متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 12 شهریور 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 15 شهریور 1398
  • ساعت برگشت: --:--
تور خارجی 09059744823   تور داخلی 09059744825   پرواز خارجی 09059744820   پرواز داخلی 09059744824   تلفن 05138848014  
به مدت اقامت توضیحات
کیش 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل کوروش
B.B

کیش
1,430,000 تومان 1,410,000 تومان 1,390,000 تومان 0 تومان
هتل صدف
B.B

کیش
1,350,000 تومان 1,330,000 تومان 1,310,000 تومان 0 تومان
هتل آرامیس
B.B

کیش
1,350,000 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

گشت دور جزیره  
ورودی سافاری رایگان  
هایلند 
ورودی و ترانسفر رفت و برگشت رستوران موزیکال رایگان 
 

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار شهید فکوری - بین هاشمیه و هنرستان - نبش فکوری 34

آدرس آژانس مسافرتی آنیل پرواز آریا بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,280,000 تومان
تا 1,840,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد 5 ستاره از 1,540,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
3 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/04
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,210,000 تومان
تا 1,930,000 تومان
4 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/02
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 2,110,000 تومان
3 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/03
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,020,000 تومان
تا 1,700,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,120,000 تومان
تا 1,855,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,190,000 تومان
تا 2,070,000 تومان
4 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/04
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,270,000 تومان
تا 1,730,000 تومان
3 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/04
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,325,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,320,000 تومان
تا 3,000,000 تومان
3 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/02
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
4 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/04
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,130,000 تومان
تا 1,800,000 تومان
7 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/05
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,990,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 2,265,000 تومان
3 شب از 1398/12/03 الی 1398/12/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 965,000 تومان
تا 1,630,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,040,000 تومان
تا 1,730,000 تومان
3 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/04
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1398/12/03 الی 1398/12/07
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 و 28 بهمن 98 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
از 1398/11/28 الی 1398/12/01
کیش ایر
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,210,000 تومان
تا 1,890,000 تومان
4 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/02
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,630,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,275,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,120,000 تومان
تا 1,545,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 2,100,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,765,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 و 28 بهمن 98 مشهد 5 ستاره 1,550,000 تومان 3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
از 1398/11/28 الی 1398/12/01
کیش ایر
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 بهمن 98 مشهد 3 ستاره از 1,200,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,060,000 تومان
تا 2,150,000 تومان
4 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/02
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 فروردین ویژه نوروز 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,400,000 تومان
تا 4,350,000 تومان
3 شب از 1399/01/12 الی 1399/01/15
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,130,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از شیراز 3 اسفند 98 شيراز از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/12/03 الی 1398/12/06
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,170,000 تومان
تا 1,850,000 تومان
3 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 اسفند 98 مشهد 5 ستاره از 1,750,000 تومان
تا 2,120,000 تومان
3 شب از 1398/12/05 الی 1398/12/08
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,930,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/02
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 999,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 12 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 924,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/12/12 الی 1398/12/15
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 930,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
آبی بال اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,045,000 تومان
تا 1,775,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 1,850,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
آتا
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,690,000 تومان
تا 2,790,000 تومان
6 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/04
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 بهمن 98 مشهد 3 ستاره از 875,000 تومان
تا 1,000,000 تومان
3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/05
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,445,000 تومان
3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,630,000 تومان
3 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/03
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,283,000 تومان
تا 1,902,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 اسفند ویژه نوروز 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,880,000 تومان
تا 5,590,000 تومان
4 شب از 1398/12/28 الی 1399/01/03
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش تهران 29 اسفند ویژه نوروز 99 (هزینه پرواز جداگانه) مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
2,300,000 تومان 6 شب از 1398/12/29 الی 1399/01/06
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,330,000 تومان
تا 1,660,000 تومان
4 شب از 1398/12/03 الی 1398/12/07
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 8 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,350,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1398/12/08 الی 1398/12/11
-
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد 5 ستاره 1,600,000 تومان 3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
کیش ایر
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,275,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/04
کاسپین
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,130,000 تومان
تا 2,025,000 تومان
4 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/03
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 7 فروردین 99 ویژه نوروز مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,650,000 تومان
تا 4,480,000 تومان
4 شب از 1399/01/07 الی 1399/01/11
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,185,000 تومان
تا 1,855,000 تومان
3 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/02
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,305,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,220,000 تومان
تا 2,100,000 تومان
4 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/03
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,025,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
3 شب از 1398/11/30 الی 1398/12/03
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد 5 ستاره از 1,580,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
کیش ایر
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,130,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,170,000 تومان
تا 2,050,000 تومان
4 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,065,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
4 شب از 1398/11/29 الی 1398/12/03
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,800,000 تومان
3 شب از 1398/11/27 الی 1398/11/30
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,190,000 تومان
تا 2,070,000 تومان
4 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/06
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 5 اسفند 98 مشهد 3 ستاره از 1,270,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
3 شب از 1398/12/05 الی 1398/12/08
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد 3 ستاره 1,080,000 تومان 3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,220,000 تومان
تا 3,105,000 تومان
7 شب از 1398/12/01 الی 1398/12/08
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 3 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,085,000 تومان
تا 1,900,000 تومان
4 شب از 1398/12/03 الی 1398/12/07
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد 5 ستاره از 1,760,000 تومان
تا 1,930,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/11/05
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 اسفند ویژه نوروز 99 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 2,390,000 تومان
تا 3,380,000 تومان
4 شب از 1398/12/27 الی 1399/01/02
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد 2 ستاره 990,000 تومان 3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
انتخاب طلایی اطلاعات بيشتر
تور کیش از تهران 28 بهمن 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 899,000 تومان
تا 1,400,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد 3 ستاره 1,150,000 تومان 3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 اسفند 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
3 شب از 1398/12/02 الی 1398/12/05
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 بهمن 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/11/28 الی 1398/12/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 17 اسفند 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,130,000 تومان
تا 2,128,000 تومان
3 شب از 1398/12/17 الی 1398/12/20
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس آبی بال مشهد
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد