مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 26 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 29 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل خاتم
B.B

کیش
1,435,000 تومان 1,410,000 تومان 1,398,000 تومان 0 تومان
هتل تعطیلات
B.B

کیش
1,450,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل گاردنیا
B.B

کیش
1,570,000 تومان 1,510,000 تومان 1,510,000 تومان 0 تومان
هتل گاردنیا ویلایی
B.B

کیش
1,510,000 تومان 1,480,000 تومان 1,480,000 تومان 0 تومان
هتل پارسیان
B.B

کیش
1,660,000 تومان 1,580,000 تومان 1,540,000 تومان 0 تومان
هتل ارم
H.B

کیش
1,230,000 تومان 1,555,000 تومان 0 تومان 0 تومان ناهار
هتل لیلیوم
B.B

کیش
1,815,000 تومان 1,680,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل فلامینگو ویلایی
B.B

کیش
1,675,000 تومان 1,670,000 تومان 1,660,000 تومان 0 تومان
هتل آرامیس
B.B

کیش
1,780,000 تومان 1,660,000 تومان 1,600,000 تومان 0 تومان
هتل پارمیس
H.B

کیش
2,100,000 تومان 2,040,000 تومان 2,055,000 تومان 0 تومان ناهار
هتل بین المللی کیش
B.B

کیش
2,115,000 تومان 2,090,000 تومان 2,185,000 تومان 0 تومان
هتل شایان
B.B

کیش
1,880,000 تومان 1,835,000 تومان 1,915,000 تومان 0 تومان
هتل شایان جزیره
B.B

کیش
1,785,000 تومان 1,770,000 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - خیابان کوهسنگی - حدفاصل کوهسنگی ۳ و ۵ پلاک 191

آدرس آژانس مسافرتی همسفر گشت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 1,040,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1398/05/28 الی 1398/05/31
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,397,000 تومان
تا 2,340,000 تومان
4 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,398,000 تومان
تا 2,115,000 تومان
3 شب از 1398/06/26 الی 1398/06/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,410,000 تومان
تا 1,630,000 تومان
3 شب از 1398/06/28 الی 1398/06/31
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 885,000 تومان
تا 1,085,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,347,000 تومان
تا 1,780,000 تومان
3 شب از 1398/06/25 الی 1398/06/28
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,377,000 تومان
تا 1,835,000 تومان
3 شب از 1398/06/26 الی 1398/06/29
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,353,000 تومان
تا 1,796,000 تومان
3 شب از 1398/06/27 الی 1398/06/30
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 1,325,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/01
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 960,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 1,000,000 تومان
تا 1,070,000 تومان
3 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/03
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,170,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 1,740,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
4 شب از 1398/06/28 الی 1398/07/01
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد 5 ستاره از 1,080,000 تومان
تا 1,180,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 1,664,000 تومان
3 شب از 1398/06/28 الی 1398/06/31
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
4 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
3 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/02
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
3 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/02
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,330,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد 5 ستاره از 1,180,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,100,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 98 مشهد 3 ستاره از 1,060,000 تومان
تا 1,120,000 تومان
3 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/06
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 98 مشهد 5 ستاره از 1,180,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/07
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 مهر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,140,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
3 شب از 1398/07/05 الی 1398/06/08
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد 3 ستاره از 900,000 تومان
تا 990,000 تومان
7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/08
زاگرس
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,187,000 تومان
تا 1,615,000 تومان
3 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,060,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
850,000 تومان 4 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/06
-
کلبه سفر پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 1,345,000 تومان
تا 1,445,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
ماهان
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,168,000 تومان
تا 1,558,000 تومان
3 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/01
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
6 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,495,000 تومان
4 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/04
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,220,000 تومان
تا 1,740,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
4 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/04
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 1,180,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
3 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/03
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/04
وارش
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/07/04 الی 1398/07/09
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,500,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
3 شب از 1398/06/28 الی 1398/06/31
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,170,000 تومان
تا 1,735,000 تومان
4 شب از 1398/06/28 الی 1398/06/31
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,025,000 تومان
تا 1,555,000 تومان
4 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/02
ایران ایرتور
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,315,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,065,000 تومان
تا 1,925,000 تومان
7 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/05
ایران ایرتور
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 2,720,000 تومان
تا 2,980,000 تومان
6 شب از 1398/06/26 الی 1398/07/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,280,000 تومان
تا 1,730,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,040,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد 5 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 شهریور 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,120,000 تومان
تا 1,640,000 تومان
4 شب از 1398/06/29 الی 1398/07/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 815,000 تومان
تا 1,210,000 تومان
3 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/02
کیش ایر
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 775,000 تومان
تا 1,535,000 تومان
7 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/08
زاگرس
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
5 شب از 1398/07/03 الی 1398/07/08
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
کیش ایر
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,640,000 تومان
4 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/07/01 الی 1398/07/04
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 مهر 98 مشهد 5 ستاره از 1,200,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
4 شب از 1398/07/07 الی 1398/07/11
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 مهر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,260,000 تومان
3 شب از 1398/07/02 الی 1398/07/05
ایران ایرتور
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 31 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,275,000 تومان
4 شب از 1398/06/31 الی 1398/07/04
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 شهریور 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 3,350,000 تومان
4 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/03
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 30 شهریور 98 مشهد 3 ستاره از 1,660,000 تومان
تا 1,700,000 تومان
6 شب از 1398/06/30 الی 1398/07/05
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 6 مهر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/07/06 الی 1398/07/09
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس داریوش سیاحت مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد