متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 5 شب
  • تاریخ رفت: 30 مهر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 05 آبان 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 5 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل سوئیت محوطه ارم
B.B

کیش
1,130,000 تومان 1,070,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و شام
هتل ارم
B.B

کیش
1,340,000 تومان 1,260,000 تومان 0 تومان 0 تومان صبحانه و ناهار
هتل گاردنیا
B.B

کیش
1,080,000 تومان 1,060,000 تومان 1,050,000 تومان 0 تومان
هتل پارسیان
B.B

کیش
1,170,000 تومان 1,110,000 تومان 1,060,000 تومان 0 تومان
هتل آرامش
B.B

کیش
1,140,000 تومان 1,090,000 تومان 1,050,000 تومان 0 تومان
هتل گراند
B.B

کیش
1,150,000 تومان 1,090,000 تومان 1,050,000 تومان 0 تومان
هتل لیلیوم
B.B

کیش
1,400,000 تومان 1,290,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل شایگان
B.B

کیش
1,480,000 تومان 1,350,000 تومان 1,270,000 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار استقلال ، بین استقلال 4 و چهارراه میلاد روبروی شیرینی سرای نورالقائم

آدرس آژانس مسافرتی پارسیس بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,960,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 20 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,245,000 تومان
3 شب از 1398/08/20 الی 1398/08/23
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,450,000 تومان
تا 3,100,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,280,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
کیش ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 20 آبان 98 مشهد 3 ستاره 1,200,000 تومان 3 شب از 1398/08/20 الی 1398/08/23
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,870,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 914,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 802,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد 3 ستاره 1,400,000 تومان 3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,580,000 تومان
تا 1,820,000 تومان
3 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,590,000 تومان
4 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,069,900 تومان
تا 1,689,900 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/29
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
5 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/26
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 935,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
6 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,610,000 تومان
تا 175,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
4 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/29
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,165,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش 24 آبان 98 ساری از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,575,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,110,000 تومان
تا 2,100,000 تومان
7 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,285,000 تومان
3 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,610,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 20 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,175,000 تومان
3 شب از 1398/08/20 الی 1398/08/23
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 888,000 تومان
تا 2,400,000 تومان
5 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/26
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 888,000 تومان
تا 2,400,000 تومان
5 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/26
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,310,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,980,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,098,000 تومان
تا 2,860,000 تومان
4 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/25
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,125,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 3,740,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 910,000 تومان
تا 2,120,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,063,000 تومان
تا 2,287,000 تومان
4 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/29
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 3 ستاره 1,350,000 تومان 7 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/29
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,115,000 تومان
تا 2,780,000 تومان
5 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 822,000 تومان
تا 1,505,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
5 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/26
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,395,000 تومان
4 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/29
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 885,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,380,000 تومان
تا 2,290,000 تومان
4 شب از 1398/08/27 الی 1398/09/01
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,052,000 تومان
تا 1,970,000 تومان
3 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,460,000 تومان
تا 2,980,000 تومان
7 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/30
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 آذر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,840,000 تومان
3 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
5 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 23 آبان 98 مشهد 2 ستاره از 1,300,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 آذر 98 مشهد 4 ستاره 1,460,000 تومان 4 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,545,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,620,000 تومان
5 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/08/27 الی 1398/09/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
4 شب از 1398/08/28 الی 1398/09/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد 4 ستاره 1,450,000 تومان 4 شب از 1398/08/27 الی 1398/09/01
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 آذر 98 مشهد 3 ستاره 1,240,000 تومان 3 شب از 1398/09/07 الی 1398/09/10
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 845,000 تومان
تا 1,030,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,120,000 تومان
5 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,895,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 819,900 تومان
تا 1,589,900 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد