متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 5 شب
  • تاریخ رفت: 23 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 28 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09019077165   تور داخلی 09019077239  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 5 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل ققنوس
B.B

کیش
1,290,000 تومان 1,250,000 تومان 1,230,000 تومان 1,200,000 تومان
هتل سوئیت محوطه ارم
H.B

کیش
1,260,000 تومان 1,220,000 تومان 1,190,000 تومان 0 تومان
هتل آبادگران
B.B

کیش
1,280,000 تومان 1,260,000 تومان 1,250,000 تومان 1,240,000 تومان
هتل سیمرغ
B.B

کیش
1,480,000 تومان 1,400,000 تومان 1,330,000 تومان 1,300,000 تومان
هتل آرامیس
B.B

کیش
1,340,000 تومان 1,260,000 تومان 1,230,000 تومان 0 تومان
هتل ارم
H.B

کیش
1,460,000 تومان 1,360,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل صدف
B.B

کیش
1,450,000 تومان 1,430,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل میراژ
B.B

کیش
1,580,000 تومان 1,420,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل پارمیس
H.B

کیش
2,240,000 تومان 2,120,000 تومان 2,080,000 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشميه - بين هاشميه 31 و 33 - ساختمان خليج فارس - طبقه 1

آدرس آژانس مسافرتی آریا پرواز ماندگار بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 8 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,720,000 تومان
تا 1,940,000 تومان
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد --- 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
کیش ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,670,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
5 شب از 1398/10/27 الی 1398/11/02
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 750,000 تومان
تا 2,660,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/10/27 الی 1398/11/01
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,770,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد 5 ستاره از 1,360,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد 5 ستاره از 1,530,000 تومان
تا 1,670,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 بهمن 98 مشهد 3 ستاره از 1,530,000 تومان
تا 1,720,000 تومان
4 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/11
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد 5 ستاره 1,360,000 تومان 3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,790,000 تومان
تا 2,790,000 تومان
4 شب از 1398/11/07 الی 1398/11/11
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,890,000 تومان
تا 2,690,000 تومان
3 شب از 1398/11/08 الی 1398/11/11
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 730,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 720,000 تومان
تا 1,190,000 تومان
3 شب از 1398/10/27 الی 1398/10/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/10/27 الی 1398/11/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,225,000 تومان
تا 1,850,000 تومان
4 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/07
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 825,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 بهمن 98 مشهد 5 ستاره 1,700,000 تومان 3 شب از 1398/11/01 الی 1398/11/04
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 98 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/05
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 بهمن 98 مشهد 4 ستاره 1,450,000 تومان 3 شب از 1398/11/03 الی 1398/11/06
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 10 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,600,000 تومان
تا 2,350,000 تومان
4 شب از 1398/11/10 الی 1398/11/14
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 بهمن 98 مشهد 4 ستاره 1,750,000 تومان 4 شب از 1398/11/02 الی 1398/11/06
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 و 27 دی 98 مشهد 5 ستاره 1,340,000 تومان 3 شب از 1398/10/26 الی 1398/10/29
از 1398/10/27 الی 1398/10/30
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 740,000 تومان
تا 1,170,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد 3 ستاره 1,030,000 تومان 3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 785,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
4 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد 2 ستاره 760,000 تومان 3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,270,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,150,000 تومان
تا 2,330,000 تومان
7 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/05
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
6 شب از 1398/10/27 الی 1398/11/03
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,180,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
7 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/06
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد 3 ستاره از 780,000 تومان
تا 860,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 دی 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,295,000 تومان
3 شب از 1398/10/28 الی 1398/11/01
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 675,000 تومان
تا 1,060,000 تومان
3 شب از 1398/10/29 الی 1398/11/02
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 دی 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,255,000 تومان
3 شب از 1398/10/30 الی 1398/11/03
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش هتل آبادگران تور کیش هتل ترنج تور کیش هتل داریوش تور کیش هتل شایان تور کیش هتل فلامینگو تور کیش هتل مارینا پارک تور کیش هتل کوروش گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد