680,000 تومان
5 شب از 1398/09/29 الی 1398/10/04
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد 4 ستاره از 1,160,000 تومان
تا 1,295,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,475,000 تومان
4 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
4 شب از 1398/09/30 الی 1398/10/04
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 25 آذر 98 مشهد 2 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
7 شب از 1398/09/25 الی 1398/10/02
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
1,690,000 تومان 4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
ماهان
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
3 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/01
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
3 شب از 1398/09/29 الی 1398/10/02
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 932,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,365,000 تومان
3 شب از 1398/10/06 الی 1398/10/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,040,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
5 شب از 1398/10/04 الی 1398/10/09
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 958,000 تومان
تا 1,555,000 تومان
4 شب از 1398/09/30 الی 1398/10/04
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد