متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 3 شب
  • تاریخ رفت: 31 تیر 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 03 مرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 3 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل پانیذ
B.B

کیش
790,000 تومان 770,000 تومان 760,000 تومان 0 تومان
هتل سیمرغ
B.B

کیش
780,000 تومان 750,000 تومان 740,000 تومان 0 تومان
هتل لوتوس
B.B

کیش
890,000 تومان 830,000 تومان 810,000 تومان 0 تومان
هتل قائم
B.B

کیش
850,000 تومان 830,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل گامبرون
B.B

کیش
970,000 تومان 960,000 تومان 940,000 تومان 0 تومان
هتل فلامینگو
B.B

کیش
1,100,000 تومان 1,090,000 تومان 1,050,000 تومان 0 تومان
هتل کوروش
B.B

کیش
1,190,000 تومان 1,150,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل شایان
B.B

کیش
1,370,000 تومان 1,350,000 تومان 0 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بلوار هاشمیه - هاشمیه 18 - بین صارمی 24 و 26

آدرس آژانس مسافرتی داریوش سیاحت بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور گروهی قشم سواحل هنگام 22 آذر 98 مشهد 3 ستاره 1,190,000 تومان 5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 865,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
4 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 22 آذر 98 مشهد 2 ستاره از 1,310,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
7 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/29
کاسپین
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
4 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,550,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 780,000 تومان
تا 1,290,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد 3 ستاره 1,180,000 تومان 4 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/25
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 2,470,000 تومان
تا 3,250,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 20 آذر 98 مشهد 3 ستاره از 950,000 تومان
تا 1,160,000 تومان
5 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/25
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,330,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
3 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/24
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
5 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد 4 ستاره 1,200,000 تومان 3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,790,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد 4 ستاره از 1,070,000 تومان
تا 1,220,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 845,000 تومان
تا 1,180,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 2,570,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,370,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,520,000 تومان
6 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 865,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 ویژه شب یلدا مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,140,000 تومان
تا 2,040,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 20 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 925,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
4 شب از 1398/09/20 الی 1398/09/24
ماهان
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
4 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/25
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 995,000 تومان
تا 1,985,000 تومان
4 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/25
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
4 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
کاسپین
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 825,000 تومان
تا 1,120,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,140,000 تومان
تا 1,605,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 812,000 تومان
تا 1,375,000 تومان
3 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/25
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 اذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 975,000 تومان
تا 1,425,000 تومان
4 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,140,000 تومان
4 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/26
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 902,000 تومان
تا 1,825,000 تومان
4 شب از 1398/09/28 الی 1398/10/02
کاسپین
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 1,380,000 تومان
تا 1,580,000 تومان
4 شب از 1398/09/21 الی 1398/09/25
ماهان
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آذر 98 مشهد 3 ستاره از 860,000 تومان
تا 1,130,000 تومان
4 شب از 1398/09/22 الی 1398/09/26
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,430,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 4 ستاره 1,270,000 تومان 3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,250,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 1,375,000 تومان
تا 1,425,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
7 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/30
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد 4 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/09/27 الی 1398/09/30
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد 4 ستاره 1,300,000 تومان 3 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/29
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,330,000 تومان
تا 1,380,000 تومان
4 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/28
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
ترو کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 855,000 تومان
تا 1,240,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
ایران ایرتور
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 1,300,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد 5 ستاره از 1,390,000 تومان
تا 1,460,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش 25 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,880,000 تومان
4 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/29
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,280,000 تومان
تا 1,640,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
ماهان
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,780,000 تومان
4 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 945,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
3 شب از 1398/09/26 الی 1398/09/29
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,320,000 تومان
3 شب از 1398/09/24 الی 1398/09/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 29 آذر 98 مشهد 5 ستاره 1,650,000 تومان 3 شب از 1398/09/29 الی 1398/10/02
ایران ایرتور
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 915,000 تومان
تا 1,405,000 تومان
3 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 920,000 تومان
تا 1,810,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,080,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
3 شب از 1398/09/25 الی 1398/09/28
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 810,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
3 شب از 1398/09/27 الی 1398/09/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آذر 98 مشهد 4 ستاره از 1,800,000 تومان
تا 1,950,000 تومان
4 شب از 1398/09/27 الی 1398/10/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور گروهی کیش قشم 7 دی 98 (هوایی-ریلی) مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
1,590,000 تومان 6 شب از 1398/10/07 الی 1398/10/13
کاسپین
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
5 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/28
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,035,000 تومان
تا 2,230,000 تومان
7 شب از 1398/09/23 الی 1398/09/30
زاگرس
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس بیتا مشهد