مشهد کندیکلمبوبنتوتا
 • نوع سفر: هوایی Air Arabia
 • مدت تور: 7 شب
 • تاریخ رفت: 03 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 10 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 10 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 17 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 17 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 24 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 24 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 31 مرداد 1403
 • ساعت برگشت: --:--
 • تاریخ رفت: 31 مرداد 1403
 • ساعت رفت: --:--
 • تاریخ برگشت: 05 شهریور 1403
 • ساعت برگشت: --:--
سرزمین طلایی آژانس سرزمین طلایی 05131817000  
به مدت اقامت توضیحات
کندی 2 شب
کلمبو 2 شب
بنتوتا 3 شب
loader-plane.gif
مدارک لازم:
خدمات آژانس:

نقد و اقساط

توضیحات کلی:
آدرس:
مشهد - بین فلسطین 10 و 12 - ساختمان دنا - طبقه دوم

آدرس آژانس مسافرتی سرزمین طلایی بر روی نقشه
loader-plane.gif
گزارش تخلف