متاسفانه این تور منقضی شده است!

مشهد کیش
  • نوع سفر: هوایی -
  • مدت تور: 7 شب
  • تاریخ رفت: 01 خرداد 1398
  • ساعت رفت: --:--
  • تاریخ برگشت: 08 خرداد 1398
  • ساعت برگشت: --:--
به مدت اقامت توضیحات
کیش 7 شب
نام هتل درجه هتل مقصد دو تخته سه تخته چهار تخته پنج تخته توضیحات
هتل پانیذ
B.B

کیش
780,000 تومان 735,000 تومان 710,000 تومان 695,000 تومان
هتل سوئیت محوطه ارم
H.B

کیش
955,000 تومان 850,000 تومان 800,000 تومان 0 تومان
هتل ریان قائم
B.B

کیش
895,000 تومان 830,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ارم
B.B

کیش
1,280,000 تومان 1,140,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل پارمیدا
B.B

کیش
1,160,000 تومان 1,000,000 تومان 0 تومان 0 تومان
هتل ققنوس
B.B

کیش
730,000 تومان 695,000 تومان 680,000 تومان 0 تومان
مدارک لازم:
خدمات آژانس:
توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - چهارراه راهنمایی-برج سلمان-طبقه دوم-واحد5

آدرس آژانس مسافرتی بارثاوا پرواز کهن بر روی نقشه
عنوان حرکت از هتل قیمت مدت تور تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,070,000 تومان
تا 1,960,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 995,000 تومان
تا 1,660,000 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 4 ستاره از 1,550,000 تومان
تا 1,650,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد 5 ستاره 1,350,000 تومان 3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
کیش ایر
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 5 ستاره
تا 5 ستاره
1,400,000 تومان 3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,870,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,012,000 تومان
تا 1,665,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 982,000 تومان
تا 1,442,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 30 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,580,000 تومان
تا 1,820,000 تومان
3 شب از 1398/08/30 الی 1398/09/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,610,000 تومان
تا 175,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 940,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,510,000 تومان
4 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/29
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد 5 ستاره 1,750,000 تومان 3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش 24 آبان 98 ساری از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,030,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد 3 ستاره از 1,035,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
5 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/26
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,110,000 تومان
تا 2,100,000 تومان
7 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/03
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 910,000 تومان
تا 1,285,000 تومان
3 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,390,000 تومان
5 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/01
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 762,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,365,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 2 آذر 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,290,000 تومان
تا 1,840,000 تومان
3 شب از 1398/09/02 الی 1398/09/05
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 870,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
5 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش قشم 23 آبان 98 مشهد 2 ستاره از 1,300,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
6 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/26
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 800,000 تومان
تا 1,480,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/08/26 الی 1398/08/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,470,000 تومان
4 شب از 1398/08/27 الی 1398/09/01
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 850,000 تومان
تا 1,530,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 28 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,000,000 تومان
تا 1,500,000 تومان
4 شب از 1398/08/28 الی 1398/09/02
-
پارسیس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد 2 ستاره از 790,000 تومان
تا 875,000 تومان
5 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/29
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 790,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
کاکتوس سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 905,000 تومان
تا 1,710,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 960,000 تومان
تا 1,570,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
کیهان سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,090,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
ساها
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,395,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,760,000 تومان
4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 980,000 تومان
تا 1,420,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,210,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
سپهران
آریا پرواز ماندگار اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 3 ستاره
از 985,000 تومان
تا 1,340,000 تومان
3 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/24
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 760,000 تومان
تا 1,300,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,495,000 تومان
تا 1,850,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
ماهان
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 820,000 تومان
تا 1,335,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد 5 ستاره از 1,410,000 تومان
تا 1,540,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,100,000 تومان
تا 1,600,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,280,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 4 آذر 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,240,000 تومان
تا 1,585,000 تومان
3 شب از 1398/09/04 الی 1398/09/07
-
پروند سیر اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,380,000 تومان
تا 1,880,000 تومان
3 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/25
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 809,900 تومان
تا 1,419,900 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 900,000 تومان
تا 1,560,000 تومان
4 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 890,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
ساها
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 21 آبان 98 مشهد 5 ستاره 2,550,000 تومان 6 شب از 1398/08/21 الی 1398/08/27
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 950,000 تومان
تا 1,050,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
کیش ایر
بیتا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,690,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
ساها
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 3 ستاره 1,300,000 تومان 4 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/26
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 825,000 تومان
تا 1,730,000 تومان
5 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/29
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد 4 ستاره 1,350,000 تومان 4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,250,000 تومان
تا 2,840,000 تومان
7 شب از 1398/08/24 الی 1398/09/01
سپهران
سروش بهاران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 830,000 تومان
تا 1,740,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 770,000 تومان
تا 1,305,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,249,900 تومان
تا 1,359,900 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 23 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 2,010,000 تومان
7 شب از 1398/08/23 الی 1398/08/30
ماهان
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 1,050,000 تومان
تا 1,750,000 تومان
7 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/29
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 840,000 تومان
تا 1,280,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
بارثاوا پرواز کهن اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 26 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 1,069,900 تومان
تا 1,299,900 تومان
5 شب از 1398/08/26 الی 1398/09/01
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 990,000 تومان
تا 1,370,000 تومان
4 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد 4 ستاره از 1,399,900 تومان
تا 1,549,900 تومان
6 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/30
-
سنجاقک اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 11 آذر 98 مشهد 3 ستاره 1,460,000 تومان 2 شب از 1398/09/11 الی 1398/09/13
-
آنیل پرواز آریا اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 872,000 تومان
تا 1,450,000 تومان
3 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/28
-
آفتاب ساحلی توس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 2,305,000 تومان
6 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/30
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 783,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 783,000 تومان
تا 1,440,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 3 ستاره
تا 4 ستاره
از 860,000 تومان
تا 1,360,000 تومان
4 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/28
-
گردشگران اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 1 آذر 98 مشهد از 3 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,115,000 تومان
تا 2,315,000 تومان
5 شب از 1398/09/01 الی 1398/09/06
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 25 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 5 ستاره
از 970,000 تومان
تا 1,907,000 تومان
4 شب از 1398/08/25 الی 1398/08/29
-
همسفر گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 4 ستاره
تا 5 ستاره
از 1,200,000 تومان
تا 1,490,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
موج آبی اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 24 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 4 ستاره
از 880,000 تومان
تا 1,150,000 تومان
3 شب از 1398/08/24 الی 1398/08/27
-
آسا پرواز پارس اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 27 آبان 98 مشهد از 2 ستاره
تا 3 ستاره
از 800,000 تومان
تا 910,000 تومان
3 شب از 1398/08/27 الی 1398/08/30
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
تور کیش از مشهد 22 آبان 98 مشهد 2 ستاره 700,000 تومان 5 شب از 1398/08/22 الی 1398/08/27
-
آذین گشت اطلاعات بيشتر
گزارش تخلف
آژانس گردشگران مشهد
آژانس سنجاقک مشهد
آژانس آذین گشت مشهد
آژانس وقت سفر آبتین مشهد
آژانس آریا پرواز ماندگار مشهد
آژانس پارسیس مشهد
آژانس کیهان سیر مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس انتخاب طلایی مشهد
آژانس موج آبی مشهد
آژانس آنیل پرواز آریا مشهد
آژانس آفتاب ساحلی توس مشهد
آژانس همسفر گشت مشهد
آژانس آسا پرواز پارس مشهد
آژانس بیتا مشهد