تورهای فعال ترکیبی هند

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور هند دهلی آگرا جیپور نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/10
Emirates
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هندوستان جیپور آگرا دهلی گوا 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 11 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/10
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/05 الی 1397/01/13
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 5 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/05 الی 1397/01/13
oman air
آبتین اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 5 ستاره از 3,990,000 تومان
تا 4,220,000 تومان
از 1396/12/29 الی 1397/01/07
از 1397/01/01 الی 1397/01/08
از 1397/01/03 الی 1397/01/10
از 1397/01/06 الی 1397/01/13
از 1396/12/25 الی 1397/01/04
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور هند جیپور آگرا دهلی گوا 28 اسفند ویژه نوروز 97 مشهد 11 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/28 الی 1397/01/10
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/02 الی 1397/01/10
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 5 فرودین ویژه نوروز 97 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/05 الی 1397/01/13
oman air
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبی گوا 25 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,695,000 تومان از 1396/12/25 الی 1397/01/04
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 5 فروردین ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,590,000 تومان از 1397/01/05 الی 1397/01/13
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور هندوستان بمبئی گوا 1 فروردین ویژه نوروز 97 مشهد 10 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/12
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبئی گوا 29 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 3 ستاره 4,895,000 تومان از 1396/12/29 الی 1397/01/07
ایران ایر
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 26 اسفند نوروز 97 تهران 9 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/26 الی 1397/01/06
ماهان
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 18 اسفند 96 مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/12/18 الی 1396/12/26
-
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 25 اسفند ویژه نوروز 97 تهران 7 شب 5 ستاره 3,790,000 تومان از 1396/12/25 الی 1397/01/04
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر

آخرین تورهای منقضی شده ترکیبی هند

عنوان حرکت از مدت اقامت هتل قیمت تاریخ تور نوع سفر آژانس توضیحات
تور هند دهلی آگرا جیپور 11 اسفند 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب 3 ستاره 2,695,000 تومان از 1396/12/11 الی 1396/12/18
ماهان
پارسیس اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبئی گوا 18 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب از 4 ستاره
تا 5 ستاره
استعلام
قیمت
از 1396/12/18 الی 1396/12/26
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 18 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/11/18 الی 1396/11/27
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 1 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبئی گوا نوروز 97
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- استعلام
قیمت
از 1397/01/01 الی 1397/01/12
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور هند 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبئی گوا دی 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/19 الی 1396/10/29
ایران ایر
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
از 1396/11/22 الی 1396/12/01
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 20 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/20 الی 1396/10/30
-
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 20 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 6 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/20 الی 1396/10/26
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 16 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/16 الی 1396/11/23
Air Arabia
فردوسی سیر اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور دی 96
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/01 الی 1396/10/30
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 1 و 15 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/11/01 الی 1396/11/10
از 1396/11/15 الی 1396/11/24
oman air
آهنگ سفر توس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 13 دی 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/13 الی 1396/10/21
-
داریوش اطلاعات
بيشتر
تور هند 8 و 22 بهمن و 6 اسفند 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب 5 ستاره استعلام
قیمت
از 1396/11/08 الی 1396/11/16
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
از 1396/12/06 الی 1396/12/14
Emirates
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 13 دی 96 ویژه سال نو میلادی
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/13 الی 1396/10/23
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 16 دی 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب --- استعلام
قیمت
از 1397/10/16 الی 1396/10/22
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند بمبئی گوا 15 دی 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/15 الی 1396/10/22
ایران ایر
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 6 دی 96
(منقضی شد)
تهران 6 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/06 الی 1396/10/12
oman air
آرامیس اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 28 آذر و 16 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 7 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/09/28 الی 1396/10/06
از 1396/11/16 الی 1396/11/24
oman air
محمدزاده اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور ویژه آذر 96
(منقضی شد)
تهران 7 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/09/21 الی 1396/09/28
از 1396/09/24 الی 1396/10/01
از 1396/09/28 الی 1396/10/05
ماهان
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور ویژه آذر و دی 96
(منقضی شد)
مشهد 10 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/09/13 الی 1396/10/15
oman air
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 17 دی و 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/17 الی 1396/10/25
از 1396/11/01 الی 1396/11/09
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
oman air
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور ویژه آذر 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/09/13 الی 1396/09/30
oman air
خادمان اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 17 دی 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/17 الی 1396/10/26
oman air
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند دهلی آگرا جیپور 19 آذر 96
(منقضی شد)
مشهد 9 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/09/19 الی 1396/09/28
-
چترا گشت آریا اطلاعات
بيشتر
تور هند 17 دی و 1 و 22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/17 الی 1396/10/25
از 1396/11/01 الی 1396/11/09
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
oman air
ژورک سعادت اطلاعات
بيشتر
تور هند 17 دی و 1 و22 بهمن 96
(منقضی شد)
مشهد 8 شب --- استعلام
قیمت
از 1396/10/17 الی 1396/10/25
از 1396/11/01 الی 1396/11/09
از 1396/11/22 الی 1396/11/30
oman air
کلبه سفر پارس اطلاعات
بيشتر
آژانس اکتیوتور مشهد
آژانس خادمان مشهد
آژانس دیبا گشت خاوران مشهد
آژانس سیدونیا مشهد
آژانس ژورک سعادت مشهد
آژانس داریوش مشهد
آژانس کلبه سفر پارس مشهد
آژانس کاکتوس سیر مشهد
آژانس فردوسی سیر مشهد
آژانس سپهر سیاحان مشهد
آژانس چترا گشت آریا مشهد
آژانس آرامیس مشهد
آژانس محمدزاده مشهد